English version of this page

Publikasjoner ved senter for islam- og midtøstenstudier

Publisert Nov. 27, 2018 1:11 PM

Associate Professor Jacob Høigilt has published a new book on I.B.Tauris about comics in the Arab World as a cultural and political form of expression.

Publisert Nov. 12, 2018 8:19 AM

Associate Professor Einar Wigen has, along with Iver B. Neumann (LSE),  published a new book on Cambridge University Press about the importance of the steppe nomads for polity formation in Eurasia, with particular emphasis on Russia, the Ottoman Empire and Turkey.

Publisert Nov. 12, 2018 8:05 AM

Associate Professor Einar Wigen has published a new book on University of Michigan Press which is based on Wigen's doctoral dissertation on the role of concept translation in the transformation of the Ottoman Empire into the Republic of Turkey, as well as in the international relations of these states.

Publisert 4. jan. 2018 10:28

Jon Nordenson har skrevet en bok som ønsker å forklare hvorfor opprørene i Midtøsten brøt ut og hvorfor utviklingen ble så forskjellig i de ulike landene.

Publisert Sep. 5, 2017 10:28 AM

Jacob Høigilt (IKOS/PRIO) and Gunvor Mejdell has edited this newly published book on Brill.

Publisert Aug. 24, 2017 2:54 PM

PhD Candidate Olav G. Ørum has published the book ᵓUṣṣit il-Gumguma or 'The Story of the Skull' (Brill, 2017). The book is based on his master's thesis in semittic languages.

Publisert Mar. 24, 2017 10:48 AM

Jon Nordenson has published a new book on I.B.Tauris about the influence of social media on political changes and democratization in the Middle East.

Publisert 24. mars 2017 09:55

Jon Nordenson har publisert ny bok på I.B.Tauris om sosiale mediers betydning for politiske endringer og demokratisering i Midtøsten.

Publisert Oct. 17, 2016 11:17 AM

Erik Skare has published the first book to investigate the increasingly important role of hacker activists in the Palestinian liberation struggle.

Publisert 17. okt. 2016 11:02

Erik Skare har utgitt en bok om den økende betydningen av hacker-aktivister i den palestinske frigjøringskampen - den første i sitt slag!

Publisert Sep. 20, 2016 2:12 PM

Anne Stensvold is the editor of this newly published book which approaches the UN as a laboratory of religio-political value politics. 

Publisert 20. sep. 2016 13:33

Anne Stensvold er redaktør for denne boka nylig utgitt på Routledge som tar for seg FN som et laboratorium for religiøs-politisk verdipolitikk.

Publisert May 13, 2016 7:35 AM

Proceedings of the Erlangen Workshop on April 26, 2014

Herausgegeben von Edzard, Lutz

Publisert 11. feb. 2016 14:13

Ny bok om kriminallitteratur ved det østlige Middelhavet på Harrassowitz verlag, redigert av blant andre Stephan Guth, IKOS.

Publisert Dec. 21, 2015 11:43 AM

Professor Bjørn Olav Utvik and Associate Professor Kjetil Selvik have published the book Oil States in the New Middle East: Uprisings and Stability at Routledge. 

Publisert 6. aug. 2015 13:25

Tradisjonelt har Midtøsten vært preget av religiøs og etnisk pluralisme. Men krig, konflikt og fremmarsjen til militante islamister har ført til at svært mange kristne har forlatt regionen. Ja, mange frykter at Midtøstens kristne er i ferd med å forsvinne for godt.

Publisert Dec. 18, 2014 11:33 AM

Article by Einar Wigen in European Journal of International Relations

Publisert Dec. 15, 2014 11:22 AM

Article by Einar Wigen in International Relations 28(4).

Publisert 10. jan. 2014 08:47
Publisert 2. okt. 2013 09:07
Publisert July 24, 2013 12:25 PM

Einar Wigen writes about Ottoman Concepts of Empire in Contributions to the History of Concepts

Publisert June 28, 2013 3:20 PM

This article is a call for making the Eurasian steppe an object of study within International Relations. 

Publisert May 16, 2013 10:42 AM

Edited by Lena Larsen, Ziba Mir-Hosseini, Christian Moe og Kari Vogt.

Publisert Feb. 26, 2013 1:39 PM

Turkey's energy policy is closely tied to its tradition of geopolitical thinking. While Turkey has very few energy resources of its own, the country's policy-making elite is deeply committed to making energy a central aspect of its foreign policy. Taking for granted the uniqueness of the country's geography and convincing others of the same, Turkey is on the path to becoming an important part of the network supplying Europe with energy.

Publisert Feb. 18, 2013 10:28 AM

The waves of Syrian refugees seeking a safe haven have further exacerbated the division among the Christian parties in Lebanon.