Dag Henrik Tuastad

Førstelektor - Midtøstenstudier
Bilde av Dag Henrik Tuastad
English version of this page
Telefon +47 22844165
Rom 371 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

Jeg er utdannet sosialantropolog fra UiO med doktorgrad fra 2008 om betydningen av slektskap i palestinsk politikk. Tre av mine faglige hovedinteresser er: 
1. Politisk kultur; makt, motstand og politikk sett nedenfra. 
2. Politiske implikasjoner av endringer i patriarkalske strukturer i den arabiske verden.
3. Legitimitetsproblemer og utfordringer ved mangelfull politisk representasjon i palestinsk politikk – inkludert flyktningrepresentasjon. 

Undervisnings

Jeg har undervist følgende kurs ved IKOS:

Bakgrunn

Jeg er fast ansatt som førstelektor ved IKOS. Min doktorgrad i sosialantropologi fra 2008 er et komparativt stadium om betydningen av slektskap i lokalpolitikk blant palestinere i Israel og flyktninger i Gaza, med feltarbeid fra Deir al Asad  i Israel og flyktningleiren Bureij i Gaza. 

Jeg har fra 2012, fram til sommeren 2016, vært forsker på det UD-finansierte prosjektet The New Middle East Project (NewME)

Jeg har vært forsker på tre PRIO prosjekter fra 2010 til 2015: I 2010 som forsker og prosjektleder for prosjektet  The rule of Hamas in Gaza: Rethinking the prospects for Peace” ; i 2011 som forsker og prosjektleder på prosjektet “Prospects for Political Reforms in the PLO”; og i 2015 som forsker på prosjektet "Jihadization of the PLO? Prospects and Implications of Hamas and Islamic Jihad membership" sammen med Jacob Høigilt.

Jeg gav i 2014 ut boken Palestinske utfordringer hvor søkelyset er på de interne utfordringene og motsetningene palestinerne står overfor i dag. 

Jeg reiste først til Midtøsten som arabisk student i Kairo høsten 1987/våren 1988. Året etter gjorde jeg et ett års feltarbeid i den arabiske, muslimske landsbyen Deir al Asad i det nordlige Israel. Etter ferdig hovedfag i sosialantropologi, med arabisk og statsvitenskap som støttefag, arbeidet jeg to år som Midtøsten-koordinator for Fafo i Jerusalem, inkludert feltarbeid i Gaza og Jordan. 

Jeg var offisiell valgobservatør ved valgene i Palestina i 1996, 2005 (presidentvalg) og 2006, i tillegg til valgene i Yemen i 1997 og Serbia 1996. Jeg var observatør i Hebron for  TIPH, (Temporary International Presence in Hebron), i 1996. Jeg var demokratiseringsoffiser i Bosnia for Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) (1997-99), samt som prosjektkoordinator for Øst-Balkan for Norsk Folkehjelp (1999-2000). 

Bokpublikasjoner

Emneord: Midtøsten, Israel, Palestina, SIMS

Publikasjoner

 • 2017    The Violent Rise of Palestine's Lost Generation. Middle East Critique 2017, Volume 26  (2) 1-11.UiO
 • 2017    "Hverdagsborgerkrig." Om fotball og sosialt minne i Jordan. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2017 ;Volum 15.(1) s. 6-1. UiO
 • 2016    'State of exception'or 'state in exile'? The fallacy of appropriating Agamben on Palestinian refugee camps. Third World Quarterly 2016 s. 1-12. UiO

2015

Dag Tuastad & Jacob Høigilt. ”A Radicalized PLO? The Question of Islamist Inclusion.” PRIO Paper 2015. Oslo: PRIO.

2014

Palestinske utfordringer. Oslo: Cappelen Damm.

2014

"‘A Threat to National Unity’–Football in Jordan: Ethnic Divisive or a Political Tool for the Regime?" The International Journal of the History of Sport 31.14: 1774-1788.

2014

”The Palestinian and the Sahrawien Refugees: The Wretched of the Earth.” Perspective – a Humanitarian and International Affairs Magazine. No 02, 2014: 39-43.

2014

"From football riot to revolution. The political role of football in the Arab world." Soccer & Society 15.3 (2014): 376-388.

2014

”The end of blackmail negotiations? ” New Middle East Blog (May 2, 2014).

2014

”Jean-Pierre Filieu: Gaza: a history.” Bookreview. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. Vol. 12 (2) p.154-155.

