Deltakere i Hvor kommer grammatikken fra? Det kognitive grunnlaget for transitivitet og grammatiske relasjoner

Andre deltakere