English version of this page

Bibliotheca Polyglotta

En database bestående av originale sanskrittekster med oversettelser, eller gjengivelser, på kinesisk, tibetansk og engelsk.

Gå til databasen Bibliotheca Polyglotta (engelsk)

Bibliotheca Polyglotta er et webkorpus av buddhistiske tekster til bruk i flerspråklig leksikografi. Mer generelt brukes tekstene i studiet av sanskrit, kinesisk og tibetansk.

Der hvor originalen på sanskrit er tapt, vil kun kinesiske og/eller tibetanske versjoner bli lagt inn. Uvelgelsen av sentrale buddhistiske manuskripter som inngår i korpuset, er en utfordring.

Om prosjektet

Bibliotheca Polyglotta ble etablert i sammenheng med prosjektet «Flerspråklighet, Linguae Francae og vitenskapelige begrepers globale historie». 

Deltakere i prosjektet:

  • Jens Erland Braarvig
  • Gavin LaRowe
Publisert 4. apr. 2022 14:31 - Sist endret 4. apr. 2022 14:41