Logopedundervisning på norsk hjelper flerspråklige med hjerneslag

Avhandlingen til Monica Knoph viser at undervisning på norsk kan ha gunstige effekter for flerspråklige personer som rammes av hjerneslag og afasi.

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til språkforstyrrelsen afasi. (Illustrasjon: Colourbox)

Når personer som snakker flere språk, får hjerneslag og afasi, er det vanskelig å forutsi hvordan de ulike språkene påvirkes. Logoped Monica Knoph har studert et område som hittil er lite forsket på.

Et mål med studien er å finne ut hvordan man best kan hjelpe de som rammes. Hun trekker fram tre viktige funn:

– Personene i studien ble bedre til å bruke verb og også til å snakke fritt. Det viser hvor viktig verb er for å lage setninger, forklarer Monica Knoph. (Foto: Ram Gupta)
  • Flerspråklige med afasi bør kartlegges på alle språk, med ulike kartleggingsmetoder. 
  • Det å tilby undervisning på et andrespråk som er felles for logopeden og klienten kan føre til bedring, både på andrespråket og også på morsmålet. Logopedtrening på ett språk kan altså ha effekt - ikke bare for det trente språket, men også for andre, utrente språk. Dette tyder på at de ulike språkene har felles språklige nettverk i hjernen. Dessuten: man skader ikke andre, utrente språk ved å trene på bare ett av språkene.
  • Når man trener på å bruke verb, så kan det føre til at personen blir bedre til å bruke hele setninger – altså til å kommunisere bedre.

– Hvorfor ville du forske på dette, Monica Knoph?

– Til tross for at det har vært forsket på afasi i mange år, så er forskning på flerspråklige med afasi et relativt nytt felt, også internasjonalt. Det er mye vi ikke vet om hvordan de ulike språkene er organisert i hjernen, og hva som skjer når en flerspråklig person får afasi. Som logoped, har jeg vært interessert i det kliniske aspektet, i tillegg til hva resultatene mine kan si om hvordan språkene er organisert i hjernen. Gjennom arbeidet mitt som logoped har det blitt tydelig for meg at det er mye usikkerhet rundt kartlegging og undervisning av flerspråklige med afasi. Jeg har ønsket å bidra til å øke vår kunnskap om dette.

– Hva håper du at forskningsresultatene dine skal bidra til?

– Jeg håper at logopeder skal kartlegge alle språkene til flerspråklige personer, og at de skal tilby behandling til tross for at de selv kanskje ikke snakker ett eller flere av språkene til den flerspråklige klienten sin.

Av Alf Øksdal
Publisert 7. des. 2015 13:07 - Sist endret 15. mars 2019 09:50