Bjørn Olav Utvik

Bilde av Bjørn Olav Utvik
English version of this page
Telefon +47 22856808
Mobiltelefon +47 97133256
Rom 486 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 PA Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Midtøsten og Nordafrikas moderne historie, især politiske og økonomiske forhold; har særlig arbeidet med studiet av religiøse politiske bevegelser; hovedland for egen forskning: Egypt, Gulf-monarkiene og Iran

Undervisning og veiledning

 • Underviser ikke for tiden da jeg er instituttleder for Institutt for kulturstudier og orientalske språk
 • Veiledning: Midtøsten og Nordafrikas moderne historie; politisk islam

Utdanning og bakgrunn

Er siden april 2015 leder for Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

I 2010 ble jeg professor i Midtøstens historie etter å ha vært førsteamanuensis siden 1996. Jeg fullførte doktorgraden i 2000 med en avhandling om egyptiske islamisters økonomiske diskurs. Denne avhandlingen ble senere forkortet og publisert som bok The Pious Road to Development (se nedenfor).

Hovedforskningsfeltet mitt har vært Midtøsten og Nord-Afrikas moderne politiske historie med et særskilt fokus på islamistiske bevegelser og mer generelt religionens politiske rolle. 

Jeg har ledet flere store forskningsprosjekter, særlig the Gulf Research Unit (GRU 2008-2013) med fokus på politisk og økonomisk utvikling i Gulf-regionen, og inntil jeg ble instituttleder prosjektet New Middle East (NewME 2011-2016). En sen frukt av arbeidet i GRU var den ferske boka Oil States in the New Middle East: Uprisings and Stability (Routledge), redigert sammen med Kjetil Selvik. 

Min første erfaring med Midtøsten var som soldat i FN-styrken i Libanon (UNIFIL) i november 1978 - november 1979. Siden den gang har jeg hatt flere lengre (og mange korte) opphold i regionen, først og fremst i Egypt og Iran. Jeg var gjesteforsker på Universitetet i Teheran våren 2003 og ved det franske senteret CEDEJ (Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales) i Kairo høsten 2010. 

Full CV (pdf på engelsk)

Bokpublikasjoner

Emneord: Midtøsten, Oljepolitikk i Midtøsten, Islamisme, Religion og politikk, Egypt, Iran, SIMS

Publikasjoner

 • The Pious Road to Development: Islamist Economics in Egypt, Hurst, London/Lynne Rienner, Boulder, CO. 2006
 • "Religious Revivalism in 19th Century Norway and in 20th Century Egypt: A Critique of Fundamentalism Studies", Islam and Christian-Muslim Relations, Vol.17, No.2 Spring 2006
 • “The Hizb al-Wasat Story: The Potential for Change in Egyptian Islamism”, Critique, Vol.14, No.2 Fall 2005
 • “The modernizing force of Islamism”, in François Burgat and John Esposito (eds.), Modernizing Islam: Religion and the Public Sphere in the Middle East and Europe, Hurst, London/Rutgers University Press, Piscataway, NJ 2003
 • “Med Europa som barbarisk fotnote: Verdshistoria sett frå Kairo”, Samtiden No.2/3 1997.
 • Translation from Arabic: Naguib Mahfouz, Midaqq-smuget, novel, Pax 1989.
 • Utvik, Bjørn Olav (2018). Brennpunkt Kairo. Politikkens død, fryktens makt., I: Nils. A. Butenschøn & Rania Maktabi (red.),  Brennpunkt Midtøsten: Konflikt og mangfold.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028125.  Kapittel 4.  s 69 - 92
 • Utvik, Bjørn Olav (2017). A System to the Chaos? The Arab Spring Six Years After, In Nora Sunniva Eggen & Rana Issa (ed.),  Philologists in the World: A Festschrift in Honour of Gunvor Mejdell.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-904-0.  Kapittel.  s 519 - 542
 • Utvik, Bjørn Olav (2017). A question of faith? Islamists and secularists fight over the post-Mubarak state. Contemporary Arab Affairs.  ISSN 1755-0912.  10(1), s 93- 117 . doi: 10.1080/17550912.2017.1279384 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Utvik, Bjørn Olav (2016). The Rentier Bargain at the Trial of the Arab Uprisings, In Kjetil Selvik & Bjørn Olav Utvik (ed.),  Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability.  Routledge.  ISBN 978-1-13-888834-0.  1.  s 1 - 17
 • Utvik, Bjørn Olav (2014). The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and Kuwait. Middle East Critique.  ISSN 1943-6149.  23(1), s 5- 27 . doi: 10.1080/19436149.2014.896597
 • Utvik, Bjørn Olav (2014). The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and Kuwait. Middle East Critique.  ISSN 1066-9922.  23(1), s 5- 27
 • Utvik, Bjørn Olav (2014). Tilpasning eller kamp for demokratiet? Egyptisk islamisme etter Sisis kupp. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 58- 69 . doi: 10.5617/ba.4176
 • Utvik, Bjørn Olav (2012). Islamister i åpnere landskap: hvilken rolle i det nye Midtøsten?. Tidsskriftet Politik.  ISSN 1604-0058.  15(1), s 6- 14 . doi: 10.7146/politik.v15i1.27501
 • Burgat, François & Utvik, Bjørn Olav (2011). Violence and Power: Iranian Lessons. The Muslim world.  ISSN 0027-4909.  101(2), s 251- 268 . doi: 10.1111/j.1478-1913.2011.01355.x
 • Utvik, Bjørn Olav (2010). For Gud og friheten - politiske salafier i Kuwait og Saudi-Arabia. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 32- 43
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). Mellom framskritt og patriarki; islamismen og kvinnene. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 30- 39
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). The Secularising Force of Engaged Religion: Reflections on Iranian and Egyptian Islamism, In Kirsi Henriksson & Ansi Kynsilehto (ed.),  Building Peace by Intercultural Dialogue.  Tampere Peace Research Institute.  ISBN 978-951-706-212-1.  Kapittel.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). An Islamic Road to Europe? On the Political Role of Religion in Turkey, In Edgeir Reidar Benum; Alf Johansson; Alf Storrud & Jan-Erik Smilden (ed.),  Are We Captives of History? Historical Essays on Turkey and Europe.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-280-9.  kapittel.  s 113 - 128
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Economic Development as a Divinely Imposed Duty. International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM)-Newsletter.  ISSN 1388-9788.  (20)
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). Med Gud for profitt og velstand: islamister og islamsk forretningsvirksomhet i Egypt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1)
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). Religious Revivalism in Nineteenth-Century Norway and Twentieth-Century Egypt: A Critique of Fundamentalism Studies. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410.  17(2)
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Hizb al-Wasat and the Potential for Change in Egyptian Islamism. Middle East Critique.  ISSN 1066-9922.  14(3), s 293- 306
 • Utvik, Bjørn Olav (2004). Iran 25 år etter revolusjonen, I: Tilman Hartenstein (red.),  P2Akademiet, bind XXXI.  Transit/NRK.  ISBN 82-7596-155-6.  kapittel.  s 96 - 107

