English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT- og AV-tjenester

Få hjelp med passord, programmer, e-post, hvordan komme seg på nett, IKT i undervisningen og Fronter.

Kunnskapsressurser

Litteratur, stedsnavn, middelaldertekster og forfattere. Podkast. Korpus, språkøvelser og spill.

IT-tjenester ved ILN

Gå direkte til