Gro Steinsland

Bilde av Gro Steinsland
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Fra. 1.08.09 ansatt som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskaps-Akademi cas.uio.no

Faglige kompetanseområder

Religionshistorie vikingtid og middelalder
Norrøn mytologi
Riter og kultus
Religion og samfunn i vikingtid
Religionsskiftet i Norden
Eddadiktningen o.a. skriftlige kilder til førkristen religion

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

* Før-kristen, nordisk religion, nordisk NOS-H-prosjekt 1985-95. Prosjektleder.

* Religionsskiftet i Norden/The Change of religion in the Nordic countries. Confrontations between Nordic and European culture AD 800-1200, Middelaldersenteret, NFR og UiO, 1993-1995.

* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder ca. 750-1350, Middelaldersenteret, deretter ILN, IAKH og IKOS, 2003-08. Prosjektleder 2006.

* The Power of the Ruler and the Ideology of Rulership in Nordic Culture 800-1200 (Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 800-1200, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters/Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, 2007-08. Prosjektleder.

Emneord: Norrønt

Publikasjoner

Bøker:

* Norrøn religion. Myter, riter, samfunn, Pax forlag, Oslo 2005.

* Heilage stader i Norge (sm.m. Magnus Rindal), Oslo 2001.

* Vølvens spådom (sm.m. Preben M. Sørensen), Kbh. 2001.

* Den hellige kongen. Om religion og herskermakt fra vikingtid til middelalder, Oslo 2000.

* Voluspå (sm.m Preben Meulengracht Sørensen), Oslo 1999.

* Människor och makter i vikingarnas värld (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Sth 1998.

* Eros og død i norrøne myter, Oslo 1997.

* Mennesker og makter i vikingenes verden (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Oslo 1994.

* Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi. En analyse av hierogami-myten i Skírnismál, Ynglingatal, Háleygjatal og Hyndluljód (dr. avhandling) Oslo 1991.

* Før kristendommen. Digtning og livssyn i vikingetiden (sm.m. Preben Meulengracht Sørensen), Khn 1990.


Bøker - redaktør/medforfatter:
* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder, Møteplass Middelalder, (red), Oslo 2006.

* Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder, Verdens hellige skrifter, Oslo 2004.

* Voluspå og andre norrøne helligtekster, Verdens hellige skrifter, Oslo 2003.

* Religion och samhälle i det förkristne Norden, red. Drobin, Schjødt, Steinsland, Sørensen, Sth. 1999.

* Myte og ritual i det førkristne Norden, red. Schjødt, Drobin, Pentikäinen, Steinsland, Sørensen, Odense 1994.

* Fokus på kvinner in middelalderkilder, red. Sellevold, Mundal, Steinsland, Skara 1992.

* Nordisk hedendom - et symposium, Odense 1991.

* Words and Objects. Towards a Dialogue between Archaeology and History of Religion, Oslo, Oxford 1986.

