Brynjar Lia

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Brynjar Lia
English version of this page
Telefon +47 22857191
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg er utdannet historiker med støttefagene arabisk, russisk og midtøstenstudier. Siden slutten av 1990-tallet har mine forskningsinteresser hovedsakelig omfattet jihadisme og militante islamistbevegelser. Jeg har også forsket på islamisme i Egypt og palestinsk politikk og statsbygging.

De siste årene har jeg forsket på jihadistbevegelsens syn på stat og territorier, og i 2016 fikk vi (Dag Tuastad, Anne StenersenPinar Tank og jeg) innvilget et fireårig NFR-prosjekt om opprørskontrollerte områder (rebel governance) i Midtøsten. Samfunnsrelevansen av forskningen min på ekstrem islamisme er blitt fremhevet av HFs og UiOs ledelse. 

Siden 2015 har jeg også begynt å interessere meg for fremveksten av fornybar energiutnyttelse i Midtøsten, og jeg er involvert i et forskningsinitiativ om grønn energiomlegging i Midtøsten (GreenMENA). 

Jeg har deltatt i flere forskningsnettverk på IKOS, herunder "The New Middle East Project (NewME)" og "Kristne i Midtøsten: kamp om tilhørighet". Førstnevnte forskermiljø ble løftet frem i NFRs sin HUMEVAL-rapport som en av sju "especially highperforming and world-leading groups" (s.35) i norsk humanioraforskning. Utenfor IKOS har jeg en professor II-stilling ved det internasjonalt anerkjente forskningsmiljøet på jihadisme- og terrorismeforskning ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Undervisning og veiledning

Våren 2021 underviser jeg MES4520, et engelskspråklig masteremnet med tittelen: "Making Sense of ISIS: Jihadist insurgencies and proto-states in the contemporary MENA region". Jeg underviser også noe på et helt nytt masteremnet ved IKOS, GreenMENA, som tar for seg utfordringer knyttet til klimaendringer og miljø i Midtøsten. Studenter fra andre MA-programmer ved UiO er velkomne på disse emnene.

Jeg har tidligere undervist på flere bachelor- og mastergradsemner, fortrinnsvis på:  

Jeg har veiledet seks doktorgradsstudenter frem til fullendt disputas. Nå veileder jeg to stipendiater på IKOS' doktorgradsprogram (Gråtrud og Skretting), begge tilsatt ved FFI.

Utdanning og bakgrunn

Jeg ble fast ansatt ved IKOS som førsteamanuensis i midtøstenstudier i januar 2014 og fikk professoropprykk våren 2015.

Jeg har en Cand.Philol.-grad i historie og en Dr.Philos.(PhD) grad fra Universitetet i Oslo. Temaet for min doktorgradsavhandling var de palestinske selvstyremyndighetene og bestrebelsene på å bygge opp en palestinsk politistyrke. Avhandlingen ble senere publisert som to bøker. Min Cand.Philol.-avhandling fra 1996 omhandlet Det egyptiske muslimske brorskapet, basert på feltarbeid og omfattende arkivstudier i Kairo, med et toårig stipend fra Forskningsrådet. Avhandlingen ble senere publisert som bok på forlaget Ithaca Press og har blitt oversatt til tyrkisk og persisk. 

Fra 1996 til 2013 var jeg forsker (inkl. prosjektleder og forskningsleder) ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hvor jeg etablerte og utviklet et større forskningsprogram om terrorisme- og jihadismestudier. Jeg er for tiden tilknyttet dette forskermiljøet som professor II. 

I perioden 2001-2 var jeg Visiting Fulbright Scholar ved Harvard University. I 1999-2000 og i 2012-3 arbeidet jeg deltid som timelærer i Midtøstenstudier ved UiO. 

Verv

Priser og stipender

 • FFIs publikasjonspris i 2005, 2011 and 2015. 
 • Fulbright Visiting Scholar Fellowship, 2001-2002.
 • Norges allmennvitenskaplige forskningsråd/Norsk forskningsråds sommer- og studiestipender for 1991, 1992, 1993-95.
 • Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship for 1993-95.

