Historien om Rollo og navnet hans

Gange-Rolv er blitt identifisert med Rollo, den første hertugen av Normandie. Hva vet vi om Gange-Rolv og opphavet til navnet hans?

Et utsnitt av det 22-meter lange Rollo-teppet, som ble laget i forbindelse med feiringen av Normandies 1100-årsjubileum.

I kongesagaen Heimskringla blir Rolv beskrevet som en stor viking. Han var så svær av vekst at ingen hest kunne bære ham, derfor gikk han til fots overalt. Derav navnet Gange-Rolv.

- En sommer kom han fra herjingstokt i øst. Han gjorde strandhogg i Viken, det vil si Oslofjorden. Det var dumt, for kong Harald oppholdt seg i nærheten, og han hadde nedlagt strengt forbud mot herjing innenlands. Han dømte derfor Rolv fredløs i Norge, forteller  Jon Gunnar Jørgensen.
 


Jon Gunnar Jørgensen.

Rolv dro til sjøs igjen. Først til Suderøyene (Hebridene) og så til Valland (Frankrike). Der herjet han og vant seg et rike, og etter hvert bosatte det seg mange nordmenn der. Derfor fikk området navnet Normandie.

Gange-Rolv regnes som stamfar til Vilhelm, som i 1066 erobret England i slaget ved Hastings. Det er sannsynligvis grunnen til at han nevnes i så mange norrøne kilder.

- Spørsmålet om hvem Rollo var, vil aldri kunne bli definitivt besvart. Men blant så vel norske som franske og britiske historikere er det mest som taler for en norsk opprinnelse, sier Tom Schmidt.

Navnet Rolv og Rollo

- I sin store samling "Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden (Uppsala 1905–15)" skriver E.H. Lind om Hrólfr blant annet at det var «allmänt i Norge under hela medeltiden ock urgammalt», forteller Schmidt.

I en bok om tilnavn fra 1921, nevner Lind Gǫngu-Hrólfr som dattersønn av Hrólfr nefja og sønn av Ragnvald mørejarl.

- At Rolv er et opprinnelig sammensatt navn, er ikke åpenbart, men like fullt utvilsomt ut fra gamle skriftformer. Forleddet, norrønt Hróð , finnes i en rekke norske mannsnavn (og et par kvinnenavn). I norsk har vi – foruten Rolv – de alminnelig brukte Roald og Roar foruten de nå sjeldne Rodgeir, Rolaug, Rodmar og Romund, sier Schmidt.

Forleddet i disse navnene tilsvarer norrønt hróðr m., ‘ære, berømmelse’.

Etter dette skulle det ikke komme som noen overraskelse at etterleddet i mannsnavnet Rolv er samme ord som norrønt ulfr m., altså ‘ulv’.

Hvordan kunne Hrólfr bli til Rollo?

- Forklaringen er at man også den gangen lagde kjælenavn, eller kortformer av offisielle navn, hypokorismer. Én måte å lage slike navn på, er å ta ett ledd av navnet, oftest forleddet, og sette til en avledningsendelse, et suffiks, i dette tilfellet det gammeltyske  ilo. Hrodilo er kjent fra 700-tallet. En videre utvikling til Rollo er ikke vanskelig å forestille seg, sier Schmidt.

Av Vibeke E. Nøkling
Publisert 19. okt. 2011 14:22 - Sist endret 16. mars 2020 20:09