Ingse Skattum

Professor emerita
Bilde av Ingse Skattum
English version of this page
Rom 429 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Undervisningsspråk og språkundervisning i Afrika
Muntlig fransk språkbruk i Afrika
Bambara (mandingspråk)
Sosiolingvistikk (språkpolitikk, flerspråklighet)
Stilistikk
Muntlighet - skriftlighet
Muntlig litteratur
Afrikansk franskspråklig litteratur

Bakgrunn

1.mars 2011- Professor emeritus

2002- 2011Professor i frankofon kultur med særlig vekt påVest-Afrika og fransk språk

2003-2010 Ansvarlig for studieretningen Afrika sør for Sahara i programmet Asiatiske og afrikanske studier
1994-2002 Førsteamanuensis i frankofon kultur og i fransk språk
1992-93 Førsteamanuensis i fransk språk
1992 Dr.avhandling om muntlighet-skriftlighet i afrikansk litteratur (stilistisk analyse)
1988- Hyppige forskningsopphold i Mali
1986 Eksamen i det afrikanske språket bambara fra INALCO (Institutut des langues et civilisations orientales), Paris
1970-73 Opphold i Elfenbenskkysten, studier ved Universitetet i Abidjan
1963 Statens Bibliotekskole

Undervisningserfaring

Afrikansk litteratur og kultur, alle nivåer, 1981-2010

Fransk språk, alle nivåer, 1981-2003: 

3 ferdige dr.gradsavhandlinger (sosiolingvistikk i Afrika) og 1 underveis (muntlig afrikansk litteratur) og 35 ferdige masteroppgaver (språk, litteratur og samfunn i Afrika og fransk språk i Frankrike), samt 5 masteroppgaver underveis (språk, litteratur og samfunn i Afrika). 
Medlem av 7 dr.gradskomiteer i Norge, Sverige, Frankrike og Mali

Priser

Les Palmes Académiques (Fransk utmerkelse) (2002)

Verv 

Styremedlem i Senter for utvikling og miljø (2005-2008)
Fagleder for franskseksjonen og styremedlem ved Klassisk og romansk institutt (2000-03)
Styreleder i Utvalg for Nord-Sør Samarbeid, UiO (1994-96), medlem samme sted (1993-2000)
Styremedlem i NUFU (Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning) (1995-99)
Erasmusansvarlig ved Klassisk og romansk institutt (1994-2003)
Norges Forskningsråd: Medlem av Fagkomitéen for andre søknader (1998-2000) og av Komité for internasjonale studier (1994-98)
Konsulent for NORAD og UD på utdanningsprosjekter i Mali og på Madagascar (1991-)
Medlem av HFs fakultetsstyre (1984-89)

Pågående forskning

Prosjektet "Muntlig fransk i Afrika og Det indiske hav" (pdf) foretar dybdestudier av franske varieteter i 8 forskjellige land og områder der fransk brukes parallelt med lokale språk.

Samarbeid

Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLASH),Universiteté de Bamako, Mali
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris
Institut d’Etudes Créoles et Francophones, Université de Provence, Aix-en-Provence

 

CV (engelsk)

Veileder Ph.d og masteroppgaver (engelsk)

Emneord: Afrika, Fransk
Publisert 29. sep. 2008 13:28 - Sist endret 3. apr. 2020 11:11