Informasjon om faglig-sosiale midler, faglige midler og reisestøtte ved IKOS

Fagutvalg og studentforeninger kan søke om faglig-sosiale midler og masterstudenter kan søke om faglige midler og reisestøtte.

Våren 2021:

For å sikre trygg gjennomføring av arrangementer våren 2021 er det viktig at dere setter dere grundig inn i gjeldende retningslinjer for smittevern. Se SiOs nettsider om foreningsdrift våren 2021 for en sjekkliste for trygg gjennomføring av arrangement. Husk å alltid føre deltakerliste. 

Hvordan søke om penger?

Programmene lyser ut midler til studenter, studentforeninger og ansatte på e-post og programmenes nettsider hvert semester.  Alle arrangementer skal gjennomføres i samråd/samarbeid med fagutvalget. Spørsmål om faglig-sosiale og faglige midler kan rettes til studiekonsulenten på ditt program.

Faglig-sosiale midler

Fagutvalgene kan søke om faglig-sosiale midler til ulike arrangementer med faglig og sosialt innhold, som for eksempel lunsj, gjesteforelesing, quiz eller lignende. Faglig-sosiale midler er ment for bachelorstudenter, men arrangementet kan inkludere masterstudenter.

Retningslinjer: Fagutvalget må først søke om faglig-sosiale midler senest tre uker før arrangementet/aktiviteten skal finne sted. Hvert fagutvalg kan søke om opptil tre innkjøp gjennom UiOs innkjøpssystem hvert semester. Ved større, felles arrangementer som flere fagutvalg samarbeider om kan det gjøre 1 ekstra innkjøp per arrangement.

Bestilling må skje gjennom UiOs bestillingssystem. Fagutvalget må senest 14 dager før arrangement/aktivitet sende bestilling på epost til henvendelser@ikos.uio.no.

Søknadsskjema for faglig-sosiale midler, og nærmere instruksjoner om arrangementer og bestillinger finner du i høyremenyen.

Kriterier for bruk av faglig-sosiale midler:
1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på studieprogrammet.
2. Arrangementer som er åpne for alle studenter på et program er prioritert framfor arrangementer som bare angår et emne.
3. Faglig-sosiale midler kan ikke brukes til kjøp av øl/vin/sprit i hverken mottaksuka, kandidatmarkeringer eller andre studentarrangementer.

Faglige midler

Våren 2021: IKOS følger HFs anbefalinger og anbefaler ikke utenlandsreiser utenfor Europa våren 2021. Vi støtter dermed heller ikke utenlandsreiser økonomisk, men behandler søknader om innenlandsreiser.

Faglige midler kan brukes til faglige tiltak for masterstudentene slik som feltarbeid, ekskursjoner eller deltakelse på konferanser/seminar. Faglige midler kan brukes til studieturer og ekskursjoner der både master- og bachelorstudenter deltar, men bare om turen har et klart faglig innhold.

Det maksimale beløpet man kan få i reisestøtte er kr. 5000,-, avhengig av omfanget av reisen. I søknaden skal det fremgå hvilket formål det søkes støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. I tillegg skal det foreligge et (enkelt) budsjett. Søknaden skal anbefales av veileder. Reisen/konferansen må være aktuell for masteroppgaven og finne sted i det semesteret søknaden sendes. Studenter kan kun motta dette tilskuddet én gang i løpet av masterstudiet.

Planlegger du å gjøre feltarbeid i utlandet? Da må du levere egenerklæring vedrørende feltarbeid i utlandet (nettskjema) i forkant av utenlandsoppholdet. Dette gjelder uavhengig av lengden på oppholdet. IKOS betaler IKKE ut reisestøtte med mindre dette nettskjemaet er levert.

Du finner søknadsskjema i høyremenyen. Skjemaet fylles ut innen søknadsfristen 15. september /15. februar. 

Vær oppmerksom på at programmet ikke betaler ut midler på forskudd, men refunderer faktiske utgifter eller betaler faktura. Husk å legge ved boardingkort fra flyturen(e) når du leverer refusjonsskjema og kvittering i etterkant.
 

Publisert 5. okt. 2010 14:32 - Sist endret 1. juli 2021 13:53