Halvor Eifring

Professor - Kinastudier
Bilde av Halvor Eifring
English version of this page
Telefon +47 22857703
Mobiltelefon 470 70 268
Rom 319
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Tanker som kommer og går

Jeg leder for tiden et internasjonalt og tverrfaglig prosjekt om “mind wandering” i ulike tradisjoner for meditasjon, kontemplasjon og selvkultivering. I kinesisk kontekst dreier det seg både om konfusianisme og daoisme fra klassisk tid, samt buddhisme fra Ming- og Qing-dynastiene. I tillegg omfatter prosjektet også indisk yoga-filosofi og kristne ørkenfedre, samt moderne nevrovitenskap og bevissthetsfilosofi. 

Meditasjon og selvkultivering

Jeg har også ledet et internasjonalt og tverrfaglig prosjekt om meditasjonens kulturhistorie, som søker å dekke alle store og noen mindre tradisjoner innen meditasjon. Mine bidrag til dette drøfter kinesiske varianter av selvkultivering, samt generelle problemstillinger innen meditasjonsstudier.

Psykologiske strukturer

Jeg har lenge jobbet med en studie av de psykologiske strukturene i den store kinesiske romanen Drømmen om de røde paléer 紅樓夢 fra 1700-tallet. 

Fortiden i nåtiden

Jeg arbeider også med kinesisk lingvistikk, for tiden især med moderne bruk av elementer fra klassisk kinesisk. Tidligere har mine lingvistiske interesser dreid seg om syntaktiske strukturer og funksjonsord. 

Bakgrunn og høyere utdanning

Jeg ble magister i språkvitenskap i 1987 og dr. philos. i 1993, begge deler ved UiO, der jeg har vært professor i kinesisk siden 1995.

Jeg har hatt forskningsbesøk ved Princeton University (1992), National Taiwan University (1995), Peking University (2000), Harvard University (2001), Center for Chinese Studies, National Central Library, Taiwan (2007), National Tsing Hua University, Taiwan (2009) og Meiji University, Japan (2018). 

Jeg har vært bestyrer ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier, UiO (1997-1999) og forskningsleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO (2005-2006).

Redaktør i kulturtidsskriftet Dyade. Meditasjonslærer i Acem.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Kinesisk språk
 • Kinesisk litteratur og kultur
 • Allmenn språkvitenskap
 • Meditasjonens kulturhistorie

Underviser kinesisk språk, litteratur og kultur på bachelor- og masternivå. Nå og da underviser jeg også i østasiatisk og allmenn lingvistikk.

Faglige kompetanseområder

 • Kinesisk språk (både moderne og førmoderne)
 • Kinesisk litteratur (især førmoderne fiksjonslitteratur)
 • Kinesisk filosofi (især tidlig konfusianisme og daoisme)
 • Språk og kultur; språk og tanke
 • Meditative tradisjoner
 • Kinesisk mentalitet og kultur (formidlingskompetanse)
 • Taiwan (formidlingskompetanse)

