Brynjar Lia

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Brynjar Lia
English version of this page
Telefon +47 22857191
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg er utdannet historiker med støttefagene arabisk, russisk og midtøstenstudier. Siden slutten av 1990-tallet har mine forskningsinteresser hovedsakelig omfattet jihadisme og militante islamistbevegelser. Jeg har også forsket på islamisme i Egypt og palestinsk politikk og statsbygging. Forskningen min er utpreget empirisk og kildenær.

De siste årene har jeg forsket på jihadistbevegelsens syn på stat og territorier, og har bl a deltatt i et NFR-prosjekt om opprørskontrollerte områder (rebel governance) i Midtøsten. Jeg har vært medredaktør på et spesialnummer i Die Welt des Islams om patriarki i Midtøsten og i Religions om moderne islamistbevegelser i Midtøsten. Samfunnsrelevansen av forskningen min på ekstrem islamisme er blitt fremhevet av HFs og UiOs ledelse. 

Siden 2015 har jeg også begynt å interessere meg for fremveksten av fornybar energiutnyttelse i Midtøsten, og jeg leder et forskningsinitiativ om grønn energiomlegging i Midtøsten (GreenMENA & Oil-in-Transition) med finansiering fra UiO:Energi. 

Jeg har deltatt i flere forskningsnettverk på IKOS, herunder "The New Middle East Project (NewME)", et forskermiljø som fremhevet i NFRs sin HUMEVAL-rapport som en av sju "especially highperforming and world-leading groups" (s.35) i norsk humanioraforskning. Utenfor IKOS har jeg en professor II-stilling ved det internasjonalt anerkjente forskningsmiljøet på jihadisme- og terrorismeforskning ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Undervisning og veiledning

Jeg har flere år undervist emner på masterstudiet Middle East Studies, herunder, emnene: "Jihadist insurgencies and proto-states in the contemporary MENA region". og emnet "GreenMENA". Sistnevnte tar for seg utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø i Midtøsten. Studenter fra andre MA-programmer ved UiO er velkomne på disse emnene.

Jeg underviser/har undervist også på flere bachelor- og mastergradsemner:  

Jeg har veiledet seks doktorgradsstudenter frem til fullendt disputas. Nå veileder jeg to stipendiater på IKOS' doktorgradsprogram (Gråtrud og Skretting), begge tilsatt ved FFI.

Utdanning og bakgrunn

Jeg ble fast ansatt ved IKOS som førsteamanuensis i midtøstenstudier i januar 2014 og fikk professoropprykk våren 2015.

Jeg har en Cand.Philol.-grad i historie og en Dr.Philos.(PhD) grad fra Universitetet i Oslo. Temaet for min doktorgradsavhandling var de palestinske selvstyremyndighetene og bestrebelsene på å bygge opp en palestinsk politistyrke. Avhandlingen ble senere publisert som to bøker. Min Cand.Philol.-avhandling fra 1996 omhandlet Det egyptiske muslimske brorskapet, basert på feltarbeid og omfattende arkivstudier i Kairo, med et toårig stipend fra Forskningsrådet. Avhandlingen ble senere publisert som bok på forlaget Ithaca Press og har blitt oversatt til tyrkisk og persisk. 

Fra 1996 til 2013 var jeg forsker (inkl. prosjektleder og forskningsleder) ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hvor jeg etablerte og utviklet et større forskningsprogram om terrorisme- og jihadismestudier. Jeg er for tiden tilknyttet dette forskermiljøet som professor II. 

I perioden 2001-2 var jeg Visiting Fulbright Scholar ved Harvard University. I 1999-2000 og i 2012-3 arbeidet jeg deltid som timelærer i Midtøstenstudier ved UiO. 

Verv

Priser og stipender

 • FFIs publikasjonspris i 2005, 2011 and 2015. 
 • Fulbright Visiting Scholar Fellowship, 2001-2002.
 • Norges allmennvitenskaplige forskningsråd/Norsk forskningsråds sommer- og studiestipender for 1991, 1992, 1993-95.
 • Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship for 1993-95.

Bibliometrics

                              

                 Image may contain: Sky, Font, Darkness, Electric blue, Magenta.

