Fagutvalg for religionsvitenskap

To munker utenfor Gardemoen. Foto: Cecilie Endresen.

Fagutvalget for religionsvitenskap på Universitetet i Oslo er et organ av og for studenter. Vår hovedoppgave er å ivareta studentenes interesser ved instituttet, blant annet gjennom representasjon i viktige organer på fakultetet. I tillegg ønsker vi å fungere som bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig. 

En av fagutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for både faglige og sosiale aktiviteter for studenter ved religionsvitenskap. Vi arrangerer blant annet ekskursjoner, foredrag, filmkvelder og quiz. Gjennom sosiale aktiviteter bidrar fagutvalget et bedre studentmiljø.

Vil du bidra til fagutvalget?

Vi ønsker at så mange som mulig vil engasjere seg i fagutvalget, enten ved å bli medlem, påta seg et verv eller ved å delta på de ulike aktivitetene. Ta også kontakt hvis du har en god idé om et spennende arrangement som du eller dere vil vi skal hjelpe til med å arrangere eller søke midler til.

Har jeg tid til dette?

Studiehverdagen er hektisk, særlig kombinert med jobb og andre forpliktelser. Deltagelse i fagutvalget eller studentforeningen trenger likevel ikke ta mer tid enn du selv ønsker, og vi er overbevist om at du kommer til å få mye igjen ved å ta del i det sosiale livet ved instituttet. Om du ikke ønsker å påta deg verv eller ansvar så er likevel det viktigste å bidra med godt humør. Og deg selv selvfølgelig. Uten deg blir det ikke noe miljø på religionsvitenskap ved IKOS.

 

Publisert 23. aug. 2010 08:59 - Sist endret 18. feb. 2020 14:44