Boklansering av Globale veikryss: Golfmonarkiene i endring

Velkommen til en boklansering av Globale veikryss: Golfmonarkiene i endring. Forfatterne utforsker endringen i Golfmonarkienes mer globale fremtreden og hvordan det påvirker interne samt eksterne forhold som identitet og menneskerettigheter, politisk stabilitet og miljø og klima. 

Bokcoveret viser et fly over Gulfen.

Foto: Cappelen Damm forlag. 

De siste årene har golfmonarkiene, de olje- og gasseksporterende monarkiene på Den arabiske halvøy, stadig oftere preget det internasjonale nyhetsbildet. Inntil nylig ble golfmonarkiene nærmest utelukkende omtalt i forbindelse med energiproduksjon eller den årlige muslimske pilgrimsferden, men i dag anerkjennes de av stadig flere som sentrale aktører i både det regionale og det globale spillet om politisk og finansiell makt. Golfmonarkiene har finansielle muskler og investerer nå voldsomt på nye arenaer innen bank og finans, handel, utdanning og forskning, turisme, reisevirksomhet og sport. De er vertskap for mange millioner mennesker fra hele verden, og både ekstremt rike og svært mange fattige søker til Golfen for å forbedre livet sitt. Golfmonarkiene har utviklet seg til å bli det man kan kalle globale veikryss: De krever å bli sett og anerkjent, og de blir det – også på langt flere måter enn de selv ønsker.

I dette seminaret forsøker vi å forstå hva som skjer; hva som ligger bak denne endringen og hvilke konsekvenser den har både internt i golfmonarkiene og eksternt i det regionale politiske spillet. Disse landene har i løpet av få år gjennomgått enorme endringer, hvilke utfordringer skaper dette i forhold til nasjonal og religiøs identitet, menneskerettigheter, politisk stabilitet og ikke minst klima og miljø.

Innledere:

Berit Thorbjørnsrud, prof. emerita Midtøstenstudier

Jon Nordenson, landrådgiver for Midtøsten i Landinfo

Bjørn Olav Utvik, prof. Midtøstenstudier

Pınar Tank, seniorforskning ved Fredsforskningsinstituttet

Publisert 3. okt. 2022 14:34 - Sist endret 6. okt. 2022 10:26