Nettside

https://halvoreifring.wordpress.com

Emneord: Kina, Kinesisk, Mind Wandering, Meditasjon, Kinesisk filosofi, Taiwan

Publikasjoner

 • Eifring, Halvor (2022). Mind-Wandering and Emotional Processing in Nondirective Meditation. I Dario, Nadia & Tateo, Luca (Red.), New Perspectives on Mind-Wandering. Springer. ISSN 978-3031069543.
 • Eifring, Halvor (2022). The global ethics of emotions – what ancient Chinese philosophies can teach us. Diogenes (English Edition). ISSN 0392-1921. s. 1–5. doi: 10.1177/0392192h1t2tp2s1%3A/0/d8o0i.8o1rg4/.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). Spontaneous thought and early Chinese ideas of `non-action? and `emotion? Asian Philosophy. ISSN 0955-2367. s. 1–24. doi: 10.1080/09552367.2019.1653528. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). Language Contact Across Time: Classical Chinese on Modern Public Signs in Taiwan. Journal of Chinese Linguistics. ISSN 0091-3723. 47(1). doi: 10.1353/jcl.2019.0023.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2018). 邁向大腦生態學. I Northoff, Georg (Red.), 病腦啟示:神經哲學與健康心智. National Taiwan University Press. ISSN 978-986-350-329-3. s. i–x.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2018). The Life of a Dead Language: Classical Chinese on Public Signs in Taiwan. I Edzard, Lutz; Borgland, Jens Wilhelm & Hüsken, Ute (Red.), Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-10964-2. s. 173–186. doi: 10.2307/j.ctvckq4dr.15.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2018). Spontaneous Thought in Contemplative Traditions. I Fox, K. C. R. & Christoff, K. (Red.), The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind Wandering, Creativity, and Dreaming. Oxford University Press. ISSN 978-0190464745. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190464745.013.30.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2017). Zìwǒ biǎoshù yǔ zìwǒ tànsuǒ: zài lùn Hónglóumèng de zìzhuànxìng yǔ xūgòuxìng (Self-expression and self-exploration: revisiting autobiography and fictionality in Red Chamber Dream). I Kang, Lai-hsin (Red.), Hai shang zhen zhen: Honglou meng ji Ming-Qing wenxue wenhua lunwenji (Truth of the Seas: A collection of essays on The Red Chamber Dream and Ming-Qing literature and culture). Liren shuju. ISSN 9789869234214.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). Types of Meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Asian Traditions of Meditation. University of Hawai'i Press. ISSN 978-0-8248-5568-0. s. 27–47. doi: 10.21313/hawaii/9780824855680.003.0002.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). What is meditation? I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Asian Traditions of Meditation. University of Hawai'i Press. ISSN 978-0-8248-5568-0. s. 1–26. doi: 10.21313/hawaii/9780824855680.003.0001.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). Introduction. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Asian Traditions of Meditation. University of Hawai'i Press. ISSN 978-0-8248-5568-0. s. ix–xv.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). Dream of the Red Chamber. I Wright, Tim (Red.), Oxford Bibliographies in Chinese Studies. Oxford University Press. ISSN 9780199920082. doi: 10.1093/obo/9780199920082-0131.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2015). Spontaneous Thoughts in Meditative Traditions. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-7990-4. s. 200–215.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2015). Meditative Pluralism in Hānshān Déqīng. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-7990-4. s. 102–127.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2015). Meditative Practice and Cultural Context. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-7990-4. s. 3–8.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Ziwo biaoshu yu zhiwo shensuo - Zai lun Hongloumeng de zichuanxing yu xugouxing. Hong lou meng xue kan. ISSN 1001-7917. 3, s. 16–38. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Sitting Quietly in China: A Participatory Genealogy of a Sensitive Term. Orientaliska Studier. ISSN 0345-8997. 138, s. 28–34. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Zìwǒ biǎoshù yǔ zìwǒ tànsuǒ - zài lùn "Hónglóumèng" de zìzhuànxìng yǔ xūgòuxìng (自我表述與自我探索——再論《紅樓夢》的自傳性與虛構性). Hong lou meng xue kan. ISSN 1001-7917. s. 16–38.
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Holen, Are (2014). The Uses of Attention: Elements of Meditative Practice. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Hindu, Buddhist and Daoist Meditation: Cultural Histories. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-201-0. s. 1–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2013). Speech without Words? An Essay Endeavouring a Probability That the Language of China Has No Words. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 74, s. 123–147. doi: 10.5617/ao.4470.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2013). Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Technical Aspects of Devotional Practices. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4411-2214-8. s. 3–13.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2012). Dōngyǎ jìngzuò chuántǒng de tèdiǎn 東亞靜坐傳統的特點, Dōngyǎ de jìngzuò chuántǒng 東亞的靜坐傳統. National Taiwan University Press. ISSN 978-986-03-2544-7. s. 1–25.
