English version of this page

Hvalenes makt

Prosjektet «Hvalenes makt: Sjøpattedyr, tilbedelsespraksis og miljøendringer i det maritime Øst-Asia» er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (2019-2023). Prosjektet fokuserer på ritualer og endringer i forholdet mellom mennesker og sjøpattedyr i maritime områder i Øst- og Sørøst-Asia.

Sammendrag på norsk


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer


Aktuelle saker


To bilder: 1. EU-logo med 13 gule stjerner på blå bakgrunn. 2. ERC-logo med ERC i store bokstaver og European Research Council i små bokstaver og Established by European Commission i små bokstaver. Og orange prikker i en sirkel.

 

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 803211 (ERC Starting Grant 2018).

Publisert 18. des. 2018 13:50 - Sist endret 9. feb. 2021 15:20