Halvor Eifring

Professor - Kinastudier
Bilde av Halvor Eifring
English version of this page
Telefon +47-22857703
Rom 319 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Akademiske interesser

Mitt nåværende forskningsområde er stort sett viet et stort internasjonalt og tverrfaglig prosjekt rundt den meditative kulturhistorien. Dette prosjektet sikter mot å dekke alle store, samt noen mindre, tradisjoner innen meditasjon. Mine bidrag til dette vil drøfte kinesiske varianter av selvkultivering (noen ganger sammenliknet med andre tradisjoner), samt generelle problemstillinger innen meditasjonsstudier.

I tillegg jobber jeg med en studie om de psykologiske strukturene i boken Drømmen om de røde parléer 紅樓夢, som er skrevet i det 18. århundret, og som er en av de største romaner i den kinesiske litteraturhistorien. Jeg jobber også med strukturelle trekk innen tradisjonell kinesisk fiksjon og poesi generelt.

Jeg har også jobbet mye med kinesisk lingvistikk, da spesielt innenfor syntaktiske strukturer og funksjonsord. Jeg jobber for tiden på en lærebok med tittelen Language and Languages: Universals and Typology, Language Contact and Language Families (sammen med Rolf Theil Endresen).

Bakgrunn og høyere utdanning

Født 1960 på Hamar.

 • 1987: Magister i språkvitenskap ved UiO (støttefag nordisk mellomfag, kinesisk storfag).
 • 1993: Dr. philos. ved UiO med avhandlingen "Clause combinations in Chinese".
 • 1988-1993: Universitetsstipendiat ved UiO. 
 • 1992: Visiting fellow Princeton University.
 • 1994-1995: Postdoc-stipendiat ved UiO.
 • 1995->: Professor i moderne kinesisk ved UiO.
 • 1995: Visiting scholar National Taiwan University. 
 • 1997-1999: Bestyrer ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier. 
 • 2000: Visiting scholar Peking University.
 • 2001: Visiting scholar Harvard University. 
 • 2005-2006: Forskningsleder ved IKOS.
 • 2007: Visiting scholar Center for Chinese Studies, National Central Library, Taiwan.
 • 2009: Visiting researcher, National Tsing Hua University, Taiwan.

Redaktør i kulturtidsskriftet Dyade. Meditasjonslærer i Acem.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Kinesisk språk
 • Kinesisk litteratur
 • Allmenn språkvitenskap
 • Meditasjonens kulturhistorie

Underviser kinesisk språk og literatur på bachelor- og masternivå. Nå og da underviser jeg også i østasiatisk og allmenn lingvistikk.

Faglige kompetanseområder

 • Kinesisk språk (både moderne og førmoderne)
 • Kinesisk litteratur (især førmoderne fiksjonslitteratur)
 • Språk og kultur; språk og tanke
 • Meditative tradisjoner
 • Kinesisk mentalitet og kultur (formidlingskompetanse)
 • Taiwan (formidlingskompetanse)