Bibliometrics

             

        

 

Emneord: Midtøsten, Islamisme, Jihadisme, SIMS

Publikasjoner

 • Lia, Brynjar (2019). Muhajirat-fenomenet: Hvordan ble kvinner fra Europa rekruttert til ISIL, og hva var deres rolle i Kalifatet?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  36(2), s 100- 114 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-02-02
 • Lia, Brynjar (2017). The Jihādī Jihadi Movement and Rebel Governance: A Reassertion of a Patriarchal Order?. Die Welt des Islams.  ISSN 0043-2539.  57(3-4), s 458- 479 . doi: 10.1163/15700607-05734p09 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Maktabi, Rania & Lia, Brynjar (2017). Middle Eastern Patriarchy in Transition. Die Welt des Islams.  ISSN 0043-2539.  57(3-4), s 265- 277 . doi: 10.1163/15700607-05734p01
 • Lia, Brynjar (2016). En undersøgelse af islamistiske statsdannelsesforsøg, I: Manni Crone (red.),  Splittelsen i Global Jihad. Kampen mellem IS og al-Qaeda.  Dansk Institutt for Internationale Studier.  ISBN 978-87-7605-828-9.  Kapittel.  s 30 - 43
 • Lia, Brynjar (2016). Fanatismens seier? : jihadismens frammarsj i den arabiske verdenen. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  14(2), s 60- 85 . doi: 10.5617/ba.4345
 • Lia, Brynjar (2016). Jihadism in the Arab world after 2011: Explaining its expansion. Middle East Policy.  ISSN 1061-1924.  23(4), s 74- 91 . doi: 10.1111/mepo.12234 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2016). The Islamist Uprising in Syria, 1976-82: The History and Legacy of a Failed Revolt.. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  43(4), s 541- 559 . doi: 10.1080/13530194.2016.1139442
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2016). Jihadism in Norway: a Typology of Militant Networks in a Peripheral European Country. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  10(6), s 121- 134 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2015). "Autobiography or Fiction? Ḥasan al-Bannā’s Memoirs Revisited". Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  15, s 199- 226 . doi: 10.5617/jais.4647 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lia, Brynjar (2015). "Korsfarernes medløpere eller lydige undersåtter? Jihadistbevegelsens syn på kristne minoriteter i Midtøsten", I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 10.  s 193 - 213
 • Lia, Brynjar (2015). "Understanding Jihadi Proto-States". Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  9(4), s 31- 41
 • Lia, Brynjar (2014). Jihadbevegelsen i den arabiske verdenen før og etter 2011 :. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  12(2), s 8- 22 . doi: 10.5617/ba.4172 Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar & Nesser, Petter (2014). Norske muslimske fremmedkrigere. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 399- 416
 • Lia, Brynjar (2011). Jihadis divided between strategists and doctrinarians, In Assaf Moghadam & Brian Fishman (ed.),  Fault lines in Global Jihad: Organizational, strategic, and ideological fissures.  Routledge.  ISBN 978-0-415-58624-5.  Chapter 3.  s 69 - 87
 • Lia, Brynjar (2009). Destructive doctrinians : Abu Musab al-Suri's critique of the Salafis in the jihadi current, In Roel Meijer (ed.),  Global Salafism : Islam’s new religious movement.  C. Hurst & Co..  ISBN 9781850659792.  Kapittel.  s 249 - 268
 • Lia, Brynjar (2008). Doctrines for jihadi terrorist training. Terrorism and Political Violence.  ISSN 0954-6553.  20(4), s 518- 542 . doi: 10.1080/09546550802257226
 • Hegghammer, Thomas & Lia, Brynjar (2004). Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings. Studies in Conflict and Terrorism.  ISSN 1057-610X.  27(5), s 355- 375
 • Lia, Brynjar & Kjøk, Åshild (2004). "Energy Supply as Terrorist Targets? Patterns of 'Petroleum Terrorism' 1968-1999" in Daniel Heradstveit & Helge Hveem (eds.) Oil in the Gulf: Obstacles to Democracy and Development. Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2004, In Helge Hveem & Daniel Heradstveit (ed.),  Oil in the Gulf. Obstacles to Democracy and Development.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3968-1.  Chapter 5.  s 100 - 124
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2004). "Warum es zu Terrorismus kommt – Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus". Journal für Konflikt- und Gewaltforschung.  ISSN 1438-9444.  6(1), s 121- 163
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2004). Warum es zu Terrorismus kommt - Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus. ?.  6(1), s 121- 163 Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2000). "Mot nye og farlegare formar for terrorisme? Trendar og utviklingstrekk ved moderne terrorisme". Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  58(3), s 357- 383
 • Lia, Brynjar (1999). "Security challenges in Europe's mediterranean periphery: perspectives and policy dilemmas". European Security.  ISSN 0966-2839.  8(4), s 27- 56
 • Lia, Brynjar (1999). "The establishment of a Palestinian police force in the West Bank and Gaza Strip". International Peacekeeping.  ISSN 1353-3312.  6(4), s 157- 170
 • Lia, Brynjar (1998). "Islamist perceptions of the United Nations and its peacekeeping missions: Some preliminary findings". International Peacekeeping.  ISSN 1353-3312.  5(2), s 38- 63

