Victor Hansen

Universitetslektor - Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Victor Hansen
English version of this page
Telefon +47 22854297
Rom HW 319
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Nils Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Norsk som andrespråk/fremmedspråk, fonetikk, grammatikk, orddannelse, språkhistorie/dialektologi, oversettelse (tysk/norsk)

Undervisning

Høsten 2021: NORINT0110NORINT0120
Emneansvarlig for NORINT0500

Norsk for internasjonale studenter
NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1
NORINT0114 – Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs
NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2
NORINT0141 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 skriftlig
NORINT0142 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig
NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter
NORINT1110 – Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv
NORINT2112 – Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv

Nordisk språk
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier
NOR1100 – Norsk grammatikk
NOR4515 – Nynorsk med praksis for lektorstudentar

Bakgrunn

Norsklektor ved Georg-August-Universität Göttingen 20112016
Norsklektor ved Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. 20082011

Verv

Styreleder i driftsstyret ved Oslo VO Rosenhof 2021–d.d.
Styremedlem i driftsstyret ved Oslo VO Rosenhof 2018–2021
Styremedlem i Fachverband Skandinavistik 2013–2017

Emneord: Norsk for internasjonale studenter
Publisert 2. aug. 2016 11:15 - Sist endret 9. aug. 2021 22:57