 • Steinsland, Gro (2011). Introduction. Ideology and Power in the Viking and Middle Ages: Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes, In Gro Steinsland; Jon Vidar Sigurdsson; Jan Erik Rekdal & Ian Christian Dirk Beuermann (ed.),  Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  Introduction.  s 1 - 13
 • Steinsland, Gro (2011). Origin Myths and Rulership. From the Viking Age Ruler to the Ruler of Medieval Historiography: Continuity, Transformations and Innovations, In Gro Steinsland; Jon Vidar Sigurdsson; Jan Erik Rekdal & Ian Christian Dirk Beuermann (ed.),  Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  Chapter One.  s 14 - 68
 • Steinsland, Gro (2008). Snorre-edda som kilde til norrøn religion, I: Asbjørn Aarnes (red.),  Snorre Sturlason. Edda.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-063-4.  Etterord.  s 138 - 159
 • Steinsland, Gro (2006). Den hellige kongen, I: Eskil Følstad; Per Steinar Raaen & Olav Skevik (red.),  Kamper om fortida. Foredrag fra 2003 og 2004.  Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.  ISBN 82-91350-08-6.  Kapittel.  s 45 - 62
 • Steinsland, Gro (2006). Myten om fremtiden og den nordiske sibyllen, I: Gro Steinsland (red.),  Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder.  Unipub forlag.  ISBN 8274772563.  Artikkel.  s 93 - 130
 • Steinsland, Gro (2005). Dramaet på Hundorp - kampen mellom Dale-Gudbrand og Olav Haraldsson, I:  HUNDORP Tusenårsstaden i Oppland.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6552-4.  3. kapittel.  s 52 - 81
 • Steinsland, Gro (2005). The late Iron Age Worldview and the Concept of "Utmark". UBAS. International.  ISSN 0809-6066.  1(1), s 137- 146
 • Steinsland, Gro (2002). Herskermaktens ritualer. Kan mytologien sette oss på spor av riter, gjenstander og kult knyttet til herskerens initiasjon?, I: Kristina Jennbert; Anders Andrén & Catharina Raudvere (red.),  Plats och praxis - studier av nordisk förkristen ritual.  Nordic Academic Press.  ISBN 91-89116-24-0.  s 87 - 105 Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Ask og Embla i Voluspå. Om et mulig imago dei-motiv i Voluspå's skapelsesmyte. Studia Medievalia Septentrionalia, Sagnaheimur, Studies in Honour of Hermann Pálsson.  Band 6, s 247- 262 Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2000). Det norrøne verdensbildet. En oversettelse fra Snorre Sturlasons Gylfaginning, I:  Verdens hellige skrifter. Skapelsesmyter fra hele verden.  Oslo 2000.  kapittel.  s 95 - 124

