Victor Hansen

Universitetslektor - Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Victor Hansen
English version of this page
Telefon +47 22854297
Rom HW 314
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Nils Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Norsk som andrespråk/fremmedspråk, fonetikk, grammatikk, orddannelse, språkhistorie/dialektologi, oversettelse (tysk/norsk)

Undervisning

Norsk for internasjonale studenter
NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1
NORINT0114 – Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs
NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2
NORINT0141 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 skriftlig
NORINT0142 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig
NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter
NORINT1110 – Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv
NORINT2112 – Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv

Nordisk språk
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier
NOR1100 – Norsk grammatikk
NOR4515 – Nynorsk med praksis for lektorstudentar

Bakgrunn

Norsklektor ved Georg-August-Universität Göttingen 20112016
Norsklektor ved Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. 20082011

Verv

Styreleder i driftsstyret ved Oslo VO Rosenhof 2021–d.d.
Styremedlem i driftsstyret ved Oslo VO Rosenhof 2018–2021
Styremedlem i Fachverband Skandinavistik 2013–2017

Emneord: Norsk for internasjonale studenter

Publikasjoner

 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2014). Für den Trinker gibt es Rat, für den Doppler selten.“ Das Doppel-Spiel in skandinavischen Rechtstexten des Mittelalters. I Teichert, Matthias (Red.), Sport und Spiel bei den Germanen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-033830-0. s. 307–340.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2014). Nå begynner vi! Ordliste norsk-tysk / tysk-norsk. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0416-1. 95 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2020). Uttale av stedsnavn i Oslo og Trondheim – tradisjonelle dialektformer taper terreng.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2019). Stedsnavn som speil for språkutviklingen – uttalen endres i Oslo og Trondheim.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2019). Ortsnamen als Spiegel der Spachentwicklung – Aussprache von Osloer und Trondheimer Ortsnamen im Wandel.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2019). Aussprache von Osloer und Trondheimer Ortsnamen im Wandel – gestern Bauernhöfe, heute Haltestellen.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2018). Tonelag i norske substantivsammensetninger – sett med historiske og kontrastive briller.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2017). Bindeelementer i norske substantivsammensetninger.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2015). Kabalmysteriet på norsk III – fra kaos til kompendium.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2014). Bindeelementer i norsk og i norskundervisningen.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2013). Nå begynner vi! Erfaringer med Cecilie Lønns lærebok.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2013). Fugenelemente im Norwegischen.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2010). Norwegische Dialekte.
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2007). Norwegische Dialekte.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. aug. 2016 11:15 - Sist endret 31. mai 2022 16:27