Pågående forskning

Nettside

https://halvoreifring.wordpress.com

Emneord: Kina, Kinesisk, Språkmøter, Meditasjon, Zen, Taiwan

Publikasjoner

 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). Language Contact Across Time: Classical Chinese on Modern Public Signs in Taiwan. Journal of Chinese linguistics.  ISSN 0091-3723.  47(1)
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2018). Spontaneous Thought in Contemplative Traditions, In K. C. R. Fox & K. Christoff (ed.),  The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind Wandering, Creativity, and Dreaming.  Oxford University Press.  ISBN 978-0190464745.  Chapter 38.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2018). The Life of a Dead Language: Classical Chinese on Public Signs in Taiwan, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  chapter.  s 173 - 186
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2017). Zìwǒ biǎoshù yǔ zìwǒ tànsuǒ: zài lùn Hónglóumèng de zìzhuànxìng yǔ xūgòuxìng (Self-expression and self-exploration: revisiting autobiography and fictionality in Red Chamber Dream), I: Lai-hsin Kang (red.),  Hai shang zhen zhen: Honglou meng ji Ming-Qing wenxue wenhua lunwenji (Truth of the Seas: A collection of essays on The Red Chamber Dream and Ming-Qing literature and culture).  Liren shuju.  ISBN 9789869234214.  Kapittel 8.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). Dream of the Red Chamber, In Tim Wright (ed.),  Oxford Bibliographies in Chinese Studies.  Oxford University Press.  ISBN 9780199920082.  Kapittel.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). Introduction, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Asian Traditions of Meditation.  University of Hawai'i Press.  ISBN 978-0-8248-5568-0.  Introduksjon.  s ix - xv
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). Types of Meditation, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Asian Traditions of Meditation.  University of Hawai'i Press.  ISBN 978-0-8248-5568-0.  Chapter 2.  s 27 - 47
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). What is meditation?, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Asian Traditions of Meditation.  University of Hawai'i Press.  ISBN 978-0-8248-5568-0.  Chapter 1.  s 1 - 26
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2015). Meditative Pluralism in Hānshān Déqīng, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-7990-4.  Ch. 7.  s 102 - 127
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2015). Meditative Practice and Cultural Context, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-7990-4.  Ch. 1.  s 3 - 8
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2015). Spontaneous Thoughts in Meditative Traditions, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-7990-4.  Ch. 13.  s 200 - 215
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Sitting Quietly in China: A Participatory Genealogy of a Sensitive Term. Orientaliska Studier.  ISSN 0345-8997.  138, s 28- 34 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Ziwo biaoshu yu zhiwo shensuo - Zai lun Hongloumeng de zichuanxing yu xugouxing. Hong lou meng xue kan.  ISSN 1001-7917.  3, s 16- 38 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Zìwǒ biǎoshù yǔ zìwǒ tànsuǒ - zài lùn "Hónglóumèng" de zìzhuànxìng yǔ xūgòuxìng (自我表述與自我探索——再論《紅樓夢》的自傳性與虛構性). Hong lou meng xue kan.  ISSN 1001-7917.  (3), s 16- 38
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Holen, Are (2014). The Uses of Attention: Elements of Meditative Practice, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Hindu, Buddhist and Daoist Meditation: Cultural Histories.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-201-0.  Kapittel 1.  s 1 - 26 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2013). Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Technical Aspects of Devotional Practices, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4411-2214-8.  Kapittel 1.  s 3 - 13
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2013). Speech without Words? An Essay Endeavouring a Probability That the Language of China Has No Words. Acta Orientalia.  ISSN 0001-6438.  74, s 123- 147
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2012). Chanfa yu jingzuo 禪法與靜坐, I: Guobin Zhuang (red.),  Fojiao chanzuo chuantong yantaohui lunwenji 佛教禪坐傳統研討會論文集.  Dharma Drum Publishing Corp..  ISBN 978-957-598-574-5.  Innledning.  s 9 - 15 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2012). Dōngyǎ jìngzuò chuántǒng de tèdiǎn 東亞靜坐傳統的特點, I:  Dōngyǎ de jìngzuò chuántǒng 東亞的靜坐傳統.  National Taiwan University Press.  ISBN 978-986-03-2544-7.  Vitenskapelig artikkel.  s 1 - 25
 • Eifring, Halvor Bøyesen; Yang, Rur-bin & Mabuchi, Masaya (2012). Dǎolùn 導論, I:  Dōngyǎ de jìngzuò chuántǒng 東亞的靜坐傳統.  National Taiwan University Press.  ISBN 978-986-03-2544-7.  Innledningsartikkel.  s iii - xix
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011). Beyond Perfection - The Rhetoric of Chán Poetry in Wáng Wéi's "Wǎng Stream Collection", In  Zen Rhetoric and Doctrine in China, Korea, and Japan.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004185562.  chapter.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Characteristics of East Asian Meditation. Acta Orientalia.  ISSN 0001-6438.  71, s 127- 159
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Wang Wei Mulanzhai du hou, I:  Hé Lèshì jìniàn wenjí.  Language and Literature Press.  ISBN 978-7-80241-112-8.  22.  s 279 - 281 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Wáng Wéi "Mùlán zhài" dú hòu (En lesning av "Magnolia-innhegningen" av Wáng Wéi), I:  Hé Lèshì jìniàn wenjí.  Language and Literature Press.  ISBN 978-7-80241-112-8.  artikkel.  s 279 - 281
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2008). The Hónglóumèng and its sequels: Paths towards and away from modernity, In Olga Lomová (ed.),  Paths toward modernity: Conference to mark the centenary of Jaroslav Průšek.  Karolinum.  ISBN 978-80-246-1519-6.  Kapittel 8.  s 171 - 192 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Anderl, Christoph; Eifring, Halvor Bøyesen; Teeuwen, Marcus Jacobus & Tikhonov, Vladimir (2007). Innledende essay, I: Halvor Bøyesen Eifring; Vladimir Tikhonov & Marcus Jacobus Teeuwen (red.),  Zen.  De Norske Bokklubbene.  ISBN 9788252565454.  Forord.  s IX - LV
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Editors' preface, In Halvor Bøyesen Eifring & Christoph Anderl (ed.),  Studies in Chinese Language and Culture. Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday.  Hermes Academic Publishing.  forord.  s XXXI - XLI
