Innkalling til instituttstyremøte 18. februar 2013

Det innkalles til instituttstyremøte mandag 18. februar kl. 12.15 – 14.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saksliste:

Til behandling i åpent møte

Sak 1/1/2013  Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/1/2013  Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 7/2012

Sak 3/1/2013  Orienteringssak: Instituttstyrets sammensetning og mandat

Vedlegg: Notat ”Instituttstyrets sammensetning og mandat” av 11.02.13 fra instituttleder


Sak 4/1/2013  Orienteringssak: De viktigste sakene til behandling i instituttstyret våren 2013

- Tilsetting av instituttleder
- Stillingsplan
- Styreseminar
- Innstilling til førsteamanuensisstilling ved Senter for Ibsen-studier
- Innstillinger til rekrutteringsstillinger på Center for Multilingualism across the Lifespan (Multiling)
- Rammeavtale om vedlikehald og vidareutvikling av Bokmålsordboka og Nynorskordboka og Norsk ordbank (Bokmål og Nynorsk) mellom ILN og Språkrådet


Sak 5/1/2013  Orienteringssak: Flytteprosesser ved ILN v/administrativ leder

Sak 6/1/2013  Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/forskningskonsulent

Sak 7/1/2013  Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/instituttleder

Sak 8/1/2013 Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Sak 9/1/2013  Vedtakssak: Nytt medlem til intervjukomité for instituttlederstillingen

Vedlegg: Intervjukomité til instituttlederstilling
Forslag til vedtak: Formuleres i møtet


Til behandling i lukket møte

Sak 10/1/2013 Vedtakssak: Innstilling til postdoktorstilling (SKO 1352) i Early Bilingual Language Acquisition, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg: Notat av 07.02.13 fra instituttleder, forslag til innstilling, Oversendelsesbrev til instituttstyret fra intervjukomiteen av 04.02.13, intervjuguide og referanseintervjuspørsmål

Forslag til vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med forslaget til innstilling og oversender den til fakultets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting

Sak 11/1/2013 Eventuelt

 

Andreas Sveen   
Fungerende instituttleder     

Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

Publisert 19. feb. 2013 15:55 - Sist endret 28. feb. 2013 11:34