English version of this page

Nordisk selskap for metriske studier

Nordic Society for Metrical Studies (NordMetrik) er et tverrfaglig internasjonalt nettverk som samler litterater, lingvister, psykologer, oversettere, musikkvitere og andre som beskjeftiger seg med poesiens rytmiske og prosodiske forhold.

En bro over et vann, en båt på vannet er på vei inn under broen. Fotografi.

Serierytme og proporsjonsrytme i Karlstad.

Foto: Sissel Furuseth

Om nettverket

Selskapet ble stiftet i Göteborg i 1986 under navnet Centrum för Metriska Studier (CMS).

I 2006 ble forskernettverket omdøpt til Nordisk selskap for metriske studier / Nordic Society for Metrical Studies, forkortet NordMetrik.

Se også Studia Metrica et Poetica (ojs.utlib.ee) (University of Tartu Press).
 

│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│

Publisert 29. mai 2020 11:14 - Sist endret 8. apr. 2022 14:47

Kontakt

Styre:

Sissel Furuseth (Oslo)

Satu Grünthal (Helsinki)

Tomas Riad (Stockholm)

Maria-Kristiina Lotman (Tartu)

Frog (Helsinki)

Birgitte Stougaard Pedersen (Aarhus)

Ulf Cronquist (Göteborg)

Valgkomité:

Eva Lilja (Göteborg)

Tina Høegh (Odense)