English version of this page

Studier

Rustning fra middelalderen
Foto: Colourbox

Masterstudium i museologi og kulturarvstudier

Høsten 2015 hadde det nye masterprogrammet Museologi og kulturarvstudier sitt første opptak.

Studieprogrammet er tverrfaglig og tar for seg museologi- og kulturarvsfeltet nasjonalt og internasjonalt. Studentene på programmet spesialiserer seg innenfor museologi eller kulturavstudier og igjennom det avsluttende arbeidet med masteroppgaven er de med på å forme disse stadig voksende fagfelteltene.

Museer som læringsarena

Studiet er relevant for arbeid innenfor en rekke ulike kulturinstitusjoner og for offentlig forvaltning. Igjennom studiet vil museer og kulturarvsinstitusjoner være viktige læringsarenaer, og et semesters praksis vil for mange være en vesentlig del av studiet. Det er også mulig å tilbringe et semester i utlandet.

Praksis

Studenter på masterprogrammet vil være i praksis ved en kulturarvsinstitusjon, et museum eller på en annen arbeidsplass der de utfører arbeidsoppgaver som er relevante, og får brukt sine kunnskaper og ferdigheter fra museologi og kulturarvstudier.

Studentene oppfordres også til å knytte masteroppgaven sin til arbeid og problemstillinger som er viktige for praksisinstitusjonen.

Vi har samarbeid med en lang rekke institusjoner, men tar gjerne i mot tilbud om flere praksisplasser. Kontakt studiekonsulent Carina B. Tørud for å høre mer om studenter i praksis og dersom din institusjon kan tenke seg å ta i mot studenter.

Aktuelle praksisinstitusjoner

Museologiske temaer

Våre nåværende, og tidligere masterstudenter i museologi  arbeider og har arbeidet med en stor variasjon av museologiske temaer. Eksempel på dette er:

  • etnografiske samlingers historie
  • fjernmagasiners betydning for museumsarbeid
  • feministisk utstillingspraksis
  • museumsnettsteder som museal kommunikasjon
  • naturhistoriske dioramaer
  • tekster i museumsutstillinger
  • arkitektur på verdensutstillinger
  • museumstilbud for demente
  • mediering av museumstyverier
  • kunstneriske intervensjoner og installasjoner i kulturhistoriske museer.

Her finner du ferdige masteroppgaver i museologi

Publisert 3. mai 2019 11:18 - Sist endret 26. feb. 2021 14:02