Se alle arbeider i Cristin

 • Lia, Brynjar (2013). Müslüman Kardeşlerin doğuşu 1928-1942. ["The Society of the Muslim Brothers"] (Translated by İhsan Toker). Ekin Yayınları.  ISBN 9789758507818.
 • Lia, Brynjar (2009). (جمعیت اخوان المسلمین مصر : ظهور یک جنبش توده ای اسلامی (۱۹۲۸-۱۹۴۲. Pizhūhishkadah-i Tārīkh-i Iṣlām / Research Center for Islamic History.  ISBN 9789640443965.  372 s. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2009). Architect of Global Jihad : the life of Al Qaeda strategist Abu Mus'ab al-Suri. Oxford University Press.  ISBN 9780199326457.  510 s.
 • Lia, Brynjar (2007). Architect of Global Jihad: the life of al-Qaida strategist Abu Mus'ab al-Suri. C Hurst & Co Publishers Ltd.  ISBN 978-1-85065-856-6. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2007). Building Arafat's police : the politics of international police assistance in the Palestinian territories after the Oslo agreement. Ithaca Press.  ISBN 978-0-86372-305-6.
 • Lia, Brynjar (2006). A Police Force Without a State: A History of the Palestinian Security Forces in the West Bank and Gaza. Ithaca Press.  ISBN 978-0-86372-304-9.  477 s.
 • Lia, Brynjar (2005). Globalisation and the Future of Terrorism: Patterns and Predictions. Routledge.  ISBN 0-7146-5261-X.  259 s.
 • Lia, Brynjar (1998). The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942. Ithaca Press.  ISBN 978-0-86372-314-8.  328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lia, Brynjar (2018). Islamistisk ekstremisme - en innføring, I: Ellen Christine Reiss & Linda Noor (red.),  Radikalisering: fenomen og forebygging.  Minotenk / Frekk forlag.  ISBN 978-82-93097-48-8.  Kapittel 8.  s 93 - 103
 • Nickelsen, Trine & Lia, Brynjar (2018). Jihadistene setter ungdommen til å styre. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (1), s 28- 31
 • Lia, Brynjar (2015, 10. november). "'Islamsk stat' – vanlegare enn du trur", Apollon, 4/2015, s.51-53. [Fagblad].  Apollon.
 • Trine, Nickelsen & Lia, Brynjar (2014, 10. november). "Fire år etter den arabiske våren: Hva nå, Midtøsten?", Forskningsmagasinet Apollon, 4/2014, s.16-21. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Lia, Brynjar (2010). Doctrinairians vs Strategists: Fissures in the Jihadi Current.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2010). Lessons Learned from the July 2010 Norwegian Terrorist Plot.
 • Hegghammer, Thomas & Lia, Brynjar (2009). Truer verden med terrorangrep. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Lia, Brynjar (2008). Al-Qaida's appeal: understanding its unique selling points. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  2(8), s 23- 28
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2007). FACTS AND FICTION IN THEORIES OF TERRORISM - An Expanded and Updated Review of the Literature on Causes of Terrorism. Vis sammendrag
 • Hegghammer, Thomas; Bokhari, Laila; Lia, Brynjar; Nesser, Petter & Tønnessen, Truls (2006). Paths to Global Jihad: Radicalisation and Recruitment to Terror Networks.
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2005). Causes of Terrorism: An Expanded and Updated Review of the Literature.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2005). Terror mot jarnvegar - eit oversyn over typiske terroraksjonar mot togpassasjertransport.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2003). Terror mot drikkevann - en oversikt over terrorgruppers interesse for å ramme offentlig vannforsyning.
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2003). Facts and Fiction in Theories of Terrorism - A Review of Research Literature on Causes of Terrorism.
 • Lia, Brynjar; Hegghammer, Thomas; Andresen, Rolf-Inge Vogt; kjøk, åshild & Bokhari, Laila (2002). Atommateriale, gass og mikrober som terrorvåpen? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen.
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2000). Why Terrorism Occurs - A Survey of Theories and Hypothesis on the Causes of Terrorism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2014 19:06 - Sist endret 6. mai 2021 16:40

Prosjekter