Aike Peter Rots

Førsteamanuensis - Japanstudier
Bilde av Aike Peter Rots
English version of this page
Telefon +47 22858385
Rom 331 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Intervjuer og møter etter avtale. Vennligst ta kontakt via e-post, ikke telefonisk.

Faglige interesser

Jeg forsker på religion, kultur og natur i det moderne Asia, med fokus på Japan, Ryukyu-øyene og Vietnam. Mine faglige interesser er:

 • Religion og økologi
 • Naturvern og miljøaktivisme
 • «Multispecies» relasjoner og økologisk mangfold
 • Sekularisering og sakralisering
 • Religionsvitenskapelig teori om hellige rom og ritualer
 • Kulturarv og turisme
 • «Corporate religion»
 • Shinto
 • Vietnamesisk folkereligion
 • Kristendom i Asia
 • Transnasjonal buddhisme
 • Gudinner i Øst-Asia

Fra 2019 til 2023 er jeg leder for et nytt komparativt forskningsprosjekt, Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia («Hvalenes makt: akvatiske pattedyr, tilbedelsespraksis og miljøendringer i det maritime Øst-Asia»; WhoP). For dette prosjektet har jeg fått en Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet (ERC). WhoP ser på forholdene mellom mennesker og akvatiske pattedyr i maritime områder i Øst-Asia, med fokus på populærreligiøse ritualer og tro. Vi forsker på ideer om hvaler, delfiner og andre sjøpattedyr som guddommer og åndelige krefter, på festivaler og andre rituelle tradisjoner, og på naturvernprosjekter rettet mot disse dyrene. Vi kombinerer historisk og etnografisk forskning for å få en bedre forståelse av responser på sosioøkonomiske- og miljøendringer i asiatiske kystsamfunn.

Min bok Shinto, Nature and Ideology in Contemporary Japan: Making Sacred Forests ble publisert i 2017 (Bloomsbury). Jeg er også redaktør (sammen med Mark Teeuwen) av Sacred Heritage in Japan (Routledge 2020) og Formations of the Secular in Japan (special issue Japan Review, no. 30, 2017), og forfatter av mange tidsskriftartikler og bokkapitler om hellige skogholt på Okinawa, shinto, sekularisering, kristendom i Japan, og religion i Vietnam. I tillegg er jeg medforfatter av "Why Scholars of Religion Must Investigate the Corporate Form" (med Levi McLaughlin, Jolyon Baraka Thomas og Chika Watanabe; publiseres snart i Journal of the American Academy of Religion).

Utdanning

 • PhD, Universitetet i Oslo, 2014
 • MA Japanese Religions, School of Oriental and African Studies, University of London, 2008
 • BA Japanese Language and Culture, Leiden University, 2007
 • BA World Religions, Leiden University, 2007
Emneord: Japan, Shinto, Natur og miljø, Religion og politikk, Vietnam, Kulturarv
Publisert 17. sep. 2010 10:41 - Sist endret 17. juni 2021 13:03