English version of this page

Call for papers: «Mangfoldige museumspraksiser - museet som overflødighetshorn»

Museene er steder der originale gjenstander oppbevares og vises fram. Samtidig forholder museene seg til mange ulike typer kopier.

Logoer for Universitetet i Oslo og Norsk Teknisk Museum

Etterlikninger, reproduksjoner, restaureringer, avstøpninger, versjoner, print, dubletter, utgaver, modeller, miniatyrer, avbildninger, skisser, sitater osv. Kopier finnes i magasinene, i verkstedene, i utstillingene og på nettet, og de brukes i undervisning, i markedsføring og selges i museumsbutikkene.

Kopier og kopiering er sentrale for forståelsen av hva museene er og gjør og for oppfatningen av museene som forvaltere av det originale, ekte og autentiske. Senter for Museumsstudier vil i samarbeid med Norsk Teknisk Museum arrangere en konferanse den 24.-25. oktober 2016.  Vi ønsker innlegg som løfter fram og diskuterer museenes ulike kopier og kopieringspraksiser. Det kan være bidrag som forholder seg til motsetningspar som original/kopi eller ekte/falsk. Det kan også være bidrag som løfter fram objekter, praksiser og forståelser som i mindre grad tar utgangspunkt i slike motsetninger.

Vi ønsker innlegg som for eksempel undersøker:

  • Samlinger, som for eksempel tematiserer (begreper som) kopier, dubletter, versjoner og print. Det kan dreie seg om innsamling, gjennomgang av samlingene, avhending, utlån med mer.
  • Formidling: Bruk av 2D- og 3D-kopier i utstillinger, undervisning og annen formidling. Dioramaer, modeller og (digitale) guider og førere, og det de formidler. Forholdet mellom tekst, fotografier og gjenstander, og mellom det digitale og det analoge.
  • Arkiver, kataloger og katalogkort, arkivpraksiser.
  • Digitale kopier, i databaser, DigitaltMuseum. Ulike digitale formidlingsverktøy, guider, ”løyper”, osv.

     

  • Reproduksjoner, souvenirer, plakater m.m. i salg og markedsføring.
  • Konserverings- og restaureringspraksiser, rekonstruering, handlingsbåren kunnskap, herming m.m.
Copying Monet (Robin Taylor/Flickr)

 

Det vil være sesjoner med ca. 20 min. presentasjon + diskusjon. Det vil også være sesjoner med kortere presentasjoner. Det er også mulig å melde seg på med poster.

Det vil bli arrangert phd-kurs i tilknytning til konferansen. Kurset vil ha egen påmelding som blir annonsert senere. Meld gjerne interesse, eller kontakt oss dersom du har spørsmål på epost.

Konferansespråk er i utgangspunktet nordiske språk. Hovedforedrag (key notes) vil være på engelsk. Phd-kurs vil også være på engelsk.

Forslag til presentasjon ønskes innen 15. april. Forslaget bør være en kort beskrivelse med tittel (max. 300 ord), og sendes inn gjennom eget skjema ved å følge denne linken.

Konferansen er en del av forskningsprosjektet “Museums: A Culture of Copies” ved Senter for museumsstudier ved IKOS/Universitetet i Oslo, og arrangeres i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.

Emneord: Museums and Museology, Museer og museologi, Museum studies, Museumstudier
Publisert 19. feb. 2016 12:33 - Sist endret 14. okt. 2019 16:21