Skrifttyper fra Vadstena kloster

Her kan du se hvordan forskjellige skrifttyper ved Vadstena skiller seg fra hverandre.

Skrifteksemplene kommer fra Nils Dverstorps egen forskning. 

Cursiva var munkeskrift. Den ble brukt til referanselitteratur for prekener og bibelkommentarer - hverdagsformål i middelalderens klosterliv.

 Tilbake til artikkelen

Hybrida var nonneskrift. Den ble brukt til avskrifter på svensk.

 Tilbake til artikkelen

Textualis, den flotteste skrifttypen, var forbeholdt latin. Også denne ble brukt av nonnene på Vadstena kloster.

Tilbake til artikkelen

Publisert 26. nov. 2010 18:38 - Sist endret 15. mars 2019 09:43