English version of this page

Religion, State and the United Nations - Value Politics

Anne Stensvold er redaktør for denne boka nylig utgitt på Routledge som tar for seg FN som et laboratorium for religiøs-politisk verdipolitikk.

Bokas bidragsytere analyserer de mest innflytelsesrike religiøse aktørene innenfor FN, inkludert Den romersk-katolske kirke, Organisasjonen av islamistiske land og Den russisk-ortodokse kirke. De har kartlagt religiøse aktørers fredelige politiske engasjement - hvem de er og hvordan de samarbeider med hverandre, enten ad hoc eller ved å danne mer permanente nettverk. På den måten kastes det lys på religiøse aktørers modus operandi innenfor FN - deres strategier og motiver.

I tillegg til å redigere boka har Anne Stensvold skrevet kapitlet  "Religion, state and symbol politic. The Catholic Church". andre bidragsytere fra IKOS er Ragnhild Zorgati med kapitlet "Human rights and the Tunisian constitution" og Cecilie Endresen (i samarbeid med Ingrid Vik) "Norway, religion and the United Nations".

Les presentasjonen av boka på forlagets sider

 

Publisert 20. sep. 2016 13:33 - Sist endret 2. aug. 2022 11:45