 

Emneord: Midtøsten, Islamisme, Jihadisme, SIMS

Publikasjoner

 • Lia, Brynjar (2022). A Kurdish al-Qaida? Making Sense of the Ansar al-Islam Movement in Iraqi Kurdistan in the Early 2000s. Religions. ISSN 2077-1444. 13(3). doi: 10.3390/rel13030203.
 • Lia, Brynjar & Aarseth, Mathilde Becker (2022). Crusader Hirelings or Loyal Subjects? Evolving Jihadi Perspectives on Christian Minorities in the Middle East. Islam and Christian-Muslim Relations. ISSN 0959-6410. 33(3), s. 255–280. doi: 10.1080/09596410.2022.2096761.
 • Ketchley, Neil; Brooke, Steven & Lia, Brynjar (2021). Who Supported the Early Muslim Brotherhood? Politics and Religion. ISSN 1755-0483. doi: 10.1017/S1755048321000298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ketchley, Neil Frith; Brooke, Steven & Lia, Brynjar (2020). Who supported the early Muslim Brotherhood? Politics and Religion. ISSN 1755-0483. doi: 10.1017/S1755048321000298..
 • Lia, Brynjar (2019). Muhajirat-fenomenet: Hvordan ble kvinner fra Europa rekruttert til ISIL, og hva var deres rolle i Kalifatet? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 36(2), s. 100–114. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-02-02.
 • Maktabi, Rania & Lia, Brynjar (2017). Middle Eastern Patriarchy in Transition. Die Welt des Islams. ISSN 0043-2539. 57(3-4), s. 265–277. doi: 10.1163/15700607-05734p01.
 • Lia, Brynjar (2017). The Jihādī Jihadi Movement and Rebel Governance: A Reassertion of a Patriarchal Order? Die Welt des Islams. ISSN 0043-2539. 57(3-4), s. 458–479. doi: 10.1163/15700607-05734p09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lia, Brynjar (2016). Fanatismens seier? : jihadismens frammarsj i den arabiske verdenen. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 14(2), s. 60–85. doi: 10.5617/ba.4345.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2016). Jihadism in Norway: a Typology of Militant Networks in a Peripheral European Country. Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 10(6), s. 121–134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lia, Brynjar (2016). En undersøgelse af islamistiske statsdannelsesforsøg. I Crone, Manni (Red.), Splittelsen i Global Jihad. Kampen mellem IS og al-Qaeda. Dansk Institutt for Internationale Studier. ISSN 978-87-7605-828-9. s. 30–43.
 • Lia, Brynjar (2016). Jihadism in the Arab world after 2011: Explaining its expansion. Middle East Policy. ISSN 1061-1924. 23(4), s. 74–91. doi: 10.1111/mepo.12234. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lia, Brynjar (2015). "Autobiography or Fiction? Ḥasan al-Bannā’s Memoirs Revisited". Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 15, s. 199–226. doi: 10.5617/jais.4647. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lia, Brynjar (2015). "Understanding Jihadi Proto-States". Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 9(4), s. 31–41.
 • Lia, Brynjar (2015). "Korsfarernes medløpere eller lydige undersåtter? Jihadistbevegelsens syn på kristne minoriteter i Midtøsten". I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. s. 193–213.
 • Lia, Brynjar (2014). Jihadbevegelsen i den arabiske verdenen før og etter 2011 :. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 12(2), s. 8–22. doi: 10.5617/ba.4172.
 • Lia, Brynjar & Nesser, Petter (2014). Norske muslimske fremmedkrigere. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 399–416.
 • Lia, Brynjar (2011). Jihadis divided between strategists and doctrinarians. I Moghadam, Assaf & Fishman, Brian (Red.), Fault lines in Global Jihad: Organizational, strategic, and ideological fissures. Routledge. ISSN 978-0-415-58624-5. s. 69–87.
 • Lia, Brynjar (2009). Destructive doctrinians : Abu Musab al-Suri's critique of the Salafis in the jihadi current. I Meijer, Roel (Red.), Global Salafism : Islam’s new religious movement. Hurst Publishers. ISSN 9781850659792. s. 249–268.
 • Lia, Brynjar (2008). Doctrines for jihadi terrorist training. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. 20(4), s. 518–542. doi: 10.1080/09546550802257226.
 • Hegghammer, Thomas & Lia, Brynjar (2004). Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings. Studies in Conflict and Terrorism. ISSN 1057-610X. 27(5), s. 355–375.
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2004). Warum es zu Terrorismus kommt - Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus. ?. 6(1), s. 121–163.
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2004). "Warum es zu Terrorismus kommt – Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus". Journal für Konflikt- und Gewaltforschung. ISSN 1438-9444. 6(1), s. 121–163.
 • Lia, Brynjar & Kjøk, Åshild (2004). "Energy Supply as Terrorist Targets? Patterns of 'Petroleum Terrorism' 1968-1999" in Daniel Heradstveit & Helge Hveem (eds.) Oil in the Gulf: Obstacles to Democracy and Development. Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2004. I Hveem, Helge & Heradstveit, Daniel (Red.), Oil in the Gulf. Obstacles to Democracy and Development. Ashgate. ISSN 0-7546-3968-1. s. 100–124.
