Rolf Theil

Professor emeritus
Bilete av Rolf Theil
English version of this page
Mobiltelefon 95125154
Brukarnamn
Postadresse Brugata 15 3520 Jevnaker
Emneord: Lingvistikk, afrikansk lingvistikk

Publikasjonar

 • Bjorvand, Harald & Theil, Rolf (2020). Seiland. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  37, s 73- 83 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli & Theil, Rolf (2018). Andre språk i Noreg, I: Brit Kirsten Mæhlum (red.),  Norsk språkhistorie II : praksis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-848-7.  Kapittel 6.  s 417 - 532
 • Theil, Rolf (2016). Den prototypiske norske samansetninga, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Kapittel 14.  s 235 - 253
 • Theil, Rolf (2016). Kognitiv lingvistikk vedUniversitetet i Oslo på 80- og 90-talet, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Kapittel.  s 219 - 234
 • Theil, Rolf (2015). Romani, I: Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.),  Namn i det fleirspråklege Noreg.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-775-6.  Kapittel 5.  s 121 - 138 Vis sammendrag
 • Theil, Rolf (2013). Koorete tonology, In  Proceedings of the 5th International Conference on Cushitic and Omotic Languages, Paris, 16-18 April 2008.  Rüdiger Köppe Verlag.  ISBN 978-3-89645-488-1.  Kapittel 10. Vis sammendrag
 • Theil, Rolf (2012). Omotic, In Lutz Edzard (ed.),  Semitic and Afroasiatic: Challenges and Opportunities.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06695-2.  Kapittel.  s 369 - 384
 • Theil, Rolf (2012). Romani og norsk språkhistorie, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Kapittel.  s 367 - 382
 • Theil, Rolf (2012). Urnordiske lån i samisk, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Kapittel 4.  s 52 - 69
 • Theil, Rolf (2011). Koorete segmental phonology. Journal of African Languages and Linguistics.  ISSN 0167-6164.  32(2), s 275- 306 . doi: 10.1515/JALL.2011.010

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Budal, Ingvil Brugger; Theil, Rolf; Thorvaldsen, Bernt Øyvind & Tonne, Ingebjørg (2015). Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  320 s.
 • Theil, Rolf (red.) (2014). Vandriane rakkrar / Taterne forteller / Taterane fortel. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-797-8.  123 s.
 • Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (red.) (2012). Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  205 s.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1146-3.  304 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Theil, Rolf (2018). Heimen, I: Gunvor Nervold Antonsen (red.),  Kompendium.  H//O//F.  ISBN 9788293317845.  Kapittel.  s 57 - 62
 • Theil, Rolf (2018). Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Theil, Rolf (2017, 11. februar). Emojis som smilefjes og hjerter brer om seg. Professoren som liker det tar debatten med skribenten som hater det. [Radio].  NRK Ukeslutt.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2017). Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  45(3)
 • Theil, Rolf (2016). Kan du skilje mellom [ç] og [ʂ]?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (2), s 28- 30
 • Theil, Rolf (2016). Små språk i eit bortgøymt hjørne av eit marginalt kontinent. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  3-4, s 225- 233
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2016). Samtale om språk.
 • Hasvoll, Balder; Theil, Rolf & Sigfridsson, Inger (2015). Målstrid på romanes, I: Inger Sigfridsson & Balder Hasvoll (red.),  Ute er det kaldt. Om romer i Norge..  Tiltaket for rom.  ISBN 978-82-999959-0-0.  Kapittel.  s 97 - 103
 • Tengesdal, Eirik; Theil, Rolf & Simonsen, Hanne Gram (2015). Plosivane i Bjerkreim. Ein synkron studie av preaspirasjon og klanglause lenes.
 • Theil, Rolf (2015, 26. januar). Den første boka på romani. [Radio].  NRK P1 Hedmark-Oppland.
 • Theil, Rolf (2015). Fonetikk og fonologi, I:  Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  Kapittel 1.  s 13 - 77
 • Theil, Rolf (2015). How old is language?.
 • Theil, Rolf (2015). Hvor gammalt er språket?.
 • Theil, Rolf (2015). Nynorsk og bokmål - språk eller målformer?.
 • Theil, Rolf (2015). Semantikk, I:  Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  Kapittel 2.  s 79 - 122
 • Theil, Rolf (2015). Språk!. Donald Duck & Co.  s 61- 64
 • Theil, Rolf (2015). Språket. Vis sammendrag
 • Theil, Rolf & Arneberg, Lena Beathe (2015, 28. februar). Metaforene henger i løse lufta.  Varden.
 • Theil, Rolf & Høgetveit, Olav (2015, 11. januar). Kor lenge har mennesket snakka? Undring og mangfald 5. [TV].  NRK2.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2015, 08. februar). Vandriane rakkrar. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015, 04. mars). Romani - det forbudte språket. [Internett].  http://www.nrk.no/ho/romani---det-forbudte-spraket-1.1220669.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015, 04. mars). Taterspråk. [TV].  NRK Distriktsnyheter Østnytt.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015, 17. februar). Det hemmelige språket. [Fagblad].  På høyden.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015, 17. februar). Det hemmelige språket. [Fagblad].  Uniforum.
 • Theil, Rolf & Valle, Viggo (2015, 27. januar). Gjest i Frokostradio. [Radio].  NRK P1+. Vis sammendrag
 • Theil, Rolf (2014, 23. februar). Kinesisk som verdensspråk?. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014, 16. februar). Kva for språk er lettast for nordmenn å lære?. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014). Lingvistikkstudiet – ei opplæring i skattejakt.
 • Theil, Rolf (2014). Noregs største språk?.
 • Theil, Rolf (2014). Om fævlær og fuler i Grenland.
 • Theil, Rolf (2014). Om tateranes kultur, språk og historie.
 • Theil, Rolf (2014). Om å be sjimpansar om sex og annan kommunikasjon dei siste 6 millionar åra.
 • Theil, Rolf (2014). Regnskogsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Reisa mi frå generativ til kognitiv grammatikk.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, eit norsk minoritetsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, språket til taterane. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (4), s 23- 25
 • Theil, Rolf (2014). Språk og demokrati i nasjonal og internasjonal samanheng.
 • Theil, Rolf & Lund, Astrid Borchgrevink (2014, 24. mars). Ingen komplekser for dialekta. [Internett].  Litteraturgarasjen.no.
 • Theil, Rolf & Nevervik, Christine (2014, 22. mars). - Det har blitt mye språk.  Telemarksavisa.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014, 07. april). Nyfødte skiller mellom lette og krøkkete lyder. [Internett].  forskning.no.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014, 13. august). Spør en forsker: Hadde neandertalerne språk?. [Internett].  forskning.no.
 • Theil, Rolf & Thingvoll, Camilla (2014, 23. mars). Språkmannen. Ivar Aasen i Afrika. Språk som hobby. [Radio].  P1 og P1+. God helg..
 • Nøttveit, Andrea Rygg; Theil, Rolf; Gustavsen, Anna & Grønnerud, Mariann (2013, 22. november). – Me har ikkje noko fullverdig språk. [Internett].  Framtida.no.
 • Theil, Rolf (2013). Grenlandsdialekten.
 • Theil, Rolf (2013, 03. juli). Intervju om det språklege mangfaldet i verda. [Radio].  NRK P2.
 • Theil, Rolf (2013). Kor gamalt er språket?.
 • Theil, Rolf (2013). Noregs største språk.
 • Theil, Rolf (2013, 01. januar). Romani og romanes. [Fagblad].  Språkåret 2013.
 • Theil, Rolf (2013). Språk, istid og sjimpansar.
 • Theil, Rolf (2013). Språk. Super!.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2013, 06. januar). Romani. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Forord, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Forord.  s 7 - 8
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Harald Bjorvands publiserte arbeider 1972–2011, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  bibliografi.  s 195 - 199
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2012). Favorisér nynorsken!. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Theil, Rolf (2012). All verdas språk: Språksituasjonen i Noreg.
 • Theil, Rolf (2012). Det globale perspektivet.
 • Theil, Rolf (2012). Grenlandsdialekten inntar biblioteket.
 • Theil, Rolf (2012). Kva tyder språket i samband med jobb og utdanning i dagens digitale verd?.
 • Theil, Rolf (2012). Romar og romanifolk. Varingen.  (57)
 • Theil, Rolf & Gupta, Ram Eivind (2012, 20. juli). Sykt mange språk. [Internett].  Oslo universitetssykehus, nettsider.
 • Bålsrød, Kristian & Theil, Rolf (2011, 21. februar). Intervju om truga språk i samband med den internasjonale morsmålsdagen. [Radio].  NRK P2.
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2011). Språkpolitikk og språksituasjonar.
 • Theil, Rolf (2011). Har menneskekroppen eit språkorgan?.
 • Theil, Rolf (2011). I støypeskeia. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.  (2)
 • Theil, Rolf (2011, 03. mai). Intervju om artikkelen «Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa» av Quentin D. Atkinson (Science 15 April 2011: 346-349). [Radio].  NRK P2.
 • Theil, Rolf (2011). Kjærleik. All verdas språk, 5.
 • Theil, Rolf (2011). Kyrkjelyd. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.  (3)
 • Theil, Rolf (2011). Mennesket og språket.
 • Theil, Rolf (2011). Norsk romani.
 • Theil, Rolf (2011). Om bibelomsetjing.
 • Theil, Rolf (2011). Romani.
 • Theil, Rolf (2011). Samansetningar i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Språket, mennesket og historia.
 • Theil, Rolf (2011). Tonem og intonasjon i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Tornerose sov i hundre år…. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (87) Vis sammendrag
 • Theil, Rolf (2011). Vitjing. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.  (1)
 • Theil, Rolf & Hellesøy, Cathrine (2011). Intervju om banning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Theil, Rolf & Korneliussen, Ida (2011). Spør en forsker. Hvilket språk ligner minst på norsk?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Babelsk forvirring i Kamerun. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (249), s 14- 15
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (3), s 60- 69
 • Theil, Rolf; Nymark, Johannes Andreas & Helleve, Kjartan (2011). Jamstelling = favorisering. Norsk Tidend.  ISSN 0801-8774.  (5) Vis sammendrag
 • Theil, Rolf & Teinum, Caroline (2011). Babelsk forvirring. Intervju om misjonærbarndialektar. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Theil, Rolf; Tjellaug, Ane Bamle & Enger, Joakim S. (2011). – Folk i Grenland bør skrive nynorsk. Varden.  s 56- 57
 • Theil, Rolf (2010). All verdas språk IV. Språk på vandring.
 • Theil, Rolf (2010). Fulfulde Grammar.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endra 6. nov. 2018 00:45