Se alle arbeider i Cristin

 • Utvik, Bjørn Olav (2020). Islamismen. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245023558.  402 s.
 • Selvik, Kjetil & Utvik, Bjørn Olav (ed.) (2016). Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability. Routledge.  ISBN 978-1-13-888834-0.  212 s.
 • Utvik, Bjørn Olav (2011). Islamismen. Unipub forlag.  ISBN 9788274774728.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). The Pious Road to Development: Islamist Economics in Egypt. C. Hurst & Co..  ISBN 1850657602.  287 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofheinz, Albrecht & Utvik, Bjørn Olav (2012). Egypt one year after: Military rule in guise of democracy?. Vis sammendrag
 • Utvik, Bjørn Olav (2011). Islamists from a Distance. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  43(1), s 141- 143 . doi: 10.1017/S0020743810001261
 • Utvik, Bjørn Olav & Burgat, François (2011). Islamic Fundamentalist Movements, In Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (ed.),  International Encyclopedia of Political Science.  Sage Publications.  ISBN 9781412959636.  Leksikonartikkel.
 • Utvik, Bjørn Olav (2010). Ateistisk åndemaning. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Utvik, Bjørn Olav (2010). Do the Islamists Promote Democracy in the Middle East?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Electoral Religion: The Rise of the Political Salafis in Kuwait.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Farlige minareter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Forskeren som aktør i et konfliktfelt: dilemmaer og muligheter i spennet mellom forskning, dialog og påvirkning. Erfaringer fra et UD-finansiert prosjekt om moderat islamisme.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Hva er islamisme?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Hva skjer i Iran?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Hvilken vei for Iran?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). In the Shadow of al-Qa'ida Moves the Islamism that Mostly Matters: Mainstream Islamism in the Middle East.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Iran: uavhengig regional stormakt i endring.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Moderat islamisme.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Moderate Islamism: Political Movements in the Middle East.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). Religiøse bevegelser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009, 16. juni). Situasjonen etter presidentvalget i Iran. [TV].  Dagsrevyen, NRK 1.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009, 19. juni). Situasjonen etter presidentvalget i Iran. [TV].  Redaksjon 1, NRK 1.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009, 21. juni). Situasjonen etter presidentvalget i Iran. [TV].  TV 2 Nyhetskanalen.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009, 19. mai). Situasjonen etter valget i Kuwait. [Radio].  Radioselskapet, NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009, 10. februar). Situasjonen i Iran. [Radio].  Sånn er livet, NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and Ideology. The Middle East Journal.  ISSN 0026-3141.  63(3), s 519- 520
 • Utvik, Bjørn Olav (2009). What Role for the Muslim Sisters? Islamist Movements between Authenticity and Equality.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). Between Progress and Patriarchy: Islamism and Gender in Egypt and Morocco.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). Challenging the Autocrats: Islamist Movements in the Middle East.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008, 12. april). Debatt om "ekstreme islamister" bør slippes inn i Norge. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). Gulf Studies No. 10: Iranian Reformism: Weak Voice of the Future.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). Islamister i opposisjon: Det muslimske brorskap i Egypt.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). Politisk islam.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008, 14. mars). Situasjonen i Iran. [TV].  Morgensending TV2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2008). The Modernising Force of Islamism.
 • Utvik, Bjørn Olav & Tønnessen, Truls (2008). Islamist Movements in the Middle East: Challenging the Autocrats.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Engaging Political Islam.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Gulf Studies No. 8: Demystifying Power Relations: Iranian Reformists Challenging Theocracy.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Hvem bestemmer når Gud skal bestemme? Om demokrati og teokrati i dagens Iran.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Iranian Reformists Challenging Theocracy. Ahram Democracy Review/al-Dimuqratiyya.  (28), s 9- 35
