Publikasjoner ved senter for museumsstudier

Publisert 11. jan. 2019 14:53
Publisert 9. mars 2017 13:37

Artikkel av Marzia Varutti i Primitive Tider spesialutgave 2016, s. 27-38.

Les artikkelen i fulltekst

 

Publisert 4. feb. 2016 13:37

Artikkel av Anne-Sofie Hjemdahl i Fashion and Museums. Theory and Practice. Editors: Marie Riegels Melchior and Birgitta Svensson. London, New York, Sydney, New Dehli: Bloomsbury publishing

 

Publisert 4. feb. 2016 13:34

Artikkel av Brita Brenna i Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2015 ;Volum 9. s. 138-146

Publisert 4. feb. 2016 13:24

Artikkel av Anne-Sofie Hjemdahl i By og Bygd, Norsk Folkemuseums årbok. Oslo; Museumsforlaget 2015

Publisert 4. feb. 2016 13:19

Artikkel av Anne-Sofie Hjemdahl i Nordisk museologi/The Journal Nordic Museology 1-2015. .

Publisert 1. juli 2015 13:44

Artikkel av Saphinaz-Amal Naguib publisert i Museum International Vol. 65.

Publisert 1. juli 2015 13:39

Artikkel av Saphinaz-Amal Naguib i Øyvind Fuglerud and Leon Wainwright (eds.), Objects and Imagination; Perspectives on Materialization and Meaning. New York: Berghan

Publisert 29. juni 2015 15:10

Ny bok redigert av Saphinaz-Amal Naguib, IKOS og Terje Stordalen, TF.

Publisert 8. sep. 2014 12:28

Ny bok av Liv Emma Thorsen om dyrebiografier, utgitt på Aarhus Universitetsforlag.

Publisert 24. juni 2014 09:58

Ny bok av Anne Eriksen om hva endringen i terminologi fra antikviteter til kulturarv kan si oss om endringer i holdningen til fortiden.

Publisert 18. mars 2014 12:16

Artikkel av Liv Emma Thorsen i Sosiologi i dag, vol. 43 (2), s. 37-59.

Publisert 20. feb. 2014 11:12
Publisert 16. des. 2013 11:25
Publisert 5. nov. 2013 09:28

Undertittel: Kulturproduksjon, materialitet og estetikk

Publisert 19. juni 2013 12:32

697 sider med faghistorie av 24 forfattere utgitt på Novus forlag.

Publisert 14. mai 2013 13:52

Anita Maurstad og Anne Marit Hauan (red.). Bidrag fra Brita Brenna.

Publisert 14. mai 2013 13:43
Publisert 14. mai 2013 10:39
Publisert 12. nov. 2012 09:30

Negotiating Professional and Political Utopia. EuNaMus Report No 3.

Publisert 13. mars 2012 13:29

Syv av artiklene i denne utgaven er resultater av forskningsprosjektet "Patterns of Cultural Valuation" ledet av Saphinaz-Amal Naguib.

Publisert 5. des. 2011 11:25

Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge  

Publisert 14. okt. 2011 13:35

Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. EuNaMus Report No. 1

Publisert 12. mai 2011 08:13

Materiell kultur omfatter alle våre fysiske omgivelser som er skapt og definert av mennesker, altså et studiefelt som er så vidt og mangslungent at det kan fungere som en møteplass for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Publisert 26. apr. 2011 09:08

National Museums is the first book to explore the national museum as a cultural institution in a range of contrasting national contexts.