Språkvarianter og kodeveksling i moderne arabisk (avsluttet)

Prosjektet beskriver og analyserer muntlige og skriftlige tekster som kombinerer standardarabisk og talemål.

Om prosjektet

Prosjektet tok utgangspunkt i at språklig variasjon i arabisk bryter med den tradisjonelle todelingen i høyspråk, dvs standardarabisk, og lavspråk eller talemål. Dette er et komplekst fenomen med overlapping av variantetene.

Ulike typer tekster var gjenstand for analyse. Teoretiske og metodiske modeller og begreper ble hentet fra studier av bilingvisme, kodeveksling, genre og stil. Disse ble prøvd mot mer generelle hypoteser knyttet til språkkontakt.

Mål

Forskningen ønsket å fremme både deskriptive og analytiske studier av denne typen arabiske tekster. De har alltid eksistert parallelt med de mer rene klassiske, eller talemålsformene. Målet var å oppdage tendenser og regelmessigheter, og forstå disse tekstenes funksjon i en historisk og sosiokulturell kontekst.

Samarbeid

Et delprosjekt, "Mixed styles in written journalism in Egypt: Strategies and perceptions" inngår i det NFR-støttede prosjektet "The ideology and sociology of language change in the Arab world" som administreres fra FAFO.

Prosjektet er en del av nettverket "International Association for the study of Middle and Mixed Arabic" (AIMA), og knytter også opp mot det nystiftete internasjonale prosjektet "Towards a Thesaurus Linguae Arabicae", basert ved University Roma Tre.

Publikasjoner

 • Mixed Styles in Spoken Arabic in Egypt, Somewhere between Order and Chaos [Studies in Semitic Languages and Linguistics 48], Brill 2006, 481 p.
 • “MIDDLE ARABIC’across time and medium/mode – some reflections and tentative suggestions”. In Lentin, Jérôme et Jaques Grand´Henry (eds.): Moyen arabe et variétés mixtes de l´arabe à travers l´histoire. (Publications de l´Institut Orientaliste de Louvain 58). Leuven:Peeters. 2008
 • "The use of colloquial in modern Egyptian literature – a survey". In Edzard, Lutz & Jan Retsö (eds.):  Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon II, Harrassowitz Verlag, 2006.
 • "Lugha Wusṭā". Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics online. Brill. 2011.
 • Is Modern Fusha a 'Standard' Language?, In Zeinab Ibrahim & Sanaa Makhlouf (ed.),  Linguistics in an Age of Globalization.  The American University in Cairo Press, 2008, s 41 - 52.
 • Notes on 'inn-Clauses in Egyptian Arabic, In Stephan Procházka & Veronika Ritt-Benmimoun (ed.): Between the Atlantic and Indian Oceans. Studies on Contemporary Arabic Dialects.  LIT Verlag. 2008  s 29.5 - 303.
 • What is Happening to Lughatuna l-Gamila? Recent Media Representations and Social Practice in Egypt. Journal of Arabic and Islamic studies. 8,8 (2008), s 108- 124.
 • "Code-Switching", In Kees Versteegh; Mushira Eid; Alaa Elgibali; Manfred Woidich & Andrzej Zaborski (ed.),  Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Volume 1,  2005 Brill Academic Publishers.  s 414 - 421  (fra 2010 > EALL online).
 • Pragmatic functions of independent pronouns in relative clauses in Egyptian Arabic. Matériaux Arabes et Sudarabiques.  ISSN 0295-0847.  11 (2005), s 71- 90.
 • Muhammad, Mahamadou og Mamadou: muslimske navn i frankofone Afrika sør for Sahara, I: Kristin Vold Lexander; Chantal Lyche & Anne Moseng Knutsen (red.),  Pluralité des langues, pluralité des cultures : regards sur l’Afrique et au-delà. Mélanges offerts à Ingse Skattum à l’occasion de son 70ème anniversaire.  Novus Forlag, 2011,  s 323 - 330
 • High and low varieties, diglossia, and language contact: linguistic products and social processes in a comparative perspective. I: Mejdell, Gunvor and Lutz Edzard (eds.): High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages. Harrassowitz Verlag 2012, 9-23
 • The Elusiveness of Lugha Wusta, or Attempting to Catch its "True Nature". I Bassiouney, Reem and E. Graham Katz (eds.): Arabic Language and Linguistics. Georgetown University Press 2012. 157-167
 • Diglossia, Code Switching, Style Variation, and Congruence - Notions for Analyzing Mixed Arabic. Al-'Arabiyya 2012, 29-39
 • Playing the same game? Notes on comparing spoken contemporary mixed Arabic and (pre)modern written Middle Arabic. In Zack. Liesbeth and Arie Schippers (eds.): Middle and Mixed Arabic: Diachrony and Synchrony. Brill Academic Publishers 2012, 235-245.
Publisert 8. apr. 2021 13:03 - Sist endret 13. apr. 2021 21:01