Innkalling til instituttstyremøte 9. desember 2013

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 9. desember  kl. 12.15 – 14.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saksliste:

Til behandling i åpent møte

Sak 1/5/2013   Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/5/2013   Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 4/2013   

Sak 3/5/2013   Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ undervisningsleder

Sak 4/5/2013   Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/ forskningsleder

Sak 5/5/2013   Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Sak 6/5/2013   Vedtakssak: Budsjett – 2014  for ILN (ekskl. Senter for Ibsen-studier)

Vedlegg:
Instituttstyrenotat av 02.12.13, «Økonomisk ramme for ILN 2014» fra instituttleder
Artsbudsjett for ILN 2014
Tiltaksbudsjett

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2014 for ILN

Sak 7/5/2013   Vedtakssak: Budsjett – 2014  for Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Instituttstyrenotat av 02.12.13, «Økonomisk ramme for Senter for Ibsen-studier 2014» fra instituttleder

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2014 for Senter for Ibsen-studier

Sak 8/5/2013   Vedtakssak: Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014-2016

Vedlegg:
Instituttstyrenotat av 02.12.13, forslag til «Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014-2016
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014 – 2016, med de endringene som kom frem i møtet

Sak 9/5/2013   Vedtakssak: Møtedatoer for instituttstyret 2014

Forslag til vedtak: Instituttstyret vil ha følgende ordinære møter i 2014:

10. februar
31. mars
10. juni

8. september
20. oktober
8. desember

 

Til behandling i lukket møte

Sak 10/5/2013   Vedtakssak: Innstilling til tre ph.d.-stipendiatstillinger i språkvitenskap

Sak 11/5/2013   Eventuelt

 

Kristian Kristoffersen                                    
Instituttleder                                                                                 

Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

 

Publisert 2. des. 2013 17:06 - Sist endret 9. des. 2013 11:15