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinsland, Gro (2012). Mytene som skapte Norge - Myter og makt fra vikingtid til middelalder. Pax Forlag.  ISBN 9788253034775.  221 s.
 • Steinsland, Gro; Sigurdsson, Jon Vidar; Rekdal, Jan Erik & Beuermann, Ian Christian Dirk (ed.) (2011). Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-20506-2.  405 s.
 • Steinsland, Gro (2007). Fornnordisk religion. Natur och kultur.  ISBN 978-91-27-11429-6.  569 s.
 • Steinsland, Gro (red.) (2006). Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder. Unipub forlag.  ISBN 8274772563.  262 s.
 • Steinsland, Gro (2005). Norrøn religion Myter, riter, samfunn. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2607-2.  489 s.
 • Steinsland, Gro (2005). The Mythology of Rulership and the Saga of the Faroe Islanders, ch. 7 in Viking and Norse in the North Atlantic, red. Andras Mortensen and Símun V. Arge. The Faroese Academy of Sciences.  ISBN 99918-41-44-X.  10 s. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (red.) (2004). Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. De norske bokklubbene.  ISBN 82-525-4627-7.  349 s.
 • Steinsland, Gro (2004). Myten om kongen i historien om religionsskiftet i Norge, i Religionsskiftet i Norden. Brytninger mellom nordisk og europeisk kultur 800-1200 e. Kr. Jon Vidar Sigurdsson et al.  ISBN 82-92359-06-0.  38 s.
 • Steinsland, Gro (2003). Voluspå og andre norrøne helligtekster. De norske bokklubbene.  ISBN 82-52541135.  375 s. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro & Rindal, Magnus (2001). Heilage stader i Norge. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5657-6.  208 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinsland, Gro (2014). Felleseiet som forvitrer - allmenningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2014). Norges dronning fra Kiev. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2014). Olav Åsteson våkner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). En nordisk apokalypse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Frie formødre?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Maria tilbake på Hadeland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Osebergdronningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2013). Tuntre og verdenstre. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Steinsland, Gro (2012, 28. oktober). Ask og Embla. [Radio].  NRK, P!.
 • Steinsland, Gro (2012). "Den annens ansikt" Om Abba Kierostamis film.
 • Steinsland, Gro (2012). Dovrefjell som myte og symbol.
 • Steinsland, Gro (2012). En motstrøms husfrue fra Hadeland - om Dynna-steinen som kilde til kristningen i Norge.
 • Steinsland, Gro (2012, 14. september). Fjellets mytologi. [Radio].  NRK, P2, Ekko.
 • Steinsland, Gro (2012). Myter og makt - verdensbilder på kollisjonskurs.
 • Steinsland, Gro (2012). Myth, Memory and Rulership, keynote-speech.
 • Steinsland, Gro (2012). Om kunnskap og visdom i norrøne myter.
 • Steinsland, Gro (2012, 20. mars). Om mytene som skapte Norge.  Dagbladet.
 • Steinsland, Gro (2012, 26. mars). Om myter og makt.  Klassekampen.
 • Steinsland, Gro (2012, 04. mars). Søndagsavisa: Mytene som skapte Norge. [Radio].  NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (2012, 07. oktober). Vikingenes verdensbilde. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2012, 02. november). Voluspå og den nye frelseren. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2011). Mytene som skapte Norge.
 • Steinsland, Gro (2010). Dynna-steinens billedprogram - kjerringa mot strømmen.
 • Steinsland, Gro (2010). Hellig-Olav som brennpunkt i religionsskifteprosessen i Norden.
 • Arntsen, NRK, Øyvind & Steinsland, Gro (2009, 10. januar). Gullblekkene og norrøne herskermyter. [Radio].  NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (ed.) (2009). Annual Report 2008 Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Lletters.
 • Steinsland, Gro (ed.) (2009). Annual report 2009 Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters.
 • Steinsland, Gro (2009). Det førkristne verdensbildet og Voluspå.
 • Steinsland, Gro (2009, 24. desember). Julefortelling i runer.  Aftenposten.
 • Steinsland, Gro (2009). Makt og avmakt - Dynna-steinen på Hadeland.
 • Steinsland, Gro (2008). Konstruksjonen av hedendom - konsensus og konflikt.
 • Steinsland, Gro (2008). Voluspá and the Sibylline Oracles - with Focus on the Myth of Future.
 • Steinsland, Gro (2007, 18. mars). Guden Heimdall i norrøn mytologi. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2007). Lars Boje Mortensen (ed): The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300), København 2006, 348 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(2), s 333- 337
 • Steinsland, Gro (2007). Myths and Power in the Transformation of the Nordic countries from Viking to Medieval Age.
 • Steinsland, Gro (2007, 04. februar). Om Torgerd Holgebrud og hennes rolle i mytologien knyttet til Trøndelag. [Radio].  NRK, P1, Mellom himmel og jord.