2014

”Hamas og menneskelige skjold i Gaza.” Kronikk. 28.07.2014. NRK.no. http://www.nrk.no/ytring/hamas-og-menneskelige-skjold-i-gaza-1.11852145

2014

”Praktisk fred i Palestina.” Kronikk, Dagbladet 23.7.2014.

2014

”Dying for a state that does not want them.” New Middle East Blog (December 12, 2014).

2014

Kan Hamas være en brannmur mot palestinsk jihadisme?:. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2014 ;Vol. 12.(2) s. 36-45

2014

“Blant jordens fordømte. De palestinske og saharwiske flyktningene.” In Flyktningregnskapet 2014: 34-39. Alt om mennesker på flukt verden over. Oslo: Flyktninghjelpen. Norwegian Refugee Council.

2014

“Football riots in Jordan: Remembering the civil war, forgetting democratization.” Newme - The New Middle East Project. Report 3:2. Oslo: University of Oslo.

2014

“Palestinerne, et splittet folk. Hvor hender det? 2014.  (16). NUPI.

2014

Implosions of the Arab Spring. The case of football disturbances. Newme - The New Middle East Project. Policy brief. 3:2. Oslo: University of Oslo.

2013

”Fathi gets a job in Gaza.” New Middle East Blog (April 29, 2013).

2013

“Have the cake and eat it too. Hamas and PLO elections.” Newme - The New Middle East Project. Report 2:2. Oslo: University of Oslo.

2013

Hamas-PLO relations before and after the Arab Spring. Middle East Policy 2013;20(3):86-98

2013

“Folket ønsker militsgruppenes fall."Makt og avmakt i palestinske flyktningleirer. Babylon 11 (1).

2013

“Dårlige tapere.” Dagens perspektiv. Ukeavisa Ledelse. 23.8.2013.

2013

“(Un)popular Committees. The Crisis of Representation Within Palestinian Refugee Camps.“ Report: 2012:3. Newme - The New Middle East Project. Report 1:2. Oslo: University of Oslo.

2012

“The Challenges of Managing Sport in a Divided Society. Football in Jordan.” In Sean Hamil, David

Hassan, Jim Lustad (ed.). Managing Sport: Social and Cultural Perspectives. Routledge: New York.

Pp.171-186.

2012

“Democratizing the PLO. Prospects and Obstacles.” PRIO Paper. PRIO: Oslo.

2012

”Paying the Price for Marginalizing Bedouins in Sinai.” New Middle East Blog (April 23, 2012).

2012

“Militæret og de arabiske oppstandenes skjebne.” Kronikk. Mandag morgen 12.2.

2012

“Slutt på beleiringen av Gaza?” Kronikk. Ytring. Nrk.no

2012

”Football, violence and politics in the Arab world.2 New Middle East Blog (February 7, 2012).

2011

Ti år etter oktober-urolighetene i Israel. Babylon 9 (1): 118-127.

2011

“Ikke et land for gamle menn.” Kronikk. Mandag morgen, nr 7, 18-23.

2011

”Fears in Jordan that democratization means Palestinization.” New Middle East Blog (Descember 12, 2011).

2011

“Nye fronter gir ny terrorbalanse i Midtøsten.” Dagens Perspektiv, Ukeavisa Ledelse. 28.8.2011.

2010

Hamas’s Concept of a Long-term Ceasefire: A Viable Alternative to Full Peace? PRIO Paper, November 2010. PRIO: Oslo.

2010

“The Hudna: Hamas’s Concept of a Long-Term Ceasefire.” PRIO Policy Brief 9.PRIO: Oslo.

2010

“The Role of International Clientelism in the National Factionialism of Palestine.” Third World Quarterly 31 (5): 791-802.

2010

“EU and the Palestinians: From democratization to international clientelism?” Paper presented at the panel “EU Democracy Promotion and Electoral Politics in the Arab Mediterranean,” 11th Mediterranean Research Meeting. European University Institute (Florence), Montecatini and Florence 24. – 27 March 2010.

2010

“Ta Hamas på alvor.” Kronikk. VG. 3. juni 2010.

2010

Al-Wihdat: The Pride of Palestinians in Jordan.” In “Sports and the Middle East.The Middle East Institute May 2010. Washington DC: The Middle East Institute. P. 24-27.

