English version of this page

Esoterisme og estetikk i Norden

Esoterisme og estetikk i Norden (ESOSTETICS) er et nettverk av forskere fra de nordiske landene innenfor feltene kunsthistorie, litteratur, dramatikk og film.

Maleri av en mann som forlater jorden med trær, sol, måne og stjerner og går ut i universet.

Image source: Wikimedia Commons. License: CC Public Domain.

Nettverket ESOSTETICS jobber for å utvikle nye metoder for å studere esoterisme i kunsten. Forskerne i nettverket har fokus på kasusstudier fra de nordiske landene. 

Les mer om nettverket på den engelske hovedsiden.

Publisert 8. sep. 2020 15:49 - Sist endret 8. sep. 2020 15:56