MultiNord – Forskning i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer i Norden

Netværkets formål og omfang

MultiNord er et netværk for forskere med interesse i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer i Norden. Netværkets formål er at fremme videns- og erfaringsudveksling og at opmuntre til samarbejde på tværs af fag- og landegrænser. Kommunikationssproget er skandinavisk. MultiNord består af omkring 60 deltagende forskere, som er (eller har været) ansat ved skandinaviske universiteter, høyskoler eller tilsvarende.

Du kan læse mere om baggrunden for netværkets tilblivelse i artiklen ”MultiNord (2007-2015): Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom – empiriske og teoretiske hovedlinjer” af Pia Quist og Bente A. Svendsen. Artiklen kan læses her.

Forskning i sproglig struktur, praksis og ideologi

Deltagernes forskningsinteresser spænder vidt, men tager alle udgangspunkt i aktuel empiri fra sprogligt og kulturelt heterogene miljøer i Norden. Forskningsaktiviteterne kan placeres inden for tre hovedgrupper alt efter deres hovedfokus, henholdsvis:

  1. sprogstruktur

  2. sproglig praksis og

  3. sprogideologiske forståelsesmåder.

Mens tidligere projekter primært har taget afsæt i urbane miljøer, har de seneste år budt på en stigende erkendelse af og interesse for, at heterogenitet også eksisterer i rurale miljøer. Andre aktuelle temaer er materialitet, ideologi, skriftsprog og sociale medier.

Netværkets tilblivelse og aktiviteter

MultiNord-netværket tog sin begyndelse i 2007, hvor det første seminar blev afholdt på Schæffergården i Danmark på initiativ af Pia Quist og Bente A. Svendsen. Siden har deltagere fra netværket mødtes hvert andet år. Seminarerne afholdes på skift i de nordiske lande og har indtil videre resulteret i udgivelsen af to antologier, Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices fra 2010, udgivet på Multilingual Matters og redigeret af Bente A. Svendsen og Pia Quist, og Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces fra 2015, udgivet på Cambridge University Press og redigeret af Jacomine M. Nortier og Bente A. Svendsen. 

Baggrund for netværket

MultiNord-netværket blev dannet ud fra et ønske om at forene kræfterne inden for forskningen i nye sproglige praksisser blandt børn og unge, som var født og opvokset i etnisk blandede miljøer i de større skandinaviske byer op igennem 80’erne, 90’erne og de tidlige 00’ere. Frem for at behandle disse børn og unges sproglige praksisser ud fra en andetsprogstilgang, var flere og flere forskere begyndt at behandle dem i deres egen ret, med Ulla-Britt Kotsinas (Sverige) og Jens Normann Jørgensen (Danmark) som pionerer inden for denne tilgang. I løbet af de tidlige 00’ere blev flere skandinaviske forskningsprojekter søsat, frem for alt det svenske projekt Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer i Sverige (forkortet SUF, se Boyd 2010), det norske projekt Utviklings­prosesser i urbane språkmiljø (UPUS/Oslo, f. eks. Hårstad og Opsahl 2013, Opsahl 2009a og b, Svendsen og Røyneland 2008). I en dansk sammenhæng opnåede flere unge forskere ph.d.-graden på baggrund af projekter med relation til området (Maegaard 2007, Madsen 2008, Møller 2009a og Quist 2005).

Publisert 15. nov. 2016 15:39 - Sist endret 15. apr. 2020 09:13

Kontakt

Koordinatorer for nettverket:

Bente Ailin Svendsen

Pia Quist

Astrid Ravn Skovse

 

Nettverket er støttet av Fondet for dansk-norsk samarbeid

NOA. Norsk som andrespråk. 1-2, 2015. Forside tidsskrift. Illustrasjon.

 

 

Mulitlingual Urban Scandinavia står det. Forside av tidsskrift. Illustrasjon.

 

 

 

Language, Youth and Identity in the 21st Century står det på forsiden av tidsskriftet. Illustrasjon.