 • Eifring, Halvor Bøyesen; Yang, Rur-bin & Mabuchi, Masaya (2012). Dǎolùn 導論, Dōngyǎ de jìngzuò chuántǒng 東亞的靜坐傳統. National Taiwan University Press. ISSN 978-986-03-2544-7. s. iii–xix.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2012). Chanfa yu jingzuo 禪法與靜坐. I Zhuang, Guobin (Red.), Fojiao chanzuo chuantong yantaohui lunwenji 佛教禪坐傳統研討會論文集. Dharma Drum Publishing Corp.. ISSN 978-957-598-574-5. s. 9–15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011). Beyond Perfection - The Rhetoric of Chán Poetry in Wáng Wéi's "Wǎng Stream Collection", Zen Rhetoric and Doctrine in China, Korea, and Japan. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004185562. doi: 10.1163/9789004206281_007.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Characteristics of East Asian Meditation. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 71, s. 127–159.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Wáng Wéi "Mùlán zhài" dú hòu (En lesning av "Magnolia-innhegningen" av Wáng Wéi), Hé Lèshì jìniàn wenjí. Language and Literature Press. ISSN 978-7-80241-112-8. s. 279–281.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Wang Wei Mulanzhai du hou, Hé Lèshì jìniàn wenjí. Language and Literature Press. ISSN 978-7-80241-112-8. s. 279–281. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2008). The Hónglóumèng and its sequels: Paths towards and away from modernity. I Lomová, Olga (Red.), Paths toward modernity: Conference to mark the centenary of Jaroslav Průšek. Karolinum. ISSN 978-80-246-1519-6. s. 171–192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anderl, Christoph; Eifring, Halvor Bøyesen; Teeuwen, Marcus Jacobus & Tikhonov, Vladimir (2007). Innledende essay. I Eifring, Halvor Bøyesen; Tikhonov, Vladimir & Teeuwen, Marcus Jacobus (Red.), Zen. De Norske Bokklubbene. ISSN 9788252565454. s. IX–LV.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Editors' preface. I Eifring, Halvor Bøyesen & Anderl, Christoph (Red.), Studies in Chinese Language and Culture. Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday. Hermes Academic Publishing. s. XXXI–XLI.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). The ritual death of Baoyu and Xifeng: deromanticising The Red Chamber Dream. I Eifring, Halvor Bøyesen & Anderl, Christoph (Red.), Studies in Chinese Language and Culture. Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday. Hermes Academic Publishing. s. 435–448.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Brukervennligheten som druknet i muligheter: Noen erfaringer med digitalisert Kinesisk-norsk ordbok. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-0-8. s. 123–130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anderl, Christoph & Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Editors' preface. I Anderl, Christoph & Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Studies in Chinese Language and Culture - Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 82-8034-051-3. s. XXXI–XLI.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005). Kinesisk er enkelt. I Uri, Helene (Red.), (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005). Ruxue de qingshang. I Guoji ruxue lianhehui, Int Ass of Confucian Studies (Red.), Ruxue yu dangdai wenming (Confucius and modern civilization). Jiuzhou Press. ISSN 7-80195-331-2. s. 1288–1290.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Emotions and the Conceptual History of Qíng. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Love and Emotions in Traditional Chinese Literature. Brill Academic Publishers. ISSN 9004137106. s. 1–36.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). The Psychology of Love in The Story of the Stone. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Love and Emotions in Traditional Chinese Literature. Brill Academic Publishers. ISSN 9004137106. s. 271–324.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2003). Qin Keqing zhi si: "Honglou meng" zhong de qing, yin, huimie (The Death of Qin Keqing: Love, Lust and Destruction in "The Red Chamber Dream"). Hong lou meng xue kan. ISSN 1001-7917. s. 239–264. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Eifring, Halvor (2022). Skapende sinn: Elleve forfattere om å meditere og å skrive. Dyade forlag. ISBN 978-82-91405-74-2. 64 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISBN 978-82-91405-55-1. 283 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). Asian Traditions of Meditation. University of Hawai'i Press. ISBN 978-0-8248-5568-0. 247 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2015). Meditation and Culture: The Interplay of Practice and Context. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4725-7990-4. 269 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Hindu, Buddhist and Daoist Meditation: Cultural Histories. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 978-82-8034-201-0.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2013). Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4411-2214-8. 291 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen; Yang, Rur-bin & Mabuchi, Masaya (2012). Dōngyǎ de jìngzuò chuántǒng 東亞的靜坐傳統. National Taiwan University Press. ISBN 978-986-03-2544-7. 480 s.
