Norsk ordbank

Norsk ordbank er en elektronisk database av fullformer - det vil si leksikalske enheter i grunnform tilkoblet alle bøyningsformer til hver enhet.

Norsk ordbank er laget på grunnlag av:

  • ordlister og bøyningsmønstre for bokmål og nynorsk laget ved IBM Norge
  • oppslagsord og bøyningsopplysninger fra Bokmålsordboka og Nynorskordboka laget ved ILN, UiO
  • argumentstrukturkoder laget av NorKompLeks ved NTNU

Norsk ordbank er oppdatert i samsvar med  de siste rettskrivingsendringene i bokmål (2005) og nynorsk (2012).

Fra høsten 2011 er Norsk ordbank tilgjengelig på en fri lisens via Språkbanken.


Historikk og styre

Basen ble utviklet i forbindelse med Taggerprosjektet (1996–1998), et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Flere miljøer ved Universitetet i Oslo var involvert i utviklingen av basen: Dokumentasjonsprosjektet, Tekstlaboratoriet ved Institutt for lingvistiske fag og Seksjon for leksikografi og målføregransking ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, samt Norsk språkråd.

Fra 2001 hadde Ordbanken et styre med overordnet ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av basen. Fra 2014 utgjorde instituttlederen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) og direktøren i Språkrådet styringsgruppa for arbeidet. Et arbeidsutvalg kom med tilrådinger for styringsgruppa. Arbeidsutvalget besto av:

Marit Hovdenak (leder, Språkrådet)
Ruth Vatvedt Fjeld (ILN)
Oddrun Grønvik (ILN)
Kristin Hagen ( ILN, Tekstlaboratoriet)
Christian-Emil Ore (ILN, EDD)

Norsk ordbank er i dag i bruk i de elektroniske versjonene av Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nettet. Ordbanken brukes også av Oslo-Bergen-taggeren.

I 2016 overtok Universitetet i Bergen ansvar for språksamlingene og Ordbanken.


Litteraturreferanser

Engh, Jan: IBMs leksikografiske prosjekt for norsk 1984–1991. I: Maal og Minne 1-2014.

Hagen, Kristin & Anders Nøklestad (2010): Bruk av et norsk leksikon til tagging og andre språkteknologiske formål. I: LexicoNordica 17, 55–72.

Grønvik, Oddrun & Christian-Emil Smith Ore (2014):  Samvirket mellom ordbank og ordbok. I: Ruth Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.): I: Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.–16. august 2013.

 

 

Publisert 4. juni 2010 11:48 - Sist endret 14. mars 2018 15:11