Bibliografi

1972

Bøker

Nini Roll Anker: "Det svake kjønn" : en analyse. Oslo : [L. Bliksrud], 1972. 95 s.
Hovedoppgave i nordisk litteratur - Universitetet i Oslo, 1972

1973

Bidrag i periodika

Nini Roll Anker : liv og forfatterskap. I: FRISPROG. 1973 nr. 8

1974

Bidrag i periodika

Status og fattigdom : Jens Bjørneboes collage Dongery. I: FRISPROG. 1974 nr. 6
En feminist anno 1919 : Sigrid Undset : et kvinnesynspunkt. I: FRISPROG. 1974 nr. 8
Tove Nilsen: Aldri la dem kle deg forsvarsløst naken. I: FRISPROG. 1974 nr. 13

1975

Bidrag i periodika

Bjørg Vik: To akter for fem kvinner. I: FRISPROG. 1975 nr. 6
Livet som balansekunst : Jan Erik Rekdal: Linedanseren. I: ST. OLAV. 1977 nr. 9
For det er sent : Dag Sundby: Sensommer. I: ST. OLAV. 1977 nr. 9
Åge Rønnings Fortsettelse i Hamburg. I: ST. OLAV. 1977 nr. 22

Publisert 20. nov. 2013 15:55