Om senter for museumsstudier

Vi forsker på museer og kunnskapshistorie, museer og identitetspolitikk og hvordan museer konstituerer og forvalter kultur og natur. 

Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée – Paris, facade Foto: Saphinaz Amal Naguib

Senter for museumsstudier ble åpnet den 12. april 2011 og knytter sammen museologisk forskning ved IKOS og hos andre aktører.

Museumsstudiene er ikke avgrenset til museumstype, men ønsker å sammenstille forskning på ulike typer museer.

I dag utfordres og reforhandles mange av grensene mellom museer for antropologi/etnologi, kunst og naturvitenskap – og disse grensenes oppkomst, utforming, utvikling og dagens reforhandlinger er sentrale tematikker for senterets arbeid.

Hva forsker vi på

Vi er interessert i den historiske utviklingen av museumsinstitusjonen og de fagområdene som har vært knyttet til denne. Samtidig henger denne utviklingen tett sammen med endringer i synet på hva det vil si å verne og ta vare på natur og kultur.

Vi forsker på hvordan museale praksiser har bidratt til å forme samfunnets forståelser av fortid og framtid og rent konkret landskapene omkring oss.

Vi er også opptatt av hvordan museumsinstitusjoner i dag endres og skaper nye forståelser av fenomener som fortida, nasjonal og regional identitet, kunst og estetikk, oss og de andre.

Vår kompetanse

  • museumshistorie
  • objektbiografier
  • identitet og institusjonsbygging
  • utstillingsanalyse
  • disiplinutvikling og museumsdannelser
  • kulturarvsprosesser

 


Senterets rådgivningsgruppe

Senter for museumsstudiers rådgivningsgruppe virker som sentrets rådgivende organ.

Navn Tittel Institusjon
Alberti, Sam Dr. The Royal College of Surgeons of England
Berkaak, Odd Are Professor Universitetet i Oslo
Bouquet, Mary Dr. Utrecht University College
Klonk, Charlotte Dr. Humboldt University
McGhie, Henry Head Of Natural Sciences University of Machester

 

Publisert 4. apr. 2011 10:40 - Sist endret 22. nov. 2017 12:56