Kjønn på museum

Kjønn er allestedsnærværende i museene – i magasiner og utstillinger, i arkiver og formidlingsopplegg – og samtidig så vanskelig å legge merke til.

Bokomslag, Kjønn på museum

Denne boka har som ambisjon å åpne opp museer og utstillinger for å se hvordan kjønn blir framstilt og konstruert. Hva finner vi når vi identifiserer kjønn og kjønnede praksiser i museer og utstillinger? Kan resultatet ikke bare endre vår oppfatning av hva museer er, men også av hva de kan bli?

Kan forestillinger om kjønn sette farge på utstillinger?

Både kvinner og menn arbeider på norske museer, men det er ikke gitt at samlinger og utstillinger representerer kjønn på en likeverdig måte. Ei heller at vi lett kan forstå hvilke forestillinger og kunnskaper om kjønn som ligger til grunn for samlinger og utstillinger. Det er artikkelforfatternes egne museumserfaringer som er grunnlaget for artiklene i denne boka. Og det er deres egne og andres erfaringer med kritisk og feministisk museologi som driver fram behovet for å gå seg selv etter i sømmene.

Boka passer for museumsansatte og -interesserte – i tillegg til studenter og forskere innenfor en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner.

 

Av Brita Brenna og Marit Anne Hauan
Publisert 16. mai 2019 14:30 - Sist endret 13. feb. 2020 16:10