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Iranian Reformists Challenging Theocracy.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Islamisme som politisk, sosialt og religiøst fenomen, i fortid og samtid.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Islamismen som politisk kraft, og Midtøstens utvikling.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007, 07. januar). Islamistar på frammarsj.  Opprør, spesialnummer.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007, 14. november). Om Vekkelsen: dokumentarfilm om islamisme i Midtøsten. [Radio].  NRK P2/Kulturnytt.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007, 14. november). Om Vekkelsen: dokumentarfilm om islamisme i Midtøsten. [TV].  NRK 1/Kulturnytt.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007, 27. februar). Om islamister og vestlige verdier. [Radio].  Sånn er livet, NRK/P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). Politisk islam.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007, 20. februar). Religiøse moderniseringsagentar.  Mål og makt 3/2006.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007, 10. mai). Sekularisme, religion og politikk i Tyrkia. [Radio].  Verdt å vite/NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2007). The Role of the Muslim Brotherhood in Egyptian Politics.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). Bekjemper islamistene vestlige verdier?. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  4(1)
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). Demystifying Power Relations: Iranian Reformists Challenging Theocracy.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). Islamister i opposisjon: Det muslimske brorskap i Egypt.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 03. juni). Islamister og pietister - vekkelse og veldedighet.  Stavanger Aftenblad.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 10. oktober). Islamistiske bevegelser blir mer moderate.  Apollon 3/2006.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 03. oktober). Islamistiske bevegelser fremmer vestlige verdier.  Apollon 3/2006.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 23. juli). Om krigen i Libanon. [Radio].  Søndagsavisen/NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 06. august). Om manglende arabisk solidaritet med palestinerne. [Radio].  Søndagsavisen/NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 13. mars). Om nasjonale symboler og identitet. [Radio].  Sånn er livet/NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 29. mars). Om å være gjesteforsker i Iran. [Radio].  Sånn er livet/NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006, 29. november). Sunnier og shiaer i Irak. [Radio].  NRK P2/Sånn er livet.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). The Secularising Force of Engaged Religion: Notes on a Comparison of Iranian and Egyptian Islamism.
 • Utvik, Bjørn Olav (2006). Gulf Studies No.6: Neo-Cons in Power: End of Reform in Iran?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). An Islamic Road to Europe? On the Political Role of Religion in Turkey.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Arab reforms and the challenges for EU policies.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Det politiserte islam og vestens verdigrunnlag.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Introduksjon til islamismen.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Iran: mot ytterligere fem år med prestestyre?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Islamisme = terrorisme?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Islamisme, makt og sekularisering: Om reformister og neo-konservative i Iran.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005, 01. desember). Parlamentsvalget i Egypt. [Radio].  NRK/Dagsnytt 18.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Political Islam as a Phenomenon.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005, 30. juli). Presidentvalget i Egypt. [Radio].  NRK/Verden på lørdag.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005, 18. juni). Presidentvalget i Iran. [Radio].  NRK/Verden på lørdag.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005, 24. januar). Situasjonen foran valget i Irak. [Radio].  Her og Nå, NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2005). Gulf Studies No.3: The Political Formation of Contemporary Iran.
 • Utvik, Bjørn Olav (2004). Er det håp for demokratiet i Iran?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2004). François Burgat: Face to Face with Political Islam. Nationalism & Ethnic Politics.  ISSN 1353-7113.  10(2)
 • Utvik, Bjørn Olav (2004). Hva skjedde ved valget i Iran?.
 • Utvik, Bjørn Olav (2004, 15. januar). Iran 25 år etter revolusjonen. [Radio].  P2Akademiet, NRK P2.
 • Utvik, Bjørn Olav (2004). Iran: are we in for another five years with the conservative regime?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 21. mars 2018 20:07

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter