Else Ryen

Førsteamanuensis emerita
Bilde av Else Ryen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Ulike temaer knyttet til fagfeltet norsk som andrespråk og til flerspråklighet. Et sentralt tema er grammatikk med fokus på norsk språk i kontrastivt perspektiv. Et annet sentralt emne er andrespråksdidaktikk, blant annet forskning knyttet til undervisning og læring i en flerkulturell kontekst og har også arbeidet med utdanningspolitiske temaer. Et tredje område er fagspråk, med bl.a. skriving av lærebøker i norsk for utenlandsk medisinsk personell i samarbeid med kollega Lasse Morten Johannesen (se http://www.lmf.no/).

 

Undervisning

Ulike emner på bachelor og masternivå i norsk som andrespråk, blant annet: NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv, NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys, NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring og LING1109 - Tospråklighet.

 

Samarbeid

Forskningsprosjektet Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Tilpasning og bruk i grunnskolen, i samarbeid med Kirsten Palm, Høgskolen i Oslo. I prosjektet studerer vi læreres bruk av kartleggingsverktøy for grunnleggende norsk og deres refleksjoner rundt bruken. Datagrunnlaget hentes fra tre grunnskoler i Norge. I kartleggingssituasjonene som observeres, er lesing, skriving og samtale om språk og tekst sentralt.

 

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Flerspråklighet, Grammatikk, Fagspråk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter