English version of this page

The New Middle East: Emerging Political and Ideological Trends (avsluttet)

Selv før den arabiske våren var Midtøsten i forandring. Gamle patriarkalske strukturer går i oppløsning, befolkningen blir yngre og demokratiunderskuddet er akutt. Så hvor går Midtøsten? Prosjektet ble etablert i 2011 og avsluttet sommeren 2016. Det omfatter forskere fra både PRIO og UiO og ble finansiert av Utenriksdepartementet (UD).

Oversikt over en by med en moske.
Foto: Heidi Breen Råken, CC-BY-SA-3.0

The New Middle East er et tverrfaglig forskningsprosjekt med kompetanse på statsvitenskap, historie, språkvitenskap, sosialantropologi og Midtøstenspesialister. Forskerne skal svare på følgende spørsmål gjennom egne underprosjekter:

  1. Hvilke politiske og ideologiske strømninger ser vi hos ungdom i Midtøsten?
  2. Hvilke politiske og ideologiske strømninger kan observeres i sivilsamfunnet?

Kontaktpersoner

Prosjektleder var Dag Henrik Tuastad og prosjektkoordinator var Heidi Breen Råken. 

Som en del av prosjektet blogget forskerne samt Phd- og masterstipendiater på The New Middle East Blog

 til prosjektets hjemmeside

 

Publisert 22. feb. 2012 08:50 - Sist endret 6. apr. 2020 12:28