English version of this page

Lederskap og folkelig deltakelse i asiatiske demokratier

Sør- og Sørøst-Asias demokratier er fargerike og høyst levende. Vi sammenligner nasjonale uttrykk i disse to regionene og fokuserer på lederskap og folkelig deltakelse.

Et politisk møte med mennesker som holder bannere.

Valgmøte for Duterte. Foto: Duncan McCargo

Om prosjektet

Prosjektet undersøker og sammenligner forholdet mellom leder og tilhengere i utvalgte demokratier i Sør- og Sørøst-Asia. Vi fokuserer på ledere som er demokratisk valgte og som nyter vedvarende popularitet i sine respektive hjemland.

Vi har Duterte, Modi, Rajapaksa-brødrene, Prayut Chan-o-cha, Sheikh Hasina… Vi fokuserer på deres politiske personlighet. De beskyldes ofte for å være autoritære eller populister, eller begge deler, men de fortsetter å være populære blant brede befolkningsgrupper – ikke minst blant kjernestøttespillere.

I tillegg til disse lederne, er regionene Sør- og Sørøst-Asia hjemstavn for en rekke tidligere og lokale ledere av lignende format. De representerer alle en politisk stil som er stadig mer utbredt i valgdemokratier i Sør- og Sørøst-Asia. Vi søker å forstå denne stilen.

Dette forskningsprosjektet ser på: 

  • forestillinger om suverenitet
  • utviklingen av nye fiendebilder 
  • etniske og religiøse fortolkninger, særlig historiske
  • misnøyeforestillinger, knyttet særlig til nyliberalisme

Finansiering

Norges forskningsråd. Kontrakt nr 314849.

Samarbeid

  • University of Canberra
  • Københavns universitet

Varighet

01.11.21 - 31.10.25

Publisert 24. juni 2021 14:38 - Sist endret 11. mars 2022 15:43