 • Lia, Brynjar (2000). "Mot nye og farlegare formar for terrorisme? Trendar og utviklingstrekk ved moderne terrorisme". Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 58(3), s. 357–383.
 • Lia, Brynjar (1999). "Security challenges in Europe's mediterranean periphery: perspectives and policy dilemmas". European Security. ISSN 0966-2839. 8(4), s. 27–56.
 • Lia, Brynjar (1999). "The establishment of a Palestinian police force in the West Bank and Gaza Strip". International Peacekeeping. ISSN 1353-3312. 6(4), s. 157–170.
 • Lia, Brynjar (1998). "Islamist perceptions of the United Nations and its peacekeeping missions: Some preliminary findings". International Peacekeeping. ISSN 1353-3312. 5(2), s. 38–63.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lia, Brynjar (2013). Müslüman Kardeşlerin doğuşu 1928-1942. ["The Society of the Muslim Brothers"] (Translated by İhsan Toker). Ekin Yayınları. ISBN 9789758507818.
 • Lia, Brynjar (2009). (جمعیت اخوان المسلمین مصر : ظهور یک جنبش توده ای اسلامی (۱۹۲۸-۱۹۴۲. Pizhūhishkadah-i Tārīkh-i Iṣlām / Research Center for Islamic History. ISBN 9789640443965. 372 s.
 • Lia, Brynjar (2007). Architect of Global Jihad: the life of al-Qaida strategist Abu Mus'ab al-Suri. C Hurst & Co Publishers Ltd. ISBN 978-1-85065-856-6.
 • Lia, Brynjar (2007). Building Arafat's police : the politics of international police assistance in the Palestinian territories after the Oslo agreement. Ithaca Press. ISBN 978-0-86372-305-6.
 • Lia, Brynjar (2006). A Police Force Without a State: A History of the Palestinian Security Forces in the West Bank and Gaza. Ithaca Press. ISBN 978-0-86372-304-9. 477 s.
 • Lia, Brynjar (2005). Globalisation and the Future of Terrorism: Patterns and Predictions. Routledge. ISBN 0-7146-5261-X. 259 s.
 • Lia, Brynjar (1998). The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942. Ithaca Press. ISBN 978-0-86372-314-8. 328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lia, Brynjar (2018). Islamistisk ekstremisme - en innføring. I Reiss, Ellen Christine & Noor, Linda (Red.), Radikalisering: fenomen og forebygging. Minotenk / Frekk forlag. ISSN 978-82-93097-48-8. s. 93–103.
 • Nickelsen, Trine & Lia, Brynjar (2018). Jihadistene setter ungdommen til å styre. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. s. 28–31.
 • Lia, Brynjar (2015). "'Islamsk stat' – vanlegare enn du trur", Apollon, 4/2015, s.51-53. [Fagblad]. Apollon.
 • Trine, Nickelsen & Lia, Brynjar (2014). "Fire år etter den arabiske våren: Hva nå, Midtøsten?", Forskningsmagasinet Apollon, 4/2014, s.16-21. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Hegghammer, Thomas & Lia, Brynjar (2009). Truer verden med terrorangrep. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Lia, Brynjar (2008). Al-Qaida's appeal: understanding its unique selling points. Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 2(8), s. 23–28.
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2007). FACTS AND FICTION IN THEORIES OF TERRORISM - An Expanded and Updated Review of the Literature on Causes of Terrorism.
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2003). Facts and Fiction in Theories of Terrorism - A Review of Research Literature on Causes of Terrorism.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2010). Lessons Learned from the July 2010 Norwegian Terrorist Plot. West Point .
 • Lia, Brynjar (2010). Doctrinairians vs Strategists: Fissures in the Jihadi Current. Combating Terrorism Center.
 • Hegghammer, Thomas; Bokhari, Laila; Lia, Brynjar; Nesser, Petter & Tønnessen, Truls (2006). Paths to Global Jihad: Radicalisation and Recruitment to Terror Networks. Forsvarets forskningsinstitutt. ISSN 82-464-1000-8.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2005). Terror mot jarnvegar - eit oversyn over typiske terroraksjonar mot togpassasjertransport. Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2005). Causes of Terrorism: An Expanded and Updated Review of the Literature. ISSN 8246409492.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2003). Terror mot drikkevann - en oversikt over terrorgruppers interesse for å ramme offentlig vannforsyning. Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Lia, Brynjar; Hegghammer, Thomas; Andresen, Rolf-Inge Vogt; kjøk, åshild & Bokhari, Laila (2002). Atommateriale, gass og mikrober som terrorvåpen? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen. Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2000). Why Terrorism Occurs - A Survey of Theories and Hypothesis on the Causes of Terrorism. Forsvarets forskningsinstitutt. ISSN 8246404172.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2014 19:06 - Sist endret 29. sep. 2022 12:42

Prosjekter