Guro Busterud

Førsteamanuensis - Nordisk språk
Bilde av Guro Busterud
English version of this page
Telefon +47 22857066
Rom HW 515
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Jeg er ansatt som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap med vekt på norsk som andrespråk. Doktorgraden min har jeg fra NTNU, der jeg disputerte våren 2014.

Faglige interesser

  • Norsk som andrespråk
  • Tilegning av andre- og tredjespråk
  • Språktilegnelse både hos barn og voksne
  • Menneskets medfødte grammatikk: Universalgrammatikken
  • Alder og språktilegning
  • Grammatikkteori
  • Metodologiske problemstillinger
  • Bindingsteori
  • Grammatisk kjønn
  • Ordstilling

Undervisning

NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk

NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier
 

Samarbeid

Jeg er med i Forskergruppe for andre- og tredjespråk (FANT) og Acquisition, Variation and Attrition (AcqVA). Jeg er også tilknyttet formidlingstjenesten Flere språk til flere

Jeg er tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition and Change (GenVAC), ledet av professor Terje Lohndal.

Jeg deltok i prosjektet MultiGender: A Multilingual Approach to Grammatical Gender ved Centre for Advanced Study/Senter for grunnforskning, 2019-2020.

Jeg er fagansvarlig for språktilegning i Store norske leksikon og er ansvarlig å utvide leksikonet med artikler om språktilegnelse.

Verv

Jeg er medlem i Akademiet for yngre forskere (2017-2021).

Jeg har sittet to perioder som valgt representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNUs styre (2014-2017).
 

 

 

Emneord: Nordisk språk, Norsk som andrespråk
Publisert 25. feb. 2019 10:03 - Sist endret 20. apr. 2021 10:10