Kari Vogt

Emerita
Bilde av Kari Vogt
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse 0315 Oslo P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse 0315 Oslo Postboks 1010 Blindern

Pågående forskning

Prosjektet "Nye retninger i islamsk tenkning og praksis" undersøker den nyeste og mest innflytelsesrike utviklingen innenfor islamsk tenkning og praksis.

Mange mennesker i den muslimske verden, inkludert muslimske minoriteter i Vesten, opplever spenning og uoverensstemmelse mellom rollen som borger og deres religiøse tilhørighet og identitet. De mangler ofte teologisk og fiqh-baserte begrunnelser og referanser for å svare på moderne utfordringer. Oslo-koalisjonens ambisjon er å skape et forum hvor muslimsk reformtenkere kan presentere og diskutere ideer og utvikle strategier for videre utvikling. Kvinners rettigheter har vist seg å være et sentralt punkt i den interne islamske debatten, og prosjektet i sitt arbeid fokuserer på denne debatten.

Prosjektets mål er å publisere en rekke bøker om temaet. Bøkene er tverrfaglige med nye tilnærmingsmåter til brennende spørsmål i dagens islamske samfunn.

 

Emneord: Koptisk religion, Kjønn og religion, Religionshistorie, Islam, SIMS
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. mars 2017 14:16