 • Davanger, S; Eifring, Halvor Bøyesen & Hersoug, Anne Grete (2008). Fighting Stress. Reviews of Meditation Research. Acem Publishing. ISBN 978-82-91-40516-2. 192 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen; Tikhonov, Vladimir & Teeuwen, Marcus Jacobus (2007). Zen. De Norske Bokklubbene. ISBN 9788252565454. 502 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Holen, Are (2007). Acem Meditation: An Introductory Companion. Acem Publishing. ISBN 82-91405-13-1. 72 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Anderl, Christoph (2006). Studies in Chinese Language and Culture. Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday. Hermes Academic Publishing. 474 s.
 • Anderl, Christoph & Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Studies in Chinese Language and Culture - Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 82-8034-051-3. 519 s.
 • Theil, Rolf & Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Linguistics for students of Asian and African languages. Institutt for østeuropeiske og orientalske studier. 187 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Theil, Rolf (2004). Linguistics for students of Asian and African languages. Institutt for østeuropeiske og orientalske studier. 187 s.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Love and Emotions in Traditional Chinese Literature. Brill Academic Publishers. ISBN 9004137106. 332 s.
 • Theil, Rolf & Eifring, Halvor Bøyesen (2003). Linguistics for students of Asian and African languages. Insitutt for østeuropeiske og orientalske studier. 147 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eifring, Halvor (2022). Skapende sinn. I Eifring, Halvor (Red.), Skapende sinn: Elleve forfattere om å meditere og å skrive. Dyade forlag. ISSN 978-82-91405-74-2. s. 3–3.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2021). Stillheten i stormen: Ole Gjems-Onstad intervjuet av Halvor Eifring. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 53–61.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2021). Intuitiv åpning: nivåer av meditativ stillhet. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 19–29.
 • Eifring, Halvor (2020). The Taizhou Movement: Being Mindful in Sixteenth Century China. Temenos. ISSN 0497-1817. 56(1), s. 147–149.
 • Davanger, Svend; Kukkonen, Karin & Eifring, Halvor Bøyesen (2020). Tankestrømmens tidsalder - Hvordan hjernen finner hvile i litteratur, meditasjon og hverdagsliv.
 • Eifring, Halvor (2019). Den tibetanske tragedie: Dyade om Dalai Lama og Tibet. I Grøndahl, Carl Henrik (Red.), Under overflaten: Dyade 50 år. Dyade forlag. ISSN 978-82-91405-62-9. s. 38–40.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). Histories of mind wandering: Spontaneous thought in meditative traditions. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISSN 978-82-91405-55-1. s. 248–281.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). Self-observation or effortlessness? Mindfulness vs. nondirective meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISSN 978-82-91405-55-1. s. 220–247.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). Learn to meditate without a teacher? Online courses in nondirective meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISSN 978-82-91405-55-1. s. 210–219.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). The psychological potential: Acem Meditation and other methods of nondirective meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISSN 978-82-91405-55-1. s. 188–209.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2019). From esoteric science to neuroscience: The history of research on nondirective meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISSN 978-82-91405-55-1. s. 160–187.
 • Eifring, Halvor Bøyesen; Davanger, Svend & Holen, Are (2019). Active Relaxation: What Is Nondirective Meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), The power of the wandering mind. Nondirective meditation in science and philosophy. Dyade Press. ISSN 978-82-91405-55-1. s. 2–15.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2016). 1949 nian fuhaoxue (Semiotics of 1949). si xiang. 30, s. 299–305.
 • Bochynska, Agata; Eifring, Halvor Bøyesen; Laeng, Bruno & Lobben, Marit (2015). The role of visual attention in the semantic processing of item, container and default numeral classifiers in Chinese.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Táiwān de jiěfàng - Bǎodǎo wénhuà de duōyuán yǔ guójì 台灣的解放:寶島文化的多元與國際. si xiang. s. 221–224.
