English version of this page

The New Middle East: Emerging Political and Ideological Trends (avsluttet)

Selv før den arabiske våren var Midtøsten i forandring. Gamle patriarkalske strukturer gikk i oppløsning, befolkningen ble yngre og demokratiunderskuddet var akutt. Så hvor gikk Midtøsten?

Om prosjektet

The New Middle East var et tverrfaglig forskningsprosjekt med kompetanse på statsvitenskap, historie, språkvitenskap, sosialantropologi og Midtøstenspesialister.

Forskerne skulle svare på følgende spørsmål gjennom egne underprosjekter:

  1. Hvilke politiske og ideologiske strømninger ser vi hos ungdom i Midtøsten?
  2. Hvilke politiske og ideologiske strømninger kan observeres i sivilsamfunnet?

Blogg

The New Middle East Blog (engelsk)

Samarbeid

Prosjektet omfattet forskere fra PRIO og UiO. 
 

Financing

Utenriksdepartementet (UD).

Varighet

Prosjektet ble etablert i 2011 og avsluttet sommeren 2016.

Publisert 9. okt. 2020 10:26 - Sist endret 28. mai 2021 15:06

Kontakt

Prosjektleder:
Dag Henrik Tuastad

Prosjektkoordinator:

Heidi Breen Råken