Dag Henrik Tuastad

Førstelektor - Midtøstenstudier
Bilde av Dag Henrik Tuastad
English version of this page
Telefon +47 22844165
Rom 371 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

Jeg er utdannet sosialantropolog fra UiO med doktorgrad fra 2008 om betydningen av slektskap i palestinsk politikk. Tre av mine faglige hovedinteresser er: 
1. Politisk kultur; makt, motstand og politikk sett nedenfra. 
2. Politiske implikasjoner av endringer i patriarkalske strukturer i den arabiske verden.
3. Legitimitetsproblemer og utfordringer ved mangelfull politisk representasjon i palestinsk politikk – inkludert flyktningrepresentasjon. 

Undervisnings

Jeg har undervist følgende kurs ved IKOS:

Bakgrunn

Jeg er fast ansatt som førstelektor ved IKOS. Min doktorgrad i sosialantropologi fra 2008 er et komparativt stadium om betydningen av slektskap i lokalpolitikk blant palestinere i Israel og flyktninger i Gaza, med feltarbeid fra Deir al Asad  i Israel og flyktningleiren Bureij i Gaza. 

Jeg har fra 2012, fram til sommeren 2016, vært forsker på det UD-finansierte prosjektet The New Middle East Project (NewME)

Jeg har vært forsker på tre PRIO prosjekter fra 2010 til 2015: I 2010 som forsker og prosjektleder for prosjektet  The rule of Hamas in Gaza: Rethinking the prospects for Peace” ; i 2011 som forsker og prosjektleder på prosjektet “Prospects for Political Reforms in the PLO”; og i 2015 som forsker på prosjektet "Jihadization of the PLO? Prospects and Implications of Hamas and Islamic Jihad membership" sammen med Jacob Høigilt.

Jeg gav i 2014 ut boken Palestinske utfordringer hvor søkelyset er på de interne utfordringene og motsetningene palestinerne står overfor i dag. 

Jeg reiste først til Midtøsten som arabisk student i Kairo høsten 1987/våren 1988. Året etter gjorde jeg et ett års feltarbeid i den arabiske, muslimske landsbyen Deir al Asad i det nordlige Israel. Etter ferdig hovedfag i sosialantropologi, med arabisk og statsvitenskap som støttefag, arbeidet jeg to år som Midtøsten-koordinator for Fafo i Jerusalem, inkludert feltarbeid i Gaza og Jordan. 

Jeg var offisiell valgobservatør ved valgene i Palestina i 1996, 2005 (presidentvalg) og 2006, i tillegg til valgene i Yemen i 1997 og Serbia 1996. Jeg var observatør i Hebron for  TIPH, (Temporary International Presence in Hebron), i 1996. Jeg var demokratiseringsoffiser i Bosnia for Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) (1997-99), samt som prosjektkoordinator for Øst-Balkan for Norsk Folkehjelp (1999-2000). 

Bokpublikasjoner

Emneord: Midtøsten, Israel, Palestina, SIMS
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 21. mars 2018 20:02

Prosjekter