Studier

Masterstudium i museologi og kulturarvstudier

Høsten 2015 har det nye masterprogrammet Museologi og kulturarvstudier sitt første opptak. Programmet erstatter masterprogrammet Kulturhistorie og museologi.

Det nye studieprogrammet er tverrfaglig og tar for seg museologi- og kulturarvsfeltet nasjonalt og internasjonalt. Studentene på programmet spesialiserer seg innenfor museologi eller kulturavstudier og igjennom det avsluttende arbeidet med masteroppgaven er de med på å forme disse stadig voksende fagfelteltene.

Studiet er relevant for arbeid innenfor en rekke ulike kulturinstitusjoner og for offentlig forvaltning, men spesielt for museums-, samlings-, og utstillingsarbeid. Igjennom studiet vil museer og kulturarvsinstitusjoner være viktige læringsarenaer, og et semesters praksis vil for mange være en vesentlig del av studiet. Det er også mulig å tilbringe et semester i utlandet.

Aktuelle praksisinstitusjoner på det nye masterprogrammet

Igjennom den gamle studieretningen museologi har studenter også hatt praksis på følgende institusjoner

Våre nåværende, og tidligere masterstudenter i museologi  arbeider og har arbeidet med en stor variasjon av museologiske temaer. Eksempel på dette er;

 • etnografiske samlingers historie
 • fjernmagasiners betydning for museumsarbeid
 • feministisk utstillingspraksis
 • museumsnettsteder som museal kommunikasjon
 • naturhistoriske dioramaer
 • tekster i museumsutstillinger
 • arkitektur på verdensutstillinger
 • museumstilbud for demente
 • mediering av museumstyverier
 • kunstneriske intervensjoner og installasjoner i kulturhistoriske museer.

Her finner du ferdige masteroppgaver i museologi

Museumsrelaterte emner ved UiO

 • KULH2002
 • KULH2010
 • MUSKUL4000
 • MUSKUL4100
 • MUSKUL4200
 • MUSKUL4110
 • MUSKUL4210
 • MUSKUL4590
 • MUSKUL4900
 • MUSKUL4910
Publisert 15. mars 2011 11:03 - Sist endret 1. juli 2016 10:44