English version of this page

Senter for islam- og midtøstenstudier

Senter for islam- og midtøstenstudier bruker innsikter fra språk- og litteraturvitenskap, religionshistorie, historie, antropologi og statsvitenskap til å forstå utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika.

Vi studerer islamsk tro og praksis i flere deler av verden, inkludert Norge. Vi arbeider med sentrale språk som arabisk, persisk, tyrkisk og hebraisk.

Våre forskere

Se oversikt over alle forskere tilknyttet Senter for islam- og midtøstenstudier.

Pågående forskningsprosjekter

Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

 

I 2016: Hvordan føles det å leve i den arabiske verden fem år etter den ‘Arabiske våren’

Demokrati, politisk islam og vold. Hvordan slår disse aspektene ut i den post-revolusjonære arabiske hverdagen?

 

GreenMENA: Klimaendring og energiomlegging i Midtøsten

Prosjektet studerer de menneskelige og sosiale faktorene i energiomlegging i Midtøsten. Hvilke faktorer former vanlige folks syn på og eventuelle støtte til et grønt skifte i regionen?

 

The Jihadi Document Repository

Forskningsarkivets mål er å sørge for kontrollert tilgang til kildemateriale som et svar til den økende forskningsinteressen for jihadisme og militant islamisme. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

 

Opprørsstyrer i Midtøsten (RebelGov)

Prosjektet har som mål å undersøke sosiopolitisk organisering i opprørskontrollerte områder i Midtøsten.

 

Muslimer i bevegelse og usynlig islam (MMII)

Prosjektet studerer hvordan islam formes og utvikles i Europa med vekt på de muslimske stemmene som får mindre oppmerksomhet i offentligheten og forskningen.

Arrangementer

No upcoming events

Kontakt

Faglig leder: 

Førsteamanuensis Joakim Parslow

Administrativ koordinator: 

Alexandra H. Koritzinsky

Journal of Arabic and Islamic Studies (JAIS)

The Journal of Arabic and Islamic Studies (JAIS) is an international, peer-reviewed, open access, academic journal. It is also the world's most widely read journal in the field of Arabic, Islamic and Middle Eastern Studies.

Babylon

Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. Tidsskriftet ble open-access i februar 2017.

Babel filmklubb

Babel filmklubb er en forening som annenhver torsdag arrangerer visning av film om og fra Midtøsten og Nord-Afrika. Arrangementene er åpne for alle. Inngang og servering er gratis.

Fagutvalget for Midtøsten-studier

Fagutvalget for Midtøsten-studier ved UiO er her for å bidra til et godt studiemiljø for deg som studerer Midtøsten-studier.

Nordisk selskap for Midtøsten-studier

Det nordisk selskap for Midtøsten-studier er en uavhengig, ideell organisasjon for forskere i de nordiske landene som jobber med temaer knyttet til Midtøsten.