English version of this page

To tusen år med tankevandring (avsluttet)

Dette prosjektet undersøkte kulturhistorien til spontane tanker i kontemplative tradisjoner.

Hånd og kropp til en person som mediterer.
Foto: Halvor Eifring, UiO

Om prosjektet

Tanker, følelser og bilder som strømmer gjennom sinnet fyller bevisstheten når nesten halvparten av vår våkne tid og har stor påvirkning på våre liv. De sees ofte på som forstyrrende og destruktive – de gjør oss både ulykkelige og uproduktive. Andre mener at de hjelper oss å mentalt behandle både fortid og fremtid, forstå oss selv og empatisere med andre, og tenke og handle kreativt. Mens vitenskapen og filosofien bare i de senere år har vist interesse for disse aspektene av sinnet, har de stått sentralt i kontemplative tradisjoner i mer enn to årtusen.

Les mer om prosjektet på den engelske prosjektsiden.

Mål

Gjennom fem kasus utforsket dette prosjektet kulturhistorien til spontane tanker i kontemplative tradisjoner.

Finansiering

Prosjektet har mottatt finansiell støtte fra:

  • Institutt for sammenlignende kulturforskning 
  • UiO:Livsvitenskap
  • Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO
Emneord: Meditasjon, Buddhisme, Hinduisme, Kristendom
Publisert 20. sep. 2016 10:18 - Sist endret 8. sep. 2021 14:33