2009

Primary Solidarity. A Comparative Study on the Role of Kinship in Palestinian Local Politics. Dissertation for the Ph.D. degree. Department of Social Anthropology. University of Oslo.

2009

“Derfor støtter palestinere Hamas.” Kronikk. Dagsavisen 6. januar 2009.

 

2009

“Israel i Gaza: vant slaget, tapte freden?” Hvor hender det? 2009 (14). NUPI.

 

2008

“Local Elections in Gaza.” In Ellen Lust-Okar and Saloua Zerhouni: Political Participation in the Middle East. Lynne Rienner Publishers 2008 ISBN 9781588266026. P. 121-139

 

2006

“Palestinere og israelere: Fra fredsprosess til krise.” Hvor hender det? 2006. NUPI

 

2006

“Coffins on Our Shoulders: The Experience of the Palestinian Citizens of Israel.” Anthropological Notebooks 2006 ;Volum XII.(1)

 

2005

“East Jerusalem.” In: Palestine: Presidential Election 2005. Nordem Report 8/2005. Oslo: University of Oslo. Norwegian Centre for Human Rights 2005 (ISBN 82-8158-001-1)

 

2004

“Palestinsk fotball i Israel: Integrasjon, kontroll og konflikt.” DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2004 (Nr 1) s. 60-67. UiO

 

2004

“Honour or Implosions? The Relation between Violence between Israeli Palestinians Kinship Groups and the Israeli - Palestinian Conflict.” Paper presented at the Fifth Mediterranean Social and Political Research Meeting, European University Institute (Florence), Montecatini and Florence 24– 28.March 2004.

 

2004

“The Local Escape of Palestinians in Israel. The Relation Between the Success of Family Lists in Local Elections and the October 2000 Riots as a Critical Event.” 8th Biennial EASA conference

 

2003

“Neo-Orientalism and The New Barbarism Thesis: Aspects of symbolic violence in the Middle East Conflict(s)”. Third World Quarterly 2003;24(4):591-599

 

2002

“The Social Capital of Palestinian Refugees.” Paper presented at Third Mediterranean Social and Political Research Meeting, Mediterranen Programme, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute (Florence), Montecatini and Florence, 20 – 24 March 2002

 

2001

Midtøsten: Det palestinske opprøret. Hvor hender det? 2001. NUPI

 

2000

De israelske palestinerne. Kronikk. Dagbladet. 2000

 

1999

”Media support in conflict areas, experiences from two different approaches  in Bosnia.” In Åge Eknes and Lena C. Endresen: Local Media Support. Fafo-report 132.

 

1999

Krigen i Kosovo kan sprenge Bosnia. Kronikk. Dagbladet 1999

 

1997

”The Political Role of Football for Palestinians in Jordan”. In Gary Armstrong and Richard Giulianotti, ed. Entering the Field. New Perspectives on World Football. Oxford: Berg Publishers.

 

1997

”The 1997 Parliamentary Election in Yemen.”  Report on the Norwegian observation mission to Yemen. Oslo: NORDEM

 

1997

”The Organisation of Camp Life: The Palestinian Refugee Camp of Bureij, Gaza.”  I  Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad and Elia Zureik: Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life. Fafo-report 236, Oslo.

 

1996

“Elections in the Refugee Camps”. I Butenchøn, N. & Vollan, K.: Interim Democracy.  Oslo: Norwegian Institute of Human Rights.

 

1994

”Finding Ways. Palestinian Coping Strategies in Changing Environments.” (S. Gilen, A. Hovdenak, R. Maktabi, J. Pedersen, and D. Tuastad), Fafo report 177, Oslo.

 

