Halvor Eifring

Professor - Kinastudier
Bilde av Halvor Eifring
English version of this page
Telefon +47 22857703
Mobiltelefon 470 70 268
Rom 319
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Tanker som kommer og går

Jeg leder for tiden et internasjonalt og tverrfaglig prosjekt om “mind wandering” i ulike tradisjoner for meditasjon, kontemplasjon og selvkultivering. I kinesisk kontekst dreier det seg både om konfusianisme og daoisme fra klassisk tid, samt buddhisme fra Ming- og Qing-dynastiene. I tillegg omfatter prosjektet også indisk yoga-filosofi og kristne ørkenfedre, samt moderne nevrovitenskap og bevissthetsfilosofi. 

Meditasjon og selvkultivering

Jeg har også ledet et internasjonalt og tverrfaglig prosjekt om meditasjonens kulturhistorie, som søker å dekke alle store og noen mindre tradisjoner innen meditasjon. Mine bidrag til dette drøfter kinesiske varianter av selvkultivering, samt generelle problemstillinger innen meditasjonsstudier.

Psykologiske strukturer

Jeg har lenge jobbet med en studie av de psykologiske strukturene i den store kinesiske romanen Drømmen om de røde paléer 紅樓夢 fra 1700-tallet. 

Fortiden i nåtiden

Jeg arbeider også med kinesisk lingvistikk, for tiden især med moderne bruk av elementer fra klassisk kinesisk. Tidligere har mine lingvistiske interesser dreid seg om syntaktiske strukturer og funksjonsord. 

Bakgrunn og høyere utdanning

Jeg ble magister i språkvitenskap i 1987 og dr. philos. i 1993, begge deler ved UiO, der jeg har vært professor i kinesisk siden 1995.

Jeg har hatt forskningsbesøk ved Princeton University (1992), National Taiwan University (1995), Peking University (2000), Harvard University (2001), Center for Chinese Studies, National Central Library, Taiwan (2007), National Tsing Hua University, Taiwan (2009) og Meiji University, Japan (2018). 

Jeg har vært bestyrer ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier, UiO (1997-1999) og forskningsleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO (2005-2006).

Redaktør i kulturtidsskriftet Dyade. Meditasjonslærer i Acem.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Kinesisk språk
 • Kinesisk litteratur og kultur
 • Allmenn språkvitenskap
 • Meditasjonens kulturhistorie

Underviser kinesisk språk, litteratur og kultur på bachelor- og masternivå. Nå og da underviser jeg også i østasiatisk og allmenn lingvistikk.

Faglige kompetanseområder

 • Kinesisk språk (både moderne og førmoderne)
 • Kinesisk litteratur (især førmoderne fiksjonslitteratur)
 • Kinesisk filosofi (især tidlig konfusianisme og daoisme)
 • Språk og kultur; språk og tanke
 • Meditative tradisjoner
 • Kinesisk mentalitet og kultur (formidlingskompetanse)
 • Taiwan (formidlingskompetanse)

Nettside

https://halvoreifring.wordpress.com

Emneord: Kina, Kinesisk, Mind Wandering, Meditasjon, Kinesisk filosofi, Taiwan
Publisert 30. des. 2015 12:34 - Sist endret 8. mars 2020 22:40

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter