English version of this page

To tusen år med tankevandring

Dette prosjektet vil undersøke kulturhistorien til spontane tanker i kontemplative tradisjoner.

Om prosjektet

Tanker, følelser og bilder som strømmer gjennom sinnet fyller bevisstheten når nesten halvparten av vår våkne tid og har stor påvirkning på våre liv. De sees ofte på som forstyrrende og destruktive – de gjør oss både ulykkelige og uproduktive. Andre mener at de hjelper oss å mentalt behandle både fortid og fremtid, forstå oss selv og empatisere med andre, og tenke og handle kreativt. Mens vitenskapen og filosofien bare i de senere år har vist interesse for disse aspektene av sinnet, har de stått sentralt i kontemplative tradisjoner i mer enn to årtusen.

 

Prosjektet har mottatt finansiell støtte fra:

Institutt for sammenlignende kulturforskning 

UiO:Livsvitenskap

Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO

Mål

Dette prosjektet vil gjennom fem kasus utforske kulturhistorien til spontane tanker i kontemplative tradisjoner.

 

Emneord: Meditasjon, Buddhisme, Hinduisme, Kristendom
Publisert 20. sep. 2016 10:18 - Sist endret 29. jan. 2019 15:50