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). The ritual death of Baoyu and Xifeng: deromanticising The Red Chamber Dream, In Halvor Bøyesen Eifring & Christoph Anderl (ed.),  Studies in Chinese Language and Culture. Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday.  Hermes Academic Publishing.  vitenskapelig artikkel.  s 435 - 448
 • Anderl, Christoph & Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Editors' preface, In Christoph Anderl & Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Studies in Chinese Language and Culture - Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 82-8034-051-3.  Preface.  s XXXI - XLI
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Brukervennligheten som druknet i muligheter: Noen erfaringer med digitalisert Kinesisk-norsk ordbok, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-0-8.  artikkel.  s 123 - 130 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005). Kinesisk er enkelt, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  Artikkel.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005). Ruxue de qingshang, I: Int Ass of Confucian Studies Guoji ruxue lianhehui (red.),  Ruxue yu dangdai wenming (Confucius and modern civilization).  Jiuzhou Press.  ISBN 7-80195-331-2.  artikkel.  s 1288 - 1290
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Emotions and the Conceptual History of Qíng, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Love and Emotions in Traditional Chinese Literature.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9004137106.  Introduction.  s 1 - 36
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). The Psychology of Love in The Story of the Stone, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Love and Emotions in Traditional Chinese Literature.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9004137106.  (article).  s 271 - 324
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2003). Qin Keqing zhi si: "Honglou meng" zhong de qing, yin, huimie (The Death of Qin Keqing: Love, Lust and Destruction in "The Red Chamber Dream"). Hong lou meng xue kan.  ISSN 1001-7917.  (4), s 239- 264 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2002). Review of Maram Epstein: Competing Discourses: Orthodoxy, Authenticity, and Engendered Meanings in Late Imperial Chinese Fiction, In  Nan Nuu
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2001). Cao Xueqin yu zuiegan chutan (Cao Xueqin and the sense of guilt - a preliminary investigation), In Yiu Wai Chu (ed.),  Zhongguo zuojia yu zongjiao.  Zhonghua shuju, Hongkong.  s 283 - 298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (1999). Chinese Faces: The Sociopsychology of Facial Features as Described in "The Story of the Stone", In  Minds and Mentalities in Traditional Chinese Literature.  Culture and Art Publishing House.  ISBN 7-5039-1873-X.  s 46 - 119 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (1998). 50 artikler om kinesisk språk og litteratur, I:  STORE NORSKE leksikon.  Kunnskapsforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eifring, Halvor Bøyesen (ed.) (2016). Asian Traditions of Meditation. University of Hawai'i Press.  ISBN 978-0-8248-5568-0.  247 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (ed.) (2015). Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-7990-4.  269 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (ed.) (2014). Hindu, Buddhist and Daoist Meditation: Cultural Histories. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-201-0. Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (ed.) (2013). Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4411-2214-8.  291 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen; Yang, Rur-bin & Mabuchi, Masaya (2012). Dōngyǎ de jìngzuò chuántǒng 東亞的靜坐傳統. National Taiwan University Press.  ISBN 978-986-03-2544-7.  480 s.
 • Davanger, S; Eifring, Halvor Bøyesen & Hersoug, Anne Grete (ed.) (2008). Fighting Stress. Reviews of Meditation Research. Acem Publishing.  ISBN 978-82-91-40516-2.  192 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Holen, Are (2007). Acem Meditation: An Introductory Companion. Acem Publishing.  ISBN 82-91405-13-1.  72 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen; Tikhonov, Vladimir & Teeuwen, Marcus Jacobus (red.) (2007). Zen. De Norske Bokklubbene.  ISBN 9788252565454.  502 s.
 • Anderl, Christoph & Eifring, Halvor Bøyesen (red.) (2006). Studies in Chinese Language and Culture - Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 82-8034-051-3.  519 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Anderl, Christoph (ed.) (2006). Studies in Chinese Language and Culture. Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday. Hermes Academic Publishing.  474 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (ed.) (2004). Love and Emotions in Traditional Chinese Literature. Brill Academic Publishers.  ISBN 9004137106.  332 s. Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Theil, Rolf (2004). Linguistics for students of Asian and African languages. Institutt for østeuropeiske og orientalske studier.  187 s.
 • Theil, Rolf & Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Linguistics for students of Asian and African languages. Institutt for østeuropeiske og orientalske studier.  187 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2003). Emotions in Chinese Culture. Brill Academic Publishers.  350 s.
 • Theil, Rolf & Eifring, Halvor Bøyesen (2003). Linguistics for students of Asian and African languages. Insitutt for østeuropeiske og orientalske studier.  147 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (1999). Minds and Mentalities in Traditional Chinese Literature. Culture and Art Publishing House.  ISBN 7-5039-1873-X.  422 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). 1949 nian fuhaoxue (Semiotics of 1949). si xiang.  30, s 299- 305
 • Bochynska, Agata; Eifring, Halvor Bøyesen; Laeng, Bruno & Lobben, Marit (2015). The role of visual attention in the semantic processing of item, container and default numeral classifiers in Chinese.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Den meditative tankestrømmen - fragmenter av en mentalitetshistorie. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3), s 25- 35
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Emosjonell bearbeidelse øker når sinnet får vandre - ny hjerneforskning vekker stor oppmerksomhet. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3), s 13- 15