 • Eifring, Halvor Bøyesen & Davanger, Svend (2014). Tankestrømmens tidsalder. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 3–3.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Glemsel som meditativ ressurs. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 53–57.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Den meditative tankestrømmen - fragmenter av en mentalitetshistorie. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 25–35.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Emosjonell bearbeidelse øker når sinnet får vandre - ny hjerneforskning vekker stor oppmerksomhet. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 13–15.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2014). Hindu, Buddhist and Daoist Meditation. I Eifring, Halvor Bøyesen (Red.), Hindu, Buddhist and Daoist Meditation: Cultural Histories. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-201-0. s. viii–x.
 • Solberg, Erik Ekker; Eifring, Halvor Bøyesen & Holen, Are (2011). Yoga og helse - hva sier forskningen? Dyade. ISSN 0332-5792. s. 5–16.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011). NRK P1 "Her og nå" om kinesisk i sommerskolen. [Radio]. NRK P1.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011). NRK P1 Om 90-års-jubileet for Kinas kommunistparti. [Radio]. NRK P1.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2011). Kulturnytt: Om 90-års-dagen for Kinas kommunistparti. [Radio]. NRK P2 .
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Hva skal vi gjøre med tankestrømmen? Mindfulness og ledig oppmerksomhet. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 47–53.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Mindfulness som tidsstemning - meditasjonens moderne kulturhistorie. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 5–9.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2010). Mindfulness og meditasjon. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 2–2.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Ørkenen som åndelig tumleplass: Møte med Gud, Satan, Selvet og Intetheten. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 19–23.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2009). Den tibetanske tragedie: politikk og mystikk på verdens tak. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 1–72.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2007). Plattform-sutraen. I Eifring, Halvor Bøyesen; Tikhonov, Vladimir & Teeuwen, Marcus Jacobus (Red.), Zen. De Norske Bokklubbene. ISSN 9788252565454. s. 3–79.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2007). Mester Xu Yuns selvbiografi. I Eifring, Halvor Bøyesen; Tikhonov, Vladimir & Teeuwen, Marcus Jacobus (Red.), Zen. De Norske Bokklubbene. ISSN 9788252565454. s. 185–233.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2007). Dikt fra Wang-elven. I Eifring, Halvor Bøyesen; Tikhonov, Vladimir & Teeuwen, Marcus Jacobus (Red.), Zen. De Norske Bokklubbene. ISSN 9788252565454. s. 234–245.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Maluma og takete. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 2–4.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Mamma mia: Hvordan språket viser at mor er myk og far er hard. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 6–11.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Tri smi kinisiri: lydsymbolikk og betydningen av den betydningsløse i'en. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 12–21.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Den meditative effekten av lyd. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 22–32.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2006). Gruppeprosess i en skamkultur. Dyade. ISSN 0332-5792.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005). Nøytralitet som eksistensielt arbeidsredskap. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 42–53.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2005). Fra mistenksomhetens Kina. [Radio]. Acem Radio.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Det intime samfunn. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 18–29.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). En for en i Midtens Rike: Rapport fra mistenksomhetens Kina. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 34–38.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Verdens korteste visdomsbok: Hjertesutraen. Dyade. ISSN 0332-5792. s. 37–40.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Meditasjon i kinesisk og vestlig kultur. [Radio]. Acem Radio.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). Følelsenes tyranni. [Radio]. Acem Radio.
 • Eifring, Halvor Bøyesen (2004). "Emotions" & "qing" de gainian fazhanshi (Emotions and the conceptual history of qing).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. des. 2015 12:34 - Sist endret 8. mars 2020 22:40

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter