Brynjar Lia

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Brynjar Lia
English version of this page
Telefon +47 22857191
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg er utdannet historiker med støttefagene arabisk, russisk og midtøstenstudier. Siden slutten av 1990-tallet har mine forskningsinteresser hovedsakelig omfattet jihadisme og militante islamistbevegelser. Jeg har også forsket på islamisme i Egypt og palestinsk politikk og statsbygging.

De siste årene har jeg forsket på jihadistbevegelsens syn på stat og territorier, og i 2016 fikk vi (Dag Tuastad, Anne StenersenPinar Tank og jeg) innvilget et fireårig NFR-prosjekt om opprørskontrollerte områder (rebel governance) i Midtøsten. Samfunnsrelevansen av forskningen min på ekstrem islamisme er blitt fremhevet av HFs og UiOs ledelse. 

Siden 2015 har jeg også begynt å interessere meg for fremveksten av fornybar energiutnyttelse i Midtøsten, og jeg er involvert i et forskningsinitiativ om grønn energiomlegging i Midtøsten (GreenMENA). 

Jeg har deltatt i flere forskningsnettverk på IKOS, herunder "The New Middle East Project (NewME)", et forskermiljø som fremhevet i NFRs sin HUMEVAL-rapport som en av sju "especially highperforming and world-leading groups" (s.35) i norsk humanioraforskning. Utenfor IKOS har jeg en professor II-stilling ved det internasjonalt anerkjente forskningsmiljøet på jihadisme- og terrorismeforskning ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Undervisning og veiledning

Våren 2021 underviste jeg MES4520, et engelskspråklig masteremnet med tittelen: "Making Sense of ISIS: Jihadist insurgencies and proto-states in the contemporary MENA region". Jeg underviste også noe på et helt nytt masteremnet ved IKOS, GreenMENA, som tar for seg utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø i Midtøsten. Studenter fra andre MA-programmer ved UiO er velkomne på disse emnene.

Jeg har tidligere undervist på flere bachelor- og mastergradsemner, fortrinnsvis på:  

Jeg har veiledet seks doktorgradsstudenter frem til fullendt disputas. Nå veileder jeg to stipendiater på IKOS' doktorgradsprogram (Gråtrud og Skretting), begge tilsatt ved FFI.

Utdanning og bakgrunn

Jeg ble fast ansatt ved IKOS som førsteamanuensis i midtøstenstudier i januar 2014 og fikk professoropprykk våren 2015.

Jeg har en Cand.Philol.-grad i historie og en Dr.Philos.(PhD) grad fra Universitetet i Oslo. Temaet for min doktorgradsavhandling var de palestinske selvstyremyndighetene og bestrebelsene på å bygge opp en palestinsk politistyrke. Avhandlingen ble senere publisert som to bøker. Min Cand.Philol.-avhandling fra 1996 omhandlet Det egyptiske muslimske brorskapet, basert på feltarbeid og omfattende arkivstudier i Kairo, med et toårig stipend fra Forskningsrådet. Avhandlingen ble senere publisert som bok på forlaget Ithaca Press og har blitt oversatt til tyrkisk og persisk. 

Fra 1996 til 2013 var jeg forsker (inkl. prosjektleder og forskningsleder) ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hvor jeg etablerte og utviklet et større forskningsprogram om terrorisme- og jihadismestudier. Jeg er for tiden tilknyttet dette forskermiljøet som professor II. 

I perioden 2001-2 var jeg Visiting Fulbright Scholar ved Harvard University. I 1999-2000 og i 2012-3 arbeidet jeg deltid som timelærer i Midtøstenstudier ved UiO. 

Verv

Priser og stipender

  • FFIs publikasjonspris i 2005, 2011 and 2015. 
  • Fulbright Visiting Scholar Fellowship, 2001-2002.
  • Norges allmennvitenskaplige forskningsråd/Norsk forskningsråds sommer- og studiestipender for 1991, 1992, 1993-95.
  • Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship for 1993-95.

Bibliometrics

             

                 Image may contain: Sky, Font, Darkness, Electric blue, Magenta.

 

Emneord: Midtøsten, Islamisme, Jihadisme, SIMS
Publisert 6. jan. 2014 19:06 - Sist endret 21. okt. 2021 15:43

Prosjekter