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Glemsel som meditativ ressurs. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3), s 53- 57
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Hindu, Buddhist and Daoist Meditation, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Hindu, Buddhist and Daoist Meditation: Cultural Histories.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-201-0.  Introduksjon.  s viii - x
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Táiwān de jiěfàng - Bǎodǎo wénhuà de duōyuán yǔ guójì 台灣的解放:寶島文化的多元與國際. si xiang.  (24), s 221- 224
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Davanger, Svend (2014). Tankestrømmens tidsalder. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3), s 3- 3
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011, 01. juli). Kulturnytt: Om 90-års-dagen for Kinas kommunistparti. [Radio].  NRK P2.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011, 08. juli). NRK P1 "Her og nå" om kinesisk i sommerskolen. [Radio].  NRK P1.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011, 01. juli). NRK P1 Om 90-års-jubileet for Kinas kommunistparti. [Radio].  NRK P1.
 • Solberg, Erik Ekker; Eifring, Halvor Bøyesen & Holen, Are (2011). Yoga og helse - hva sier forskningen?. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3), s 5- 16
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Hva skal vi gjøre med tankestrømmen? Mindfulness og ledig oppmerksomhet. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (4), s 47- 53
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Mindfulness og meditasjon. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (4), s 2- 2
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Mindfulness som tidsstemning - meditasjonens moderne kulturhistorie. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (4), s 5- 9
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Den tibetanske tragedie: politikk og mystikk på verdens tak. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (2), s 1- 72
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Ørkenen som åndelig tumleplass: Møte med Gud, Satan, Selvet og Intetheten. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (4), s 19- 23
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2007). Dikt fra Wang-elven.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2007). Mester Xu Yuns selvbiografi.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2007). Plattform-sutraen.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Den meditative effekten av lyd. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (1), s 22- 32
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Gruppeprosess i en skamkultur. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (2)
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Maluma og takete. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (1), s 2- 4
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Mamma mia: Hvordan språket viser at mor er myk og far er hard. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (1), s 6- 11
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Tri smi kinisiri: lydsymbolikk og betydningen av den betydningsløse i'en. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (1), s 12- 21
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005, 04. januar). Fra mistenksomhetens Kina. [Radio].  Acem Radio.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005). Nøytralitet som eksistensielt arbeidsredskap. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (2-3), s 42- 53
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Det intime samfunn. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (1), s 18- 29
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). "Emotions" & "qing" de gainian fazhanshi (Emotions and the conceptual history of qing).
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). En for en i Midtens Rike: Rapport fra mistenksomhetens Kina. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3), s 34- 38
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004, 13. juni). Følelsenes tyranni. [Radio].  Acem Radio.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004, 12. januar). Meditasjon i kinesisk og vestlig kultur. [Radio].  Acem Radio.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Verdens korteste visdomsbok: Hjertesutraen. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (4), s 37- 40
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2002). De første vegetarianere. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (2), s 12- 29 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2002). Karma og ondskap. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (4), s 45- 53 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2002). Omtale av The Red Thread. Buddhist Approaches to Sexuality av Bernard Faure. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (1) Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2001, 01. januar). Self-expression and Self-reflection in The Red Chamber Dream¿the tilted symmetry between Baoyu and Xifeng. [Radio].  Taipei, Taiwan : Pacific Cultural Foundation. Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2001). Åndefjellet. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (3), s 58- 61 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2000). En historie - to fortellinger: Tilværelsens uutholdelige letthet som roman og film. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (2), s 24- 34 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2000). Hvorfor leser vi romaner? Milan Kundera og de fire u'er. Dyade.  ISSN 0332-5792.  s 53- 59 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2000). Religion i dagens Kina. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 5- 7 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2000). Uvisshetens visdom. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (2), s 2- 13 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen (1999). Uglens sukk: En kinesers møte med tilværelsens omskiftelighet. Dyade.  ISSN 0332-5792.  (1), s 50- 61 Vis sammendrag
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Hansen, Mette Halskov (1999). Kinesiske tegn i Norge? Ivar Aasen og Mao Zedong.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (1998). Cao Xueqin yu zuiegan (Cao Xueqin and the sense of guilt).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. des. 2015 12:34 - Sist endret 15. feb. 2019 12:09

Prosjekter