 • Tuastad, Dag Henrik (2022). "Hamas and the clans: Islamizing tribal justice or tribalizing Islamic justice?". Third World Thematics: A TWQ Journal. ISSN 2380-2014.
 • Tuastad, Dag Henrik (2022). Jo svakere rettsstat, jo sterkere tradisjonell lov på Vestbredden . Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727.
 • Tuastad, Dag Henrik (2019). Football's role in how societies remember: The symbolic wars of Jordanian - Palestinian football. I Reiche, Danyel & Sorek, Tamir (Red.), Sport, Politics and Society In the Middle East. Oxford University Press. ISSN 9780190065218. s. 41–55. doi: 10.1093/oso/9780190065218.003.0003.
 • Tuastad, Dag Henrik (2019). “We Are mansaf, You Are mulūkhīya”: Symbols and Meanings of Football in Jordan. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. doi: 10.1017/s0020743819000412.
 • Tuastad, Dag Henrik (2018). Klanlederens gravsted. Betydningen av territorialitet blant palestinere i Israel . Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 16(2), s. 154–161. doi: 10.5617/ba.6733. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tuastad, Dag Henrik (2017). Nationalist Patriarchy, Clan Democracy: How the Political Trajectories of Palestinians in Israel and the Occupied Territories Have Been Reversed. Die Welt des Islams. ISSN 0043-2539. 57(3-4), s. 386–403. doi: 10.1163/15700607-05734p06.
 • Tuastad, Dag Henrik (2017). The Violent Rise of Palestine's Lost Generation. Middle East Critique. ISSN 1943-6149. 26(2), s. 159–169. doi: 10.1080/19436149.2017.1291197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tuastad, Dag Henrik (2017). 'State of exception'or 'state in exile'? The fallacy of appropriating Agamben on Palestinian refugee camps. Third World Quarterly. ISSN 0143-6597. 38(9), s. 2159–2170. doi: 10.1080/01436597.2016.1256765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tuastad, Dag Henrik (2016). ""Hverdagsborgerkrig"" : om fotball og sosialt minne i Jordan. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 14(2), s. 6–15. doi: 10.5617/ba.4340.
 • Tuastad, Dag Henrik (2014). "‘A Threat to National Unity’–Football in Jordan: Ethnic Divisive or a Political Tool for the Regime?.". International Journal of the History of Sport. ISSN 0952-3367. doi: 10.1080/09523367.2014.933208.
 • Tuastad, Dag Henrik (2014). Kan Hamas være en brannmur mot palestinsk jihadisme? :. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 12(2), s. 36–45. doi: 10.5617/ba.4174.
 • Tuastad, Dag Henrik (2014). From football riot to revolution. The political role of football in the Arab world. Soccer and Society. ISSN 1466-0970. 15(3), s. 376–388. doi: 10.1080/14660970.2012.753541.
 • Tuastad, Dag Henrik (2013). HAMAS-PLO RELATIONS BEFORE AND AFTER THE ARAB SPRING. Middle East Policy. ISSN 1061-1924. 20(3), s. 86–98. doi: 10.1111/mepo.12035.
 • Tuastad, Dag Henrik (2011). Ti år etter oktober-urolighetene i Israel. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 9(1), s. 118–127. doi: 10.5617/ba.4255.
 • Tuastad, Dag Henrik (2010). The Role of International Clientelism in the National Factionalism of Palestine. Third World Quarterly. ISSN 0143-6597. 31(5), s. 791–802. doi: 10.1080/01436597.2010.503569.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Israel i Gaza: vant slaget, tapte freden? Hvor hender det?. ISSN 0801-9509.
 • Tuastad, Dag Henrik (2008). Local Elections in Gaza. I Lust-Okar, Ellen (Red.), Political Participation in the Middle East. Lynne Rienner Publishers. ISSN 9781588266026. s. 121–139.
 • Tuastad, Dag Henrik (2006). Coffins on Our Shoulders: The Experience of the Palestinian Citizens of Israel. Anthropological Notebooks. ISSN 1408-032X. XII(1).
 • Tuastad, Dag Henrik (2006). Palestinere og israelere: Fra fredsprosess til krise. Hvor hender det?. ISSN 0801-9509.
 • Tuastad, Dag Henrik (2006). Kampen om lokalstyrene. Palestina. ISSN 0808-4769. 3(11).
 • Tuastad, Dag Henrik (2005). ”The Original Sin.”. Palestina. ISSN 0808-4769. 10(4).
 • Tuastad, Dag Henrik (2005). UNRWA under press. Palestina. ISSN 0808-4769. 10(4).
 • Tuastad, Dag Henrik (2004). Palestinsk fotball i Israel: Integrasjon, kontroll og konflikt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934.
 • Tuastad, Dag Henrik (2003). Neo-Orientalism and The New Barbarism Thesis: Aspects of symbolic violence in the Middle East Conflict(s. Third World Quarterly. ISSN 0143-6597. 24(4), s. 591–599.
 • Tuastad, Dag Henrik (2001). Midtøsten: Det palestinske opprøret. Hvor hender det?. ISSN 0801-9509.
 • Tuastad, Dag Henrik (1999). Media support in conflict areas, experiences from two different approaches in Bosnia. I Eknes, Åke & Endresen, Lena C (Red.), Local Media Support. Fafo-report.
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). The Political Role of Football for Palestinians in Jordan, Entering the Field. New Perspectives on World Football. Berg Publishers.
 • Tuastad, Dag Henrik (1996). Elections in the Refugee Camps. I Butenschøn, Nils A & Vollan, K (Red.), Interim Democracy. Norwegian Institute of Human Rights: Oslo..

