English version of this page

Nordic Society for Metrical Studies (NordMetrik)

Nordisk selskap for metriske studier (NordMetrik) er et tverrfaglig internasjonalt nettverk som samler litterater, lingvister, psykologer, oversettere, musikkvitere og andre som beskjeftiger seg med poesiens rytmiske og prosodiske forhold.

Selskapet ble stiftet i Göteborg i 1986 under navnet Centrum för Metriska Studier (CMS). I 2006 ble forskernettverket omdøpt til Nordisk selskap for metriske studier / Nordic Society for Metrical Studies.

AKTUELT: Stockholms universitet og Svenska Akademien inviterer til den 14. nordiske metrikkkonferansen i Stockholm 13.-15. september 2018: Metrics and versification in poetry and song

 

│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│

Publisert 27. sep. 2017 11:18 - Sist endret 7. aug. 2018 19:04