 • Steinsland, Gro (2006). Iscenesettelse: Kosmologien i norrøne myter - en storstilt iscenesettelse.
 • Steinsland, Gro (2006). Norrøn religion - verdensbilde og samfunn.
 • Steinsland, Gro (2006). The Fantastic Future according to Völuspá.
 • Steinsland, Gro (2006). Verdensbilde, religion og samfunn i vikingtiden.
 • Steinsland, Gro (2006, 13. mars). Den merkelige guden Heimdall. [Radio].  NRK P2 Sånn er livet.
 • Steinsland, Gro (2006, 19. november). Om jotunkvinnen Skade i norrøn mytologi. [Radio].  NRK, P1.
 • Steinsland, Gro (2005). Draumkvedet Olav Åstesons visjoner i det hinsidige.
 • Steinsland, Gro (2005). Draumkvedet i religionshistorisk perspektiv.
 • Steinsland, Gro (2005, 29. september). En serie på åtte programmer om norrøn mytologi. [Radio].  NRK, P1, Norgesglasset og Kveldsåpent.
 • Steinsland, Gro (2005). Fremtiden som mytologisk dimensjon. Snorre i klemme mellom volver og kristen eskatologi?.
 • Steinsland, Gro (2005, 04. september). Intervju om boka Norrøn religion. Myter, riter, samfunn. [Radio].  Verdibørsen, NRK, P2.
 • Steinsland, Gro (2005). Nasjonalfjellet Dovre - myte og symbol, kronikk i Aftenposten 18.juni 2005. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Steinsland, Gro (2005). Norrøn religion - om myter. riter og samfunn.
 • Steinsland, Gro (2005, 27. desember). Urkristendommen og kvinnene. [Radio].  NRK, P2, Sånn er livet.
 • Steinsland, Gro (2005). Vikingenes religion.
 • Steinsland, Gro (2005). Vikingtidens religion.
 • Steinsland, Gro (2005). Voluspå Volven åpenbarer kosmiske hemmeligheter.
 • Steinsland, Gro & Larsen, Turid (2005, 01. september). Sofistikerte vikinger.  Dagsavisen.
 • Steinsland, Gro & Rogstad, Britt (2005, 11. oktober). Guder i kamp mot kaos.  Vårt Land.
 • Steinsland, Gro; Steinsland, Gro & Fidjestøl, Alfred (2005, 01. september). Rehabilitert religion.  Klassekampen.
 • Steinsland, Gro; Steinsland, Gro & Lerum, May Grethe (2005, 04. september). Livsverk om norrøn religion.  VG.
 • Steinsland, Gro & Tjønn, Halvor (2005, 16. november). Hedenske kvinner hadde likeverd.  Aftenposten.
 • Steinsland, Gro (2004). Den hellige kongen.
 • Steinsland, Gro (red.) (2004). Kristenretten fra den eldre Gulatingsloven.
 • Steinsland, Gro (2004). The Viking Way. Anmeldelse av Neil Price:The Viking Way. Religion and War in late Iron Age Scandinavia. University of Uppsala, Aun 13, Uppsala 2002, Doctoral Thesis, 435 pp. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  17, s 137- 144
 • Steinsland, Gro (2003). Hvordan håndtere norrøn hedendom i utforskningen av religionsskiftet i Norden.
 • Steinsland, Gro (2003). Kongen og kvinnen fra annerledeslandet. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (1), s 17- 20
 • Steinsland, Gro (2003). Lederskapsideologi og lederskapsmytologi. Færøyingesaga som eksempel på transformasjon av førkristne myter knyttet til herskermakten.
 • Steinsland, Gro (2003). Lærd og lesverdig om Dominikus. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (8/9), s 17- 19
 • Steinsland, Gro (2003). Makt og ideologi: Kongen som brennpunkt i religionsskiftet i Norden i vikingtid.
 • Steinsland, Gro (2003). The Late Iron Age World View and the Concept of the "Utmark".
 • Steinsland, Gro (2002, 30. april). Dale-Gudbrand og Hundorp. [Radio].  NRK/Oppland : NRK radio og TV. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2002). Dovrefjell - nasjonalfjellet - myte og historie. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2002, 28. april). Om religionsskiftet og religion i dag. [Radio].  NRK/P2, Verdibørsen : NRK. Vis sammendrag
 • Sandmo, Erling; Steinsland, Gro & Wiggen, Geirr (2001, 07. juli). Døden i norsk mentalitetshistorie. [Radio].  NRK P2, radioprogrammet «Verdibørsen» lørdag 7. juli 2001 kl. 8-9, reprise søndag 8. juli 2001 kl. 21-22. : NRK v/ programleder Jan Erlend Leine..
 • Steinsland, Gro (2001, 01. desember). Debatt med Thor Heyerdahl om Odin og forskning. [Radio].  NRK TV, Redaksjon 21.
 • Steinsland, Gro (2001). Hundorp i Snorre Sturlasons fortelling om religionsskiftet i Norge. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Kongemakt og kristning. Om myter og ideologi i historien om religionsskiftet rundt år 1000. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 216- 230
 • Steinsland, Gro (2001). Kvite-Krist - skreddarsydd for vikingar?. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (1), s 56- 65 Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001, 15. september). Livssynsdebatt. [Radio].  NRK P2/Verdibørsen.
 • Steinsland, Gro (2001). On a possible mythological pattern in Færeyinga saga. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Runeinnskriften fra Eggja som mulig vitne om førkristen kult og myte. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2001). Voluspå som religionshistorisk tekst. Vis sammendrag
 • Steinsland, Gro (2000). The Change of Religion in Norway. Some recent viewpoints.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. jan. 2019 11:36