Se alle arbeider i Cristin

 • Tuastad, Dag Henrik (2014). Palestinske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41181-7. 190 s.
 • Tuastad, Dag Henrik (2012). The Challenges of Managing Sport in a Divided Society. Football in Jordan.” In Sean Hamil, David Hassan, Jim Lustad (ed.). Managing Sport: Social and Cultural Perspectives. Routledge: New York . Routledge. ISBN 9780415572156. 308 s.
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). Irak. Politisk historie. Kunnskapsforlaget.
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). Samtlige Midtøsten artikler. Libre Arte Forlag: Oslo..

Se alle arbeider i Cristin

 • Tuastad, Dag Henrik (2021). Hvordan presse dem man boikotter? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tuastad, Dag Henrik (2021). Israel hjemsøkes av egne overgrep - Gaza-konflikten. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tuastad, Dag Henrik (2019). Gaza, Hamas og den palestinske splittelsens gode hjelpere. Agenda Magasin.
 • Tuastad, Dag Henrik (2012). The Challenges of Managing Sport in a Divided Society. Football in Jordan, The Challenges of Managing Sport in a Divided Society. Football in Jordan.” In Sean Hamil, David Hassan, Jim Lustad (ed.). Managing Sport: Social and Cultural Perspectives. Routledge: New York . Routledge. ISSN 9780415572156. s. 171–186.
 • Tuastad, Dag Henrik (2012). Slutt på beleiringen av Gaza? NRK.no.
 • Tuastad, Dag Henrik (2012). Militæret og de arabiske oppstandenes skjebne. Mandag Morgen. ISSN 1503-7096.
 • Tuastad, Dag Henrik (2011). Ikke et land for gamle menn. Mandag Morgen. ISSN 1503-7096.
 • Tuastad, Dag Henrik (2011). Nye fronter gir ny terrorbalanse i Midtøsten. Mandag Morgen. ISSN 1503-7096.
 • Tuastad, Dag Henrik (2011). USA hindrer Palestina men mister Midtøsten. Mandag Morgen. ISSN 1503-7096.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Derfor støtter palestinere Hamas. Kronikk. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). -Ingen seierherre i Gaza. [Avis]. Vårt Land.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Urix. [TV]. NRK.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Dagsnytt 18. [Radio]. NRK.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). -Krigen er over for Israel. [Internett]. VG.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). -Krigen har liten betydning for Hamas. [Internett]. VG.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). -Israel bryter internasjonal rett. [Internett]. NTB.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Hamas versus Max Manus Hva er forskjellen på norsk og palestinsk motstandskamp? [Avis]. Morgenbladet.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Ville bombe Teheran - nå kan han avgjøre valget. [Internett]. VG.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Midtøsten-eksperter enige: - Hamas står ikke bak angrepet. [Internett]. VG.
 • Tuastad, Dag Henrik (2009). Martine-saken: - Ser ut som om noen prøver å kjøpe seg fri fra noe. [Internett]. VG.
 • Tuastad, Dag Henrik (2008). Få forventninger til Bushs Midtøsten-reise. [Internett]. Dagsavisen.
 • Tuastad, Dag Henrik (2007). Amerikansk initiativ hindrer forsoning. [Internett]. NTB.
 • Tuastad, Dag Henrik (2006). Fatah offer for demokratiet. Palestina. ISSN 0808-4769. 11(1).
 • Tuastad, Dag Henrik (2006). The alliance of undemocratic forces and the “one-party state” during local elections in Gaza 2005.
 • Tuastad, Dag Henrik (2005). Kultur: Betydningen av kjønn, religion og slekt i det palestinske samfunnet.
 • Tuastad, Dag Henrik (2005). Barnefødsler som motstandskamp i Palestina.
 • Tuastad, Dag Henrik (2005). Islamisering i Gaza. Palestina. ISSN 0808-4769. 10(4).
 • Tuastad, Dag Henrik (2005). 1948 narrativet av Palestinia-konflikten.
 • Tuastad, Dag Henrik (2004). Den historiske bakgrunnen for Palestina-konflikten.
 • Tuastad, Dag Henrik (2004). Honour or Implosions? The Relation between Violence between Israeli Palestinians Kinship Groups and the Israeli - Palestinian Conflict.
