English version of this page

Hvalenes makt

Prosjektet «Hvalenes makt: Sjøpattedyr, tilbedelsespraksis og miljøendringer i det maritime Øst-Asia», ser på forholdet mellom mennesker og sjøpattedyr i maritime områder i Øst-Asia, med fokus på folkelige religiøse ritualer og tro.

Sammendrag på norsk


Events


News


EU- og ERC-logoer

 

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 803211 (ERC Starting Grant 2018).

Publisert 18. des. 2018 13:50 - Sist endret 26. aug. 2019 12:48

Kontakt

Aike Peter Rots, prosjektleder

Institutt for kulturstudier og orientalske språk


WhoP notes