Publikasjoner

Tonya Kim Dewey & Frog (red.): Versatility in Versification: Multidisciplinary Approaches to Metrics (Peter Lang, 2009)

Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg (red.): Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja (Kabusa Böcker, 2008)

Sissel Furuseth (red.): Kunstens rytmer i tid og rom (Tapir Akademisk Forlag, 2005)

Sven Bäckman, Mattias Hansson & Eva Lilja (red.): Rytm och dialog (CMS-skrift nr. 14, 2003)

Christian Kock (red.): Metrik & musik (Rhetor förlag, 2002)

Kristian Wåhlin, Eva Lilja, Mats Malm & Staffan Hellberg: Bidrag till en nordisk metrik. Vol 2: Efterlämnade skrifter av Kristian Wåhlin (CMS-skrift nr. 11, 1999)

Jorgen Larsson: Poesi som rörelse i tiden (CMS-skrift nr. 10, 1999)

Eva Lilja & Marianne Nordman: Bidrag till en nordisk metrik. Vol 1 (CMS-skrift nr. 9, 1999)

Marianne Nordman (red.): Meter Mål Medel (CMS-skrift nr. 8, 1998)