Gro Steinsland

Bilde av Gro Steinsland
English version of this page
Rom HW312
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Nils Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Fra. 1.08.09 ansatt som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskaps-Akademi cas.uio.no

Faglige kompetanseområder

Religionshistorie vikingtid og middelalder
Norrøn mytologi
Riter og kultus
Religion og samfunn i vikingtid
Religionsskiftet i Norden
Eddadiktningen o.a. skriftlige kilder til førkristen religion

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

* Før-kristen, nordisk religion, nordisk NOS-H-prosjekt 1985-95. Prosjektleder.

* Religionsskiftet i Norden/The Change of religion in the Nordic countries. Confrontations between Nordic and European culture AD 800-1200, Middelaldersenteret, NFR og UiO, 1993-1995.

* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder ca. 750-1350, Middelaldersenteret, deretter ILN, IAKH og IKOS, 2003-08. Prosjektleder 2006.

* The Power of the Ruler and the Ideology of Rulership in Nordic Culture 800-1200 (Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 800-1200, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters/Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, 2007-08. Prosjektleder.

Emneord: Norrønt

Publikasjoner

Bøker:

* Norrøn religion. Myter, riter, samfunn, Pax forlag, Oslo 2005.

* Heilage stader i Norge (sm.m. Magnus Rindal), Oslo 2001.

* Vølvens spådom (sm.m. Preben M. Sørensen), Kbh. 2001.

* Den hellige kongen. Om religion og herskermakt fra vikingtid til middelalder, Oslo 2000.

* Voluspå (sm.m Preben Meulengracht Sørensen), Oslo 1999.

* Människor och makter i vikingarnas värld (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Sth 1998.

* Eros og død i norrøne myter, Oslo 1997.

* Mennesker og makter i vikingenes verden (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Oslo 1994.

* Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi. En analyse av hierogami-myten i Skírnismál, Ynglingatal, Háleygjatal og Hyndluljód (dr. avhandling) Oslo 1991.

* Før kristendommen. Digtning og livssyn i vikingetiden (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Khn 1990.


Bøker - redaktør/medforfatter:
* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder, Møteplass Middelalder, (red), Oslo 2006.

* Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder, Verdens hellige skrifter, Oslo 2004.

* Voluspå og andre norrøne helligtekster, Verdens hellige skrifter, Oslo 2003.

* Religion och samhälle i det förkristne Norden, red. Drobin, Schjødt, Steinsland, Sørensen, Sth. 1999.

* Myte og ritual i det førkristne Norden, red. Schjødt, Drobin, Pentikäinen, Steinsland, Sørensen, Odense 1994.

* Fokus på kvinner in middelalderkilder, red. Sellevold, Mundal, Steinsland, Skara 1992.

* Nordisk hedendom - et symposium, Odense 1991.

* Words and Objects. Towards a Dialogue between Archaeology and History of Religion, Oslo, Oxford 1986.

