English version of this page

Bøker

Forside til Bjørn Olav Utviks bok Islamismen
Publisert 25. jan. 2021 14:16

Professor Bjørn Olav Utvik har gitt ut 3. utgave av sin bok Islamismen som bygger på 30 års forskning, samtaler med ledende islamister og studier av deres litteratur. Denne reviderte utgaven analyserer utviklingen siden starten av den arabiske våren.

Publisert 6. aug. 2015 13:25

Tradisjonelt har Midtøsten vært preget av religiøs og etnisk pluralisme. Men krig, konflikt og fremmarsjen til militante islamister har ført til at svært mange kristne har forlatt regionen. Ja, mange frykter at Midtøstens kristne er i ferd med å forsvinne for godt.