Innkalling til instituttstyremøte 10. juni 2013

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 10. juni kl. 12.15 – 15.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saksliste:

Til behandling i åpent møte

Sak 1/3/2013   Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/3/2013   Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 2/2013      

Sak 3/3/2013   Orienteringssak: Instituttets senter for fremragende forskning, Senter for flerspråklighet (MultiLing) v/ administrativ leder ved senteret.

Sak 4/3/2013   Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ studieleder

Sak 5/3/2013   Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/ instituttleder

Sak 6/3/2013   Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Sak 7/3/2013   Orienteringssak: Regnskap 1. tertial 2013

Vedlegg:

Sak 8/3/2013   Vedtakssak: Datoer for styremøter høsten 2013

Forslag til vedtak:
Instituttet vil avholde styremøter på følgende datoer høsten 2013:

Møte 4/2013: Mandag 2. september
Møte 5/2013: Mandag 28. oktober
Møte 6/2013: Mandag 9. desember

Sak 9/3/2013   Vedtakssak: Dato for styreseminar høsten 2013

Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet.

 

Saker til behandling i lukket møte

Sak 10/3/2013   Vedtakssak: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat (SKO1017) i norsk romani knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Utlysningstekst, Forslag til innstilling av 28.05.13 fra innstillingskomiteen, intervjuguide og referanseintervjumal.

Forslag til vedtak:
Instituttet innstiller i samsvar med forslaget til innstilling og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.


Sak 11/3/2013   Vedtakssak: Innstilling til tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Utlysningstekst, Forslag til innstilling av 31.05.13 fra innstillingskomiteen, evalueringsskjema, intervjuguide og referanseintervjumal.

Forslag til vedtak:
Instituttet innstiller i samsvar med forslaget til innstilling og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.


Sak 12/3/2013   Vedtakssak: Innstilling til to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Utlysningstekst, Forslag til innstilling av 02.06.13 fra innstillingskomiteen, Søkerliste kategorisert på temaområder og intervjuguide.

Forslag til vedtak:
Instituttet slutter seg til forslaget til innstilling og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.


Sak 13/3/2013   Eventuelt
 

Kristian Kristoffersen                                    
Instituttleder                  

Jan Halvor Undlien                                                                                               
Administrativ leder

 

Publisert 3. juni 2013 21:48 - Sist endret 3. juni 2013 22:06