Gro Smørdal Steinsland

Bilde av Gro Smørdal Steinsland
English version of this page
Rom HW312
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Nils Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Religionsvitenskap

Bakgrunn

Fra. 1.08.09 ansatt som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskaps-Akademi cas.uio.no

Faglige kompetanseområder

Religionshistorie vikingtid og middelalder
Norrøn mytologi
Riter og kultus
Religion og samfunn i vikingtid
Religionsskiftet i Norden
Eddadiktningen o.a. skriftlige kilder til førkristen religion

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

* Før-kristen, nordisk religion, nordisk NOS-H-prosjekt 1985-95. Prosjektleder.

* Religionsskiftet i Norden/The Change of religion in the Nordic countries. Confrontations between Nordic and European culture AD 800-1200, Middelaldersenteret, NFR og UiO, 1993-1995.

* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder ca. 750-1350, Middelaldersenteret, deretter ILN, IAKH og IKOS, 2003-08. Prosjektleder 2006.

* The Power of the Ruler and the Ideology of Rulership in Nordic Culture 800-1200 (Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 800-1200, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters/Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, 2007-08. Prosjektleder.

Emneord: Norrønt

Publikasjoner

Bøker:

* Norrøn religion. Myter, riter, samfunn, Pax forlag, Oslo 2005.

* Heilage stader i Norge (sm.m. Magnus Rindal), Oslo 2001.

* Vølvens spådom (sm.m. Preben M. Sørensen), Kbh. 2001.

* Den hellige kongen. Om religion og herskermakt fra vikingtid til middelalder, Oslo 2000.

* Voluspå (sm.m Preben Meulengracht Sørensen), Oslo 1999.

* Människor och makter i vikingarnas värld (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Sth 1998.

* Eros og død i norrøne myter, Oslo 1997.

* Mennesker og makter i vikingenes verden (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Oslo 1994.

* Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi. En analyse av hierogami-myten i Skírnismál, Ynglingatal, Háleygjatal og Hyndluljód (dr. avhandling) Oslo 1991.

* Før kristendommen. Digtning og livssyn i vikingetiden (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Khn 1990.


Bøker - redaktør/medforfatter:
* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder, Møteplass Middelalder, (red), Oslo 2006.

* Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder, Verdens hellige skrifter, Oslo 2004.

* Voluspå og andre norrøne helligtekster, Verdens hellige skrifter, Oslo 2003.

* Religion och samhälle i det förkristne Norden, red. Drobin, Schjødt, Steinsland, Sørensen, Sth. 1999.

* Myte og ritual i det førkristne Norden, red. Schjødt, Drobin, Pentikäinen, Steinsland, Sørensen, Odense 1994.

* Fokus på kvinner in middelalderkilder, red. Sellevold, Mundal, Steinsland, Skara 1992.

* Nordisk hedendom - et symposium, Odense 1991.

* Words and Objects. Towards a Dialogue between Archaeology and History of Religion, Oslo, Oxford 1986.

 • Steinsland, Gro (2011). Introduction. Ideology and Power in the Viking and Middle Ages: Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. I Steinsland, Gro; Sigurdsson, Jon Vidar; Rekdal, Jan Erik & Beuermann, Ian Christian Dirk (Red.), Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-20506-2. s. 1–13. doi: 10.1163/ej.9789004205062.i-408.7.
 • Steinsland, Gro (2011). Origin Myths and Rulership. From the Viking Age Ruler to the Ruler of Medieval Historiography: Continuity, Transformations and Innovations. I Steinsland, Gro; Sigurdsson, Jon Vidar; Rekdal, Jan Erik & Beuermann, Ian Christian Dirk (Red.), Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-20506-2. s. 14–68. doi: 10.1163/ej.9789004205062.i-408.17.
 • Steinsland, Gro (2008). Snorre-edda som kilde til norrøn religion. I Aarnes, Asbjørn (Red.), Snorre Sturlason. Edda. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-063-4. s. 138–159.
 • Steinsland, Gro (2006). Den hellige kongen. I Følstad, Eskil; Raaen, Per Steinar & Skevik, Olav (Red.), Kamper om fortida. Foredrag fra 2003 og 2004. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. ISSN 82-91350-08-6. s. 45–62.
 • Steinsland, Gro (2006). Myten om fremtiden og den nordiske sibyllen. I Steinsland, Gro (Red.), Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder. Unipub forlag. ISSN 8274772563. s. 93–130.
 • Steinsland, Gro (2005). Dramaet på Hundorp - kampen mellom Dale-Gudbrand og Olav Haraldsson, HUNDORP Tusenårsstaden i Oppland. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-6552-4. s. 52–81.
 • Steinsland, Gro (2005). The late Iron Age Worldview and the Concept of "Utmark". UBAS. International. ISSN 0809-6066. 1(1), s. 137–146.
 • Steinsland, Gro (2002). Herskermaktens ritualer. Kan mytologien sette oss på spor av riter, gjenstander og kult knyttet til herskerens initiasjon? I Jennbert, Kristina; Andrén, Anders & Raudvere, Catharina (Red.), Plats och praxis - studier av nordisk förkristen ritual. Nordic Academic Press. ISSN 91-89116-24-0. s. 87–105.
 • Steinsland, Gro (2001). Ask og Embla i Voluspå. Om et mulig imago dei-motiv i Voluspå's skapelsesmyte. Studia Medievalia Septentrionalia, Sagnaheimur, Studies in Honour of Hermann Pálsson. Band 6, s. 247–262.
 • Steinsland, Gro (2000). Kåre Lundens analyse av religionsskiftet i Norge. I Eidsfeldt, Anne; Kjeldstadli, Knut; Monclair, Hanne; Norseng, Per G.; Orning, Hans Jacob & Pettersen, Gunnar Ingolf (Red.), Holmgang. Om førmoderne samfunn. Festskrift til Kåre Lunden. Historisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo. ISSN 82-550-1056-4. s. 273–290.

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinsland, Gro (2012). Mytene som skapte Norge - Myter og makt fra vikingtid til middelalder. Pax Forlag. ISBN 9788253034775. 221 s.
 • Steinsland, Gro; Sigurdsson, Jon Vidar; Rekdal, Jan Erik & Beuermann, Ian Christian Dirk (2011). Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-20506-2. 405 s.
 • Steinsland, Gro (2007). Fornnordisk religion. Natur och kultur. ISBN 978-91-27-11429-6. 569 s.
 • Steinsland, Gro (2006). Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder. Unipub forlag. ISBN 8274772563. 262 s.
 • Steinsland, Gro (2005). Norrøn religion Myter, riter, samfunn. Pax Forlag. ISBN 82-530-2607-2. 489 s.
 • Steinsland, Gro (2005). The Mythology of Rulership and the Saga of the Faroe Islanders, ch. 7 in Viking and Norse in the North Atlantic, red. Andras Mortensen and Símun V. Arge. The Faroese Academy of Sciences. ISBN 99918-41-44-X. 10 s.
 • Steinsland, Gro (2004). Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. De norske bokklubbene. ISBN 82-525-4627-7. 349 s.
 • Steinsland, Gro (2004). Myten om kongen i historien om religionsskiftet i Norge, i Religionsskiftet i Norden. Brytninger mellom nordisk og europeisk kultur 800-1200 e. Kr. Jon Vidar Sigurdsson et al. ISBN 82-92359-06-0. 38 s.
 • Steinsland, Gro (2003). Voluspå og andre norrøne helligtekster. De norske bokklubbene. ISBN 82-52541135. 375 s.
 • Steinsland, Gro & Rindal, Magnus (2001). Heilage stader i Norge. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5657-6. 208 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinsland, Gro (2014). Felleseiet som forvitrer - allmenningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2014). Norges dronning fra Kiev. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2014). Olav Åsteson våkner. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Tuntre og verdenstre. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Maria tilbake på Hadeland. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). En nordisk apokalypse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Osebergdronningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Frie formødre? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2012). Om kunnskap og visdom i norrøne myter.
 • Steinsland, Gro (2012). Myter og makt - verdensbilder på kollisjonskurs.
 • Steinsland, Gro (2012). Om myter og makt. [Avis]. Klassekampen.
 • Steinsland, Gro (2012). Om mytene som skapte Norge. [Avis]. Dagbladet.
 • Steinsland, Gro (2012). Søndagsavisa: Mytene som skapte Norge. [Radio]. NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (2012). Fjellets mytologi. [Radio]. NRK, P2, Ekko.
 • Steinsland, Gro (2012). Voluspå og den nye frelseren. [Radio]. NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2012). Ask og Embla. [Radio]. NRK, P!.
 • Steinsland, Gro (2012). Vikingenes verdensbilde. [Radio]. NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2012). "Den annens ansikt" Om Abba Kierostamis film.
 • Steinsland, Gro (2012). En motstrøms husfrue fra Hadeland - om Dynna-steinen som kilde til kristningen i Norge.
 • Steinsland, Gro (2012). Myth, Memory and Rulership, keynote-speech.
 • Steinsland, Gro (2012). Dovrefjell som myte og symbol.
 • Steinsland, Gro (2011). Mytene som skapte Norge.
 • Steinsland, Gro (2010). Dynna-steinens billedprogram - kjerringa mot strømmen.
 • Steinsland, Gro (2010). Hellig-Olav som brennpunkt i religionsskifteprosessen i Norden.
 • Arntsen, NRK, Øyvind & Steinsland, Gro (2009). Gullblekkene og norrøne herskermyter. [Radio]. NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (2009). Julefortelling i runer. [Avis]. Aftenposten.
 • Steinsland, Gro (2009). Det førkristne verdensbildet og Voluspå.
 • Steinsland, Gro (2009). Makt og avmakt - Dynna-steinen på Hadeland.
 • Steinsland, Gro (2008). Konstruksjonen av hedendom - konsensus og konflikt.
 • Steinsland, Gro (2008). Voluspá and the Sibylline Oracles - with Focus on the Myth of Future.
 • Steinsland, Gro (2007). Lars Boje Mortensen (ed): The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300), København 2006, 348 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(2), s. 333–337.
 • Steinsland, Gro (2007). Guden Heimdall i norrøn mytologi. [Radio]. NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2007). Om Torgerd Holgebrud og hennes rolle i mytologien knyttet til Trøndelag. [Radio]. NRK, P1, Mellom himmel og jord.
 • Steinsland, Gro (2007). Myths and Power in the Transformation of the Nordic countries from Viking to Medieval Age.
 • Steinsland, Gro (2006). Verdensbilde, religion og samfunn i vikingtiden.
 • Steinsland, Gro (2006). Norrøn religion - verdensbilde og samfunn.
 • Steinsland, Gro (2006). Den merkelige guden Heimdall. [Radio]. NRK P2 Sånn er livet.
 • Steinsland, Gro (2006). Om jotunkvinnen Skade i norrøn mytologi. [Radio]. NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2006). The Fantastic Future according to Völuspá.
 • Steinsland, Gro (2006). Iscenesettelse: Kosmologien i norrøne myter - en storstilt iscenesettelse.
 • Steinsland, Gro (2005). Vikingenes religion.
 • Steinsland, Gro (2005). Norrøn religion - om myter. riter og samfunn.
 • Steinsland, Gro (2005). Draumkvedet i religionshistorisk perspektiv.
 • Steinsland, Gro (2005). Draumkvedet Olav Åstesons visjoner i det hinsidige.
 • Steinsland, Gro (2005). Voluspå Volven åpenbarer kosmiske hemmeligheter.
 • Steinsland, Gro (2005). Nasjonalfjellet Dovre - myte og symbol, kronikk i Aftenposten 18.juni 2005. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Steinsland, Gro (2005). En serie på åtte programmer om norrøn mytologi. [Radio]. NRK, P1, Norgesglasset og Kveldsåpent.
 • Steinsland, Gro (2005). Urkristendommen og kvinnene. [Radio]. NRK, P2, Sånn er livet.
 • Steinsland, Gro (2005). Intervju om boka Norrøn religion. Myter, riter, samfunn. [Radio]. Verdibørsen, NRK, P2.
 • Steinsland, Gro; Steinsland, Gro & Fidjestøl, Alfred (2005). Rehabilitert religion. [Avis]. Klassekampen.
 • Steinsland, Gro; Steinsland, Gro & Lerum, May Grethe (2005). Livsverk om norrøn religion. [Avis]. VG.
 • Steinsland, Gro & Larsen, Turid (2005). Sofistikerte vikinger. [Avis]. Dagsavisen.
 • Steinsland, Gro & Tjønn, Halvor (2005). Hedenske kvinner hadde likeverd. [Avis]. Aftenposten.
 • Steinsland, Gro & Rogstad, Britt (2005). Guder i kamp mot kaos. [Avis]. Vårt Land.
 • Steinsland, Gro (2005). Vikingtidens religion.
 • Steinsland, Gro (2005). Fremtiden som mytologisk dimensjon. Snorre i klemme mellom volver og kristen eskatologi?
 • Steinsland, Gro (2004). The Viking Way. Anmeldelse av Neil Price:The Viking Way. Religion and War in late Iron Age Scandinavia. University of Uppsala, Aun 13, Uppsala 2002, Doctoral Thesis, 435 pp. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 17, s. 137–144.
 • Steinsland, Gro (2004). Kristenretten fra den eldre Gulatingsloven. Steinsland, Gro. ISSN 82-525-4627-7.
 • Steinsland, Gro (2004). Den hellige kongen.
 • Steinsland, Gro (2003). Makt og ideologi: Kongen som brennpunkt i religionsskiftet i Norden i vikingtid.
 • Steinsland, Gro (2003). Lærd og lesverdig om Dominikus. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. s. 17–19.
 • Steinsland, Gro (2003). Kongen og kvinnen fra annerledeslandet. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 17–20.
 • Steinsland, Gro (2003). Hvordan håndtere norrøn hedendom i utforskningen av religionsskiftet i Norden.
 • Steinsland, Gro (2003). Lederskapsideologi og lederskapsmytologi. Færøyingesaga som eksempel på transformasjon av førkristne myter knyttet til herskermakten.
 • Steinsland, Gro (2003). The Late Iron Age World View and the Concept of the "Utmark".
 • Steinsland, Gro (2002). Dovrefjell - nasjonalfjellet - myte og historie.
 • Steinsland, Gro (2002). Om religionsskiftet og religion i dag. [Radio]. NRK/P2, Verdibørsen : NRK.
 • Steinsland, Gro (2002). Dale-Gudbrand og Hundorp. [Radio]. NRK/Oppland : NRK radio og TV.
 • Steinsland, Gro (2001). Kvite-Krist - skreddarsydd for vikingar? Syn og Segn. ISSN 0039-7717. s. 56–65.
 • Steinsland, Gro (2001). Kongemakt og kristning. Om myter og ideologi i historien om religionsskiftet rundt år 1000. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 216–230.
 • Sandmo, Erling; Steinsland, Gro & Wiggen, Geirr (2001). Døden i norsk mentalitetshistorie. [Radio]. NRK P2, radioprogrammet «Verdibørsen» lørdag 7. juli 2001 kl. 8-9, reprise søndag 8. juli 2001 kl. 21-22. : NRK v/ programleder Jan Erlend Leine..
 • Steinsland, Gro (2001). Livssynsdebatt. [Radio]. NRK P2/Verdibørsen.
 • Steinsland, Gro (2001). Debatt med Thor Heyerdahl om Odin og forskning. [Radio]. NRK TV, Redaksjon 21.
 • Steinsland, Gro (2001). Hundorp i Snorre Sturlasons fortelling om religionsskiftet i Norge.
 • Steinsland, Gro (2001). On a possible mythological pattern in Færeyinga saga.
 • Steinsland, Gro (2001). Runeinnskriften fra Eggja som mulig vitne om førkristen kult og myte.
 • Steinsland, Gro (2001). Voluspå som religionshistorisk tekst.
 • Steinsland, Gro (2000). Kvitekrist - skreddersydd for vikinger?
 • Steinsland, Gro (2009). Annual Report 2008 Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Lletters. Senter for grunnforskning, Novus forlag.
 • Steinsland, Gro (2009). Annual report 2009 Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters. Senter or grunnforskning, Novus forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. jan. 2019 11:36