 • Tuastad, Dag Henrik (2004). The Local Escape of Palestinians in Israel. The Relation Between the Success of Family Lists in Local Elections and the October 2000 Riots as a Critical Event.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). Boligfond til flyktninger? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). Israels 'terrorsiktelse' mot Azmi Bishara. Ny tid. ISSN 0803-3498.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). Ap og palestinske flyktninger. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). Israelske palestinere og saken mot Azmi Bishara. [Radio]. NRK : Søndagsavisa, P2,.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). Bakgrunnen for Palestina-konflikten.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). Etnisitet, nasjonalisme og globalisering.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). THE NEW BARBARISM THESIS.
 • Tuastad, Dag Henrik (2002). The Social Capital of Palestinian Refugees.
 • Tuastad, Dag Henrik (2001). Palestina-spørsmålet: Status og mulige utsikter.
 • Tuastad, Dag Henrik (2001). Flyktningespørsmålet og det palestinske opprøret.
 • Tuastad, Dag Henrik (2001). Settes uavhengighet opp mot tilbakevending? Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (2001). Israels sak mot Azmi Bishara. Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (2001). Verden i dag. [Radio]. NRK, Oslo : Dagsnytt, NRK.
 • Tuastad, Dag Henrik (2000). De israelske palestinerne. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tuastad, Dag Henrik (2000). ¿¿If you can¿t beat them, buy them¿? Om den norske bistanden til palestinerne.¿. Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (2000). ¿ Myten om det pre-moderne Balkan som årsak til Balkan-krigene: ¿Det ville Østen¿.¿. Tronsmobladet.
 • Tuastad, Dag Henrik (2000). De israelske palestinernes opprør. Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (1999). Krigen i Kosovo kan sprenge Bosnia. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tuastad, Dag Henrik (1999). Jihad fra israelske arabere? Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). Iran. Politisk historie, Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). Palestinsk demokrati ¿ ett år etter valget. Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). Palestinsk Phyrros-seier i Hebron. Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (1996). Hebron: Myten om tilbaketrekning. Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (1996). Valget i Israel: Nei til fredsprosessen. Palestina. ISSN 0808-4769.
 • Tuastad, Dag Henrik (1996). Flyktninger uten å flykte. Hva skjer med israelske palestinere etter opprettelsen av Palestina?¿. Midtøsten Forum : Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika. ISSN 0802-2291.
 • Tuastad, Dag Henrik (1992). Et folk vokser frem. Palestinerne. Grunninformasjon fra Utlendingsdirektoratet..
 • Tuastad, Dag Henrik (1992). Midtøsten: Konflikt og sameksistens. Antropolognytt. ISSN 0332-9429.
 • Tuastad, Dag Henrik (1992). Palestinsk partikularisme. Hovedfagsstudentenes årbok.
 • Anstorp, Henrik Buljo; Tuastad, Dag Henrik & Sogge, Erling Lorentzen (2020). Students Taking to the Streets: Mobilizing for a Secular Lebanon. University of Oslo.
 • Tuastad, Dag Henrik & Høigilt, Jacob (2015). A Radicalized PLO? The Question of Islamist Inclusion. PRIO. ISSN 978-82-7288-636-2.
 • Tuastad, Dag Henrik (2012). Democratizing the PLO. Peace Research Institute Oslo (PRIO. ISSN 9788272884092. 2012(3).
 • Tuastad, Dag Henrik (2012). Democratizing the PLO: Prospects and Obstacles. PRIO. ISSN 9788272884078. 2012(3).
 • Tuastad, Dag Henrik (2005). East Jerusalem. I: Palestine: Presidential Election 2005. Nordem Report 8/2005. University of Oslo. Norwegian Centre for Human Rights. ISSN 82-8158-001-1.
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). The 1997 Parliamentary Election in Yemen. NORDEM, Oslo..
 • Tuastad, Dag Henrik (1997). The Organisation of Camp Life: The Palestinian Refugee Camp of Bureij, Gaza. Fafo, Oslo..
 • Tuastad, Dag Henrik (1994). Finding Ways. Palestinian Coping Strategies in Changing Environments. Fafo, Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 21. mars 2018 20:02

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter