Aktuelt

Publisert 24. okt. 2017 10:25

Bergsveinn er museolog fra Island, hvor han har jobbet sentralt i museumsmiljøet i ti år. Nå er han tilknyttet forskningsprosjektet Geological times: Geology and new regimes of historicity. Han presenterer seg på engelsk.

Publisert 24. okt. 2017 10:23

Hun skal utforske urfolksperspektiver i museer, ved å se på hvordan samisk identitet blir forhandlet frem av samer innenfor museologiske rammer.

Publisert 7. nov. 2016 14:05

Hol Haugen har doktorgrad i drakthistorie, og skal undervise masterstudentar i museologi og kulturarv.

Publisert 2. juni 2016 09:09

Varutti forsker på hvordan urbefolkningers perspektiver påvirker museologisk teori og praksis. Akkurat nå gjør hun feltarbeid på Taiwan.

Logoer for Universitetet i Oslo og Norsk Teknisk Museum
Publisert 19. feb. 2016 12:33

Museene er steder der originale gjenstander oppbevares og vises fram. Samtidig forholder museene seg til mange ulike typer kopier.

Publisert 27. jan. 2016 11:15

Fire dager i januar 2016 arbeidet studenter fra Norsk teaterakademi ved Høyskolen i Østfold og Masterprogram for museologi og kulturarvstudier med å sette opp en utstilling som formidlet og iscenesatte den stille transformasjonen av et arbeidersamfunn.

Publisert 5. nov. 2015 10:35

Whitehead har nylig vært en av lederne ved et stort EU-prosjekt innen museologi, og ved IKOS skal han undervise i emnet 'MUSKUL4100 - Kritiske kulturarvstudier'.

Publisert Mar. 20, 2015 11:50 AM

A call for papers for a special issue of the Journal of Nordic Museology is now available with deadline June 1st, 2015.

Publisert 23. okt. 2013 09:00

8 studenter fra IKOS deltok i prosjektet "Being visitors - becomingproducers" ved Världskulturmuseet i Göteborg i oktober.

Publisert 2. okt. 2013 08:49

Masterstudentene i museologi lager utstilling på Kulturhistorisk museum - åpning 8. oktober.

Publisert 11. apr. 2013 08:54

Museumsnytt gjennomfører i 2013 tre arbeidsseminarer for deg som skriver/ønsker å skrive anmeldelser av kultur- og naturhistoriske utstillinger, og som ønsker å bidra til å utvikle denne sjangeren.

Publisert 2. des. 2011 13:59

Før var samer lasso og reinsdyr. Nå er de også punkere. Å vise frem mangfoldet er blitt viktig for de kulturhistoriske museene.

Publisert 26. sep. 2011 14:24

En eksperimentell utstilling – eller et ustillingseksperiment – kaller antropologen Philippe Descola sin utstilling i et mezzaninlokale i Musée du Quai Branly. 

Publisert 26. sep. 2011 14:24

Kan det stemme at naturhistoriske museer er i ferd med å bli mer interessert i sin egen historie? Den nye utstillingen ved Jardin des Plantes gir iallfall støtte til en slik hypotese.