 • Steinsland, Gro (2011). Introduction. Ideology and Power in the Viking and Middle Ages: Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes, In Gro Steinsland; Jon Vidar Sigurdsson; Jan Erik Rekdal & Ian Christian Dirk Beuermann (ed.),  Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  Introduction.  s 1 - 13
 • Steinsland, Gro (2011). Origin Myths and Rulership. From the Viking Age Ruler to the Ruler of Medieval Historiography: Continuity, Transformations and Innovations, In Gro Steinsland; Jon Vidar Sigurdsson; Jan Erik Rekdal & Ian Christian Dirk Beuermann (ed.),  Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  Chapter One.  s 14 - 68
 • Steinsland, Gro (2008). Snorre-edda som kilde til norrøn religion, I: Asbjørn Aarnes (red.),  Snorre Sturlason. Edda.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-063-4.  Etterord.  s 138 - 159
 • Steinsland, Gro (2006). Den hellige kongen, I: Eskil Følstad; Per Steinar Raaen & Olav Skevik (red.),  Kamper om fortida. Foredrag fra 2003 og 2004.  Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.  ISBN 82-91350-08-6.  Kapittel.  s 45 - 62
 • Steinsland, Gro (2006). Myten om fremtiden og den nordiske sibyllen, I: Gro Steinsland (red.),  Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder.  Unipub forlag.  ISBN 8274772563.  Artikkel.  s 93 - 130
 • Steinsland, Gro (2005). Dramaet på Hundorp - kampen mellom Dale-Gudbrand og Olav Haraldsson, I:  HUNDORP Tusenårsstaden i Oppland.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6552-4.  3. kapittel.  s 52 - 81
 • Steinsland, Gro (2005). The late Iron Age Worldview and the Concept of "Utmark". UBAS. International.  ISSN 0809-6066.  1(1), s 137- 146
 • Steinsland, Gro (2002). Herskermaktens ritualer. Kan mytologien sette oss på spor av riter, gjenstander og kult knyttet til herskerens initiasjon?, I: Kristina Jennbert; Anders Andrén & Catharina Raudvere (red.),  Plats och praxis - studier av nordisk förkristen ritual.  Nordic Academic Press.  ISBN 91-89116-24-0.  s 87 - 105 Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Ask og Embla i Voluspå. Om et mulig imago dei-motiv i Voluspå's skapelsesmyte. Studia Medievalia Septentrionalia, Sagnaheimur, Studies in Honour of Hermann Pálsson.  Band 6, s 247- 262 Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2000). Det norrøne verdensbildet. En oversettelse fra Snorre Sturlasons Gylfaginning, I:  Verdens hellige skrifter. Skapelsesmyter fra hele verden.  Oslo 2000.  kapittel.  s 95 - 124

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinsland, Gro (2012). Mytene som skapte Norge - Myter og makt fra vikingtid til middelalder. Pax Forlag.  ISBN 9788253034775.  221 s.
 • Steinsland, Gro; Sigurdsson, Jon Vidar; Rekdal, Jan Erik & Beuermann, Ian Christian Dirk (ed.) (2011). Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  405 s.
 • Steinsland, Gro (2007). Fornnordisk religion. Natur och kultur.  ISBN 978-91-27-11429-6.  569 s.
 • Steinsland, Gro (red.) (2006). Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder. Unipub forlag.  ISBN 8274772563.  262 s.
 • Steinsland, Gro (2005). Norrøn religion Myter, riter, samfunn. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2607-2.  489 s.
 • Steinsland, Gro (2005). The Mythology of Rulership and the Saga of the Faroe Islanders, ch. 7 in Viking and Norse in the North Atlantic, red. Andras Mortensen and Símun V. Arge. The Faroese Academy of Sciences.  ISBN 99918-41-44-X.  10 s. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (red.) (2004). Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. De norske bokklubbene.  ISBN 82-525-4627-7.  349 s.
 • Steinsland, Gro (2004). Myten om kongen i historien om religionsskiftet i Norge, i Religionsskiftet i Norden. Brytninger mellom nordisk og europeisk kultur 800-1200 e. Kr. Jon Vidar Sigurdsson et al.  ISBN 82-92359-06-0.  38 s.
 • Steinsland, Gro (2003). Voluspå og andre norrøne helligtekster. De norske bokklubbene.  ISBN 82-52541135.  375 s. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro & Rindal, Magnus (2001). Heilage stader i Norge. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5657-6.  208 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinsland, Gro (2014). Felleseiet som forvitrer - allmenningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2014). Norges dronning fra Kiev. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2014). Olav Åsteson våkner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). En nordisk apokalypse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Frie formødre?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Maria tilbake på Hadeland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Osebergdronningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Tuntre og verdenstre. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2012, 28. oktober). Ask og Embla. [Radio].  NRK, P!.
 • Steinsland, Gro (2012). "Den annens ansikt" Om Abba Kierostamis film.
 • Steinsland, Gro (2012). Dovrefjell som myte og symbol.
 • Steinsland, Gro (2012). En motstrøms husfrue fra Hadeland - om Dynna-steinen som kilde til kristningen i Norge.
 • Steinsland, Gro (2012, 14. september). Fjellets mytologi. [Radio].  NRK, P2, Ekko.
 • Steinsland, Gro (2012). Myter og makt - verdensbilder på kollisjonskurs.
 • Steinsland, Gro (2012). Myth, Memory and Rulership, keynote-speech.
 • Steinsland, Gro (2012). Om kunnskap og visdom i norrøne myter.
 • Steinsland, Gro (2012, 20. mars). Om mytene som skapte Norge.  Dagbladet.
 • Steinsland, Gro (2012, 26. mars). Om myter og makt.  Klassekampen.
 • Steinsland, Gro (2012, 04. mars). Søndagsavisa: Mytene som skapte Norge. [Radio].  NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (2012, 07. oktober). Vikingenes verdensbilde. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2012, 02. november). Voluspå og den nye frelseren. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2011). Mytene som skapte Norge.
 • Steinsland, Gro (2010). Dynna-steinens billedprogram - kjerringa mot strømmen.
 • Steinsland, Gro (2010). Hellig-Olav som brennpunkt i religionsskifteprosessen i Norden.
 • Arntsen, NRK, Øyvind & Steinsland, Gro (2009, 10. januar). Gullblekkene og norrøne herskermyter. [Radio].  NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (ed.) (2009). Annual Report 2008 Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Lletters.
 • Steinsland, Gro (ed.) (2009). Annual report 2009 Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters.
 • Steinsland, Gro (2009). Det førkristne verdensbildet og Voluspå.
 • Steinsland, Gro (2009, 24. desember). Julefortelling i runer.  Aftenposten.
 • Steinsland, Gro (2009). Makt og avmakt - Dynna-steinen på Hadeland.
 • Steinsland, Gro (2008). Konstruksjonen av hedendom - konsensus og konflikt.
 • Steinsland, Gro (2008). Voluspá and the Sibylline Oracles - with Focus on the Myth of Future.
 • Steinsland, Gro (2007, 18. mars). Guden Heimdall i norrøn mytologi. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2007). Lars Boje Mortensen (ed): The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300), København 2006, 348 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(2), s 333- 337
 • Steinsland, Gro (2007). Myths and Power in the Transformation of the Nordic countries from Viking to Medieval Age.
 • Steinsland, Gro (2007, 04. februar). Om Torgerd Holgebrud og hennes rolle i mytologien knyttet til Trøndelag. [Radio].  NRK, P1, Mellom himmel og jord.
 • Steinsland, Gro (2006). Iscenesettelse: Kosmologien i norrøne myter - en storstilt iscenesettelse.
 • Steinsland, Gro (2006). Norrøn religion - verdensbilde og samfunn.
 • Steinsland, Gro (2006). The Fantastic Future according to Völuspá.
 • Steinsland, Gro (2006). Verdensbilde, religion og samfunn i vikingtiden.
 • Steinsland, Gro (2006, 13. mars). Den merkelige guden Heimdall. [Radio].  NRK P2 Sånn er livet.
 • Steinsland, Gro (2006, 19. november). Om jotunkvinnen Skade i norrøn mytologi. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2005). Draumkvedet Olav Åstesons visjoner i det hinsidige.
 • Steinsland, Gro (2005). Draumkvedet i religionshistorisk perspektiv.
 • Steinsland, Gro (2005, 29. september). En serie på åtte programmer om norrøn mytologi. [Radio].  NRK, P1, Norgesglasset og Kveldsåpent.
 • Steinsland, Gro (2005). Fremtiden som mytologisk dimensjon. Snorre i klemme mellom volver og kristen eskatologi?.
 • Steinsland, Gro (2005, 04. september). Intervju om boka Norrøn religion. Myter, riter, samfunn. [Radio].  Verdibørsen, NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (2005). Nasjonalfjellet Dovre - myte og symbol, kronikk i Aftenposten 18.juni 2005. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Steinsland, Gro (2005). Norrøn religion - om myter. riter og samfunn.
 • Steinsland, Gro (2005, 27. desember). Urkristendommen og kvinnene. [Radio].  NRK, P2, Sånn er livet.
 • Steinsland, Gro (2005). Vikingenes religion.
 • Steinsland, Gro (2005). Vikingtidens religion.
 • Steinsland, Gro (2005). Voluspå Volven åpenbarer kosmiske hemmeligheter.
 • Steinsland, Gro & Larsen, Turid (2005, 01. september). Sofistikerte vikinger.  Dagsavisen.
 • Steinsland, Gro & Rogstad, Britt (2005, 11. oktober). Guder i kamp mot kaos.  Vårt Land.
 • Steinsland, Gro; Steinsland, Gro & Fidjestøl, Alfred (2005, 01. september). Rehabilitert religion.  Klassekampen.
 • Steinsland, Gro; Steinsland, Gro & Lerum, May Grethe (2005, 04. september). Livsverk om norrøn religion.  VG.
 • Steinsland, Gro & Tjønn, Halvor (2005, 16. november). Hedenske kvinner hadde likeverd.  Aftenposten.
 • Steinsland, Gro (2004). Den hellige kongen.
 • Steinsland, Gro (red.) (2004). Kristenretten fra den eldre Gulatingsloven.
 • Steinsland, Gro (2004). The Viking Way. Anmeldelse av Neil Price:The Viking Way. Religion and War in late Iron Age Scandinavia. University of Uppsala, Aun 13, Uppsala 2002, Doctoral Thesis, 435 pp. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  17, s 137- 144
 • Steinsland, Gro (2003). Hvordan håndtere norrøn hedendom i utforskningen av religionsskiftet i Norden.
 • Steinsland, Gro (2003). Kongen og kvinnen fra annerledeslandet. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (1), s 17- 20
 • Steinsland, Gro (2003). Lederskapsideologi og lederskapsmytologi. Færøyingesaga som eksempel på transformasjon av førkristne myter knyttet til herskermakten.
 • Steinsland, Gro (2003). Lærd og lesverdig om Dominikus. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (8/9), s 17- 19
 • Steinsland, Gro (2003). Makt og ideologi: Kongen som brennpunkt i religionsskiftet i Norden i vikingtid.
 • Steinsland, Gro (2003). The Late Iron Age World View and the Concept of the "Utmark".
 • Steinsland, Gro (2002, 30. april). Dale-Gudbrand og Hundorp. [Radio].  NRK/Oppland : NRK radio og TV. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2002). Dovrefjell - nasjonalfjellet - myte og historie. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2002, 28. april). Om religionsskiftet og religion i dag. [Radio].  NRK/P2, Verdibørsen : NRK. Vis sammendrag
 • Sandmo, Erling; Steinsland, Gro & Wiggen, Geirr (2001, 07. juli). Døden i norsk mentalitetshistorie. [Radio].  NRK P2, radioprogrammet «Verdibørsen» lørdag 7. juli 2001 kl. 8-9, reprise søndag 8. juli 2001 kl. 21-22. : NRK v/ programleder Jan Erlend Leine..
 • Steinsland, Gro (2001, 01. desember). Debatt med Thor Heyerdahl om Odin og forskning. [Radio].  NRK TV, Redaksjon 21.
 • Steinsland, Gro (2001). Hundorp i Snorre Sturlasons fortelling om religionsskiftet i Norge. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Kongemakt og kristning. Om myter og ideologi i historien om religionsskiftet rundt år 1000. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 216- 230
 • Steinsland, Gro (2001). Kvite-Krist - skreddarsydd for vikingar?. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (1), s 56- 65 Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001, 15. september). Livssynsdebatt. [Radio].  NRK P2/Verdibørsen.
 • Steinsland, Gro (2001). On a possible mythological pattern in Færeyinga saga. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Runeinnskriften fra Eggja som mulig vitne om førkristen kult og myte. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Voluspå som religionshistorisk tekst. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2000). The Change of Religion in Norway. Some recent viewpoints.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. jan. 2019 11:36