I god tro og tvil

- Det vi mener å vite er stort sett noe vi tror.

Bildet kan inneholde: Tekst, Avis, Font.

Tro er et rart ord. På den ene siden står det i motsetning til sikker viten. «Jeg vet ikke, men jeg tror det forholder seg sånn og sånn», sier vi. Men samtidig står det også i motsetning til usikkerhet: Tvilen blir framholdt som troens motstykke.

Henger dette sammen? I en viss forstand gjør det det: Troen er en beslutning om å forholde seg til noe som om det er sant. 

Denne troen kan gjelde en religiøs forestilling, en fortelling om hvordan verden ble skapt og henger sammen, om hva slags krefter som er virksomme i den, og ikke minst om hva som er meningen med et menneskeliv i denne verden. Innen én bestemt religion innebærer det å være en troende i prinsippet at man slutter seg til noen dogmer som definerer denne spesifikke religionen og skiller den fra andre. Innen kristendommen er det troen på Jesus som Guds sønn som døde på korset for å sone menneskenes synder og slik åpne veien til evig liv for den som tror på ham. Innen islam er det troen på Koranen som Guds endegyldige og uforfalskede åpenbaring til menneskene gjennom Profeten Muhammad. 

Les resten av artiklen i Klassekampen!

Publisert 24. mars 2014 10:08 - Sist endret 14. okt. 2019 16:17