English version of this page

Om Senter for islam- og midtøstenstudier

Senter for islam- og midtøstenstudier forsker på området fra Marokko i vest til Iran i øst, fra Tyrkia i nord til Jemen i sør. Samtidig studerer vi islamsk tro og praksis i andre deler av verden, inkludert Norge. Vi samarbeider med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Citadel of Cairo view of the City of Cairo.

Cairo sett fra Saladin-citadellet. Foto: Phil Carlton (Flickr)

Vår kompetanse

Språk og litteratur

  • arabisk
  • persisk
  • tyrkisk
  • hebraisk
  • andre semittiske språk

Religionsstudier

Islam og andre religioner

Områdestudier

Politisk og ideologisk utvikling

Våre fokusområder

Vi vil øke forståelsen for den politiske og kulturelle utviklingen i samtidens Midtøsten og Nord-Afrika, samt utviklingen av religionen islam i bred forstand. Innsikter fra språk- og litteraturvitenskap, religionshistorie, historie, antropologi og statsvitenskap bidrar til et tverrfaglig perspektiv på en region og en kulturkrets i rask endring.

Vi forsker på

Vi vil forstå hvordan islam og samfunnene i Midtøsten utvikler seg i vår tid.

  • Hvordan endrer forståelsen av islams budskap seg over tid?
  • Hvilken politisk og samfunnsmessig rolle spiller religiøse bevegelser i Midtøsten?
  • Hvordan påvirker oljeinntektene i Gulfen politiske prosesser?
  • Hvordan har litteraturen i regionen respondert på møtet med moderniteten og vestlig kulturell påvirkning?
  • Hvordan utvikler språkene seg i spennet mellom folkelig tale og standardspråk?

Denne forskningen får dybde gjennom studier av arven fra tidlig islamsk tid.

Senteret ble åpnet den 14. juni 2011 og er et tematisk orientert forskningssenter ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Hvordan samarbeide med oss?

Vi samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt og skaper faglige møteplasser for forskere ved UiO og i Oslo-regionen. Vi er alltid på jakt etter interessante muligheter for samarbeid.

Våre samarbeidspartnere

Publisert 18. apr. 2011 09:31 